V 1. čtvrtletí 2024 se v Libereckém kraji ubytovalo necelých 240 tis. hostů

 

(předběžné údaje)

V 1. čtvrtletí letošního roku se návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje zvýšila o 0,6 %, naopak počet přenocování poklesl o 4,7 %.

V průběhu ledna až března letošního roku hromadná ubytovací zařízení na území Libereckého kraje navštívilo celkem 237 872 hostů, tedy o 1 450 hostů (0,6 %) více než v 1. čtvrtletí 2023. Z pohledu jednotlivých měsíců sledovaného čtvrtletí se návštěvnost meziročně zvýšila v lednu (+3 566 hostů, +4,8 %) a v březnu (+1 075 hostů, +1,6 %), v únoru se celkový počet hostů snížil o 3 191 hostů, tj. -3,4 %.

Meziročně se pozitivně vyvíjela pouze návštěvnost zahraničních hostů, jejich počet se zvýšil o 6,2 % na 49 568 hostů. Počet domácích návštěvníků se naopak snížil o 0,8 % na 188 304 hostů. Mezi zahraničními hosty z 55,6 % převažovali turisté z Německa, dalších 22,0 % představovali turisté z Polska a 5,4 % turisté ze Slovenska.

Graf - Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje v jednotlivých měsících

Celkově hosté v zařízeních strávili 745 481 nocí, ve srovnání s 1. čtvrtletím 2023 byl tak vykázán pokles o 4,7 %. Počet přenocování zahraničních hostů se meziročně zvýšil o 3,2 % na 160 099 nocí. Průměrný počet přenocování všech hostů činil 3,1 nocí, průměrná doba pobytu dosáhla 4,1 dnů a stejné průměrné délky přenocování i pobytu dosáhli domácí hosté. Průměrný počet přenocování zahraničních hostů byl nepatrně vyšší a činil 3,2 noci, průměrná doba pobytu pak dosáhl 4,2 dny.


Meziroční zvýšení celkového počtu hostů bylo v 1. čtvrtletí letošního roku zaznamenáno nejen v celé České republice (+9,9 %) a téměř ve všech krajích. Výjimkou byl Pardubický kraj, ve kterém byl vykázán meziroční pokles celkové návštěvnosti o 1,6 %. Nejnižší relativní přírůstek byl vykázán v Libereckém kraji, nejvyšší v hlavním městě Praze (+16,9 %). Druhý nejvyšší přírůstek v souvislosti s konáním mistrovství světa v biatlonu vykázal Kraj Vysočina (+15,0 %). Stejná situace nastala také v případě zahraniční hostů – jejich počet v úhrnu za Českou republiku se zvýšil o 18,1 %, mezi 13 kraji se přírůstek pohyboval mezi +3,7 % ve Zlínském kraji a +34,2 % v Jihočeském kraji. V Pardubickém kraji došlo k meziročnímu propadu o 3,7 %. Republikový počet domácích hostů se zvýšil o 3,6 %. Tentokráte se ukazatel pozitivně vyvíjel pouze v 9 krajích – nejnižší přírůstek byl dosažen v Moravskoslezském kraji (+0,8 %), nejvyšší v Kraji Vysočina (+12,9 %). V Královéhradeckém kraji zůstala návštěvnost domácích hostů na stejné úrovni jako v 1. čtvrtletí 2023. Snížení návštěvnosti domácích hostů postihlo kromě našeho kraje také Ústecký (-2,4 %), Plzeňský (-1,9 %) a Pardubický kraj (-1,3 %).

Celkový počet přenocování se za Českou republiku zvýšil o 7,7 % na 10 557 407 nocí. Meziročně vyšší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenalo také 9 krajů, nejvyšší přírůstek byl v Kraji Vysočina (+19,7 %). Ve zbývajících 5 regionech, tzn. vedle Libereckého kraje také v Plzeňském, Pardubickém, Ústeckém a Olomouckém kraji, se počet přenocování meziročně snížil. Počet přenocování nerezidentů v České republice zaznamenal nárůst o 17,2 % na 4 917 127 nocí, více nocí strávili zahraniční turisté také ve 12 krajích. Napříč regiony se nárůst pohyboval mezi 2,4 % v Olomouckém kraji a 43,9 % v Kraji Vysočina. Pokles přenocování nerezidentů postihl Pardubický (-7,2 %) a Zlínský kraj (-1,3 %). Počet přenocování domácích hostů v České republice se zvýšil nepatrně o 0,6 % na 5 640 280 nocí. Přírůstek v případě tohoto ukazatele vykázalo pouze 8 krajů – nejnižší Karlovarský kraj (+0,3 %), nejvyšší Kraj Vysočina (+15,7 %). Nižší počet přenocování rezidentů vykázalo 6 krajů, z toho ve třech krajích překročil 6% hranici (Ústecký, Liberecký a Plzeňský kraj).

Nejvíce turistů zavítalo tradičně do hlavního města Prahy (1 570 172 hostů, tj. 38,1 % republikového úhrnu 4 115 944 hostů). V pořadí druhým regionem byl Královéhradecký kraj (347 531 hostů, 8,4 %), třetím kraj Jihomoravský (313 805 hostů, 7,6 %). Liberecký kraj byl 5. nejnavštěvovanějším krajem (237 872 hostů, 5,8 %). Mezikrajský žebříček s 87 782 hosty a 2,1% podílem uzavírá Ústecký kraj. Nejvyšší průměrný počet přenocování byl vykázán v Karlovarském kraji (3,7 nocí), takže tu byla dosažena také nejdelší doba pobytu (4,7 dne), nejkratší dobu strávili hosté v zařízeních Jihomoravského kraje (1,7 nocí, 2,7 dnů).

 

Kontakt:

Ondřej Beneš

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

  • V 1. čtvrtletí 2024 se v Libereckém kraji ubytovalo necelých 240 tis. hostů (celá aktualita v pdf)
  • Tabulky
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2024
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle vybraných zemí
  • Grafy
  • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje v jednotlivých měsících
  • Vývoj počtu hostů v Libereckém kraji v 1. čtvrtletích
  • Vývoj počtu přenocování v Libereckém kraji v 1. čtvrtletích
  • Podíl zahraničních hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle zemí v 1. čtvrtletí 2024
  • Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. čtvrtletí 2024