V 1. až 3. čtvrtletí 2021 se v Libereckém kraji projevila zvýšená investiční aktivita

 

Počet stavebních povolení vydaných stavebními úřady se sídlem v Libereckém kraji se meziročně zvýšil o 18,5 %, orientační hodnota staveb vzrostla o 53,0 %.

Stavební úřady v Libereckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2021 vydaly celkem 3 032 stavebních povolení, tj. o 474 povolení (18,5 %) více než ve stejném období roku 2020. Meziročně zvýšená investiční aktivita byla vykázána jak v celé České republice (+3 513 povolení, +5,5 %), tak ve 13 krajích. Absolutně nejvyšší přírůstek byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji (+629 povolení), relativně nejvyšší v našem kraji. Pouze v hlavním městě Praze se počet vydaných stavebních povolení  meziročně snížil, a to o 87 povolení (tj. -3,5 %).

Graf - Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v jednotlivých měsících

Téměř jedna pětina republikového objemu 67 924 povolení byla vydána ve Středočeském kraji, dalších 10,9 % v Jihomoravském kraji. Nejméně povolení bylo vydáno v Karlovarském kraji (1 856 povolení, tj. 2,7 % republikového úhrnu), druhý nejnižší počet povolení byl vydán v hlavním městě Praze (2 390 povolení, 3,5% podíl). Libereckému kraji s  4,5% podílem patřila 3. nejnižší pozice.

Ve struktuře vydaných stavebních povolení téměř ve všech krajích převažovala povolení související s výstavbou budov. Jejich podíl na celkovém počtu stavebních povolení se pohyboval v intervalu od 52,5 % zde v Libereckém kraji do 78,0 % v hlavním městě Praze. Výjimkou byl Plzeňský kraj, ve kterém z 51,5 % převažovala povolení na inženýrské stavby. V Libereckém kraji bylo na budovy vydáno 1 591 povolení, v tom 1 012 povolení  (63,6 % povolení na budovy) připadlo na bytové budovy a 579 povolení na nebytové budovy (36,4 %). Více než polovina bytových budov vznikne novou výstavbou. Na inženýrské stavby bylo v kraji vydáno celkem 1 441 stavebních povolení (47,5 % všech vydaných povolení).

Orientační hodnota vydaných stavebních povolení v Libereckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí dosáhla částky 12 345 mil. Kč, tj. meziročně 4 279 mil. Kč (53,0 %) více. Nárůst hodnoty vykázalo dalších 11 krajů, nejdynamičtější zvýšení vykázalo hlavní město Praha (+197,8 %). Naopak pokles ve srovnání s 1. a 3. čtvrtletí 2020 vykázaly pouze 2 kraje, tj. Ústecký (-7 910 mil. Kč, -39,6 %) a Zlínský kraj (-562 mil. Kč, tj. -4,2 %). V celé České republice orientační hodnota vydaných stavebních povolení zaznamenala nárůst o 34,1 % na 384 098 mil. Kč.

Vzhledem ke struktuře vydaných stavebních povolení v Libereckém kraji připadlo 10 544 mil. Kč na výstavbu budov (85,4 % z celkové částky), přičemž 53,7 % této hodnoty připadne na bytové budovy, 46,3 % na nebytové budovy. Při výstavbě inženýrských staveb bude proinvestováno 1 801 mil. Kč (14,6 % z celkové částky).

Na 1 stavební povolení vydané v našem kraji připadla částka 4 072 tis. Kč. Uvedená hodnota se o 1 583 tis. Kč pohybovala pod průměrem za Českou republiku (5 655 tis. Kč) a jedná se o 5. nejvyšší hodnotu mezi kraji. Nejvyšší průměrná hodnota byla vykázána v hl. m. Praze (35 744 tis. Kč na 1 stavební povolení), nejnižší pak v Ústeckém kraji (3 021 tis. Kč).

 

Kontakt:

Dagmar Dvořáková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

  • V 1. až 3. čtvrtletí 2021 se v Libereckém kraji projevila zvýšená investiční aktivita (celá aktualita v PDF)
  • Tabulky
  • Stavební povolení podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2021 (předběžné údaje)
  • Orientační hodnota staveb podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2021 (předběžné údaje)
  • Grafy
  • Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
  • Struktura vydaných stavebních povolení podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2021
  • Struktura vydaných stavebních povolení vydaných na budovy podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2021
  • Průměrná hodnota připadající na jedno stavební povolení podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2021