V září pokračovalo meziměsíční zvyšování nezaměstnanosti v Libereckém kraji

 

Nezaměstnanost v Libereckém kraji se na konci září 2022 meziměsíčně zvýšila o 0,09 procentních bodů na 3,68 %. Počet uchazečů o zaměstnání se ve srovnání s koncem srpna letošního roku rozrostl o 294 osob, nabídka volných příležitostí se snížila o 91 míst.

K 30. září 2022 podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji dosáhl 3,68 %, tj. o 0,09 procentních bodů (p. b.) více než ke konci srpna 2022. Meziročně se hodnota tohoto ukazatele snížila o 0,10 p. b. Z hlediska pohlaví výraznější nárůst nezaměstnanosti vykázaly ženy (+0,12 p. b. na 4,47 %), v případě mužů se jednalo o nepatrný přírůstek ve výši 0,06 p. b. na 2,94 %.

Ke zvýšení nezaměstnanosti s různou intenzitou došlo také ve třech okresech Libereckého kraje. Nejvýraznější přírůstek vykázal okres Česká Lípa, a to o 0,30 p. b. Podíl nezaměstnaných tak představoval 3,18 %, tj. nejnižší hodnota v kraji a 42. pozice mezi 77 okresy České republiky. O  0,12 p. b. na 3,91 % se zvýšila nezaměstnanost v okrese Jablonec nad Nisou. Uvedená hodnota byla v rámci našeho kraje nejvyšší a v republikovém žebříčku patřila okresu 56. pozice. Okres Liberec se s 3,81% nezaměstnaností umístil na 54. pozici, meziměsíčně došlo k nárůstu o pouhých 0,04 p. b. Okres Semily se s 3,84% nezaměstnaností umístil v meziokresním žebříčku na 55. pozici. Jednalo se však o jediný okres v kraji, ve kterém došlo meziměsíčně ke snížení nezaměstnanosti o 0,12 p. b. Napříč všemi okresy České republiky se podíl nezaměstnaných pohyboval v rozmezí od 1,49 % v okrese Praha-východ do 8,30 % v okrese Karviná.

Graf - Nezaměstnanost podle krajů k 30. 9. 2022

Meziměsíčně vyšší podíl nezaměstnaných zaznamenala také většina krajů České republiky. Výjimkou byl Plzeňský kraj, ve kterém došlo k nepatrnému snížení o 0,01 p. b. Celorepublikový nezaměstnanost se zvýšila o 0,05 p. b. na 3,50 %. Mezi kraji se přírůstek pohyboval od 0,02 p. b. v Jihomoravském kraji do 0,16 p. b. v Karlovarském kraji. Nejvyšší podíl nezaměstnaných k 30. září 2022 evidoval Ústecký kraj (5,27 %), nejnižší pak Pardubický kraj (2,53 %). Nezaměstnanost v Libereckém kraji převyšovala republikový průměr o 0,19 p. b., v rámci mezikrajského srovnání byla 5. nejvyšší. Nejnižší nezaměstnanost žen vykázal Pardubický kraj (2,98 %), nejvyšší Ústecký kraj (6,26 %). Nejnižší nezaměstnanost mužů zaznamenal Jihočeský kraj (2,07 %), nejvyšší Moravskoslezský kraj (4,63 %).

K 30. září 2022 evidovaly úřady práce v Libereckém kraji celkem 11 405 neumístěných uchazečů o zaměstnání, tj. o 294 osob (2,6 %) více než k 31. 8. 2022. Mezi uchazeči z 58,4 % převažovaly ženy, jejich počet se meziměsíčně zvýšil o 175 osob (+2,7 %). Počet nezaměstnaných mužů se rozrostl o 119 osob (+2,6 %).  Osoby se zdravotním postižením tvořily 14,6 % uchazečů o zaměstnání, absolventi a mladiství 5,9 %. Podmínku dosažitelnosti splňovalo 10 134 uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let, tj. 88,9 % všech nezaměstnaných. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 3 622 uchazečů (31,8 % všech uchazečů). Průměrná výše podpory dosáhla 9 740 Kč, tj. o 210 Kč pod průměrem za Českou republiku. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání v našem kraji ve sledovaném měsíci dosáhl 42,4 let.

Nabídka volných pracovních míst na konci září 2022 představovala 8 186 pozic, tj. meziměsíčně o 91 míst (1,1 %) méně. V průběhu sledovaného měsíce bylo 1 012 míst nově nahlášeno, 243 míst obsazeno, 894 pozic zrušeno a 34 pozic uvolněno. Pro osoby se zdravotním postižením bylo určeno 617 míst (7,5 % z celkového počtu), více než jedna pětina volných míst vyhovovala absolventům a mladistvým.

V Libereckém kraji na jedno volné pracovní místo připadlo 1,39 uchazečů o zaměstnání, tj. o 0,56 uchazeče více než v průměru za Českou republiku (0,84 uchazečů). Napříč kraji České republiky se tento ukazatel pohyboval v rozmezí od 0,37 uchazečů v hlavním městě Praze do 2,89 uchazečů v Moravskoslezském kraji. Hodnota za Liberecký kraj byla 4. nejvyšší. V rámci okresů Libereckého kraje nejméně uchazečů na jedno volné pracovní místo připadlo v okrese Liberec (1,03 uchazeče, tj. 40. příčka celorepublikového meziokresního žebříčku), nejvíce pak v okrese Česká Lípa (2,72 uchazečů, tj. 69. příčka). První místo mezi 77 okresy České republiky patřilo okresu Praha-východ (0,17 uchazečů), poslední příčku žebříčku obsadil okres Karviná (10,13 uchazečů).

Kontakt:

Ondřej Beneš

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

 • V září pokračovalo meziměsíční zvyšování nezaměstnanosti v Libereckém kraji (celá aktualita v PDF)
 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 30. 9. 2022
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 30. 9. 2022
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 30. 9. 2022
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky září 2022/srpen 2022)
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 30. 9. 2022
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 30. 9. 2022
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 30. 9. 2022
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 30. 9. 2022
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 30. 9. 2022
 • Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti a podle krajů k 30. 9. 2022