Také v říjnu pokračovalo meziměsíční zvyšování nezaměstnanosti v Libereckém kraji

 

Nezaměstnanost v Libereckém kraji se na konci října 2022 meziměsíčně nepatrně zvýšila o 0,03 procentní body na 3,72 %. Počet uchazečů o zaměstnání se ve srovnání s koncem září letošního roku rozrostl o 151 osob, nabídka volných příležitostí se snížila o 9 míst.

K 31. říjnu 2022 podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji dosáhl 3,72 %, tj. o 0,03 procentní body (p. b.) více než ke konci září 2022. Meziročně se hodnota tohoto ukazatele zvýšila o 0,06 p. b. Nezaměstnanosti mužů se zvýšila +0,05 p. b. na 2,99 %, nezaměstnanost žen vzrostla o +0,02 p. b. na 4,49 %.

Graf - Nezaměstnanost podle krajů k 31. 10. 2022

Ke zvýšení nezaměstnanosti s různou intenzitou došlo také ve třech okresech Libereckého kraje. Nejvýraznější přírůstek vykázal okres Česká Lípa, a to o 0,11 p. b. Podíl nezaměstnaných tak představoval 3,29 %, tj. nejnižší hodnota v kraji a 49. pozice mezi 77 okresy České republiky. O  0,05 p. b. na 3,89 % se zvýšila nezaměstnanost v okrese Semily. Uvedená hodnota byla v rámci našeho kraje nejvyšší a v republikovém žebříčku patřila okresu 56. pozice. Okres Liberec se s 3,83% nezaměstnaností umístil na 54. pozici, meziměsíčně došlo k nárůstu o pouhých 0,03 p. b. Okres Jablonec nad Nisou se s 3,86% nezaměstnaností umístil v meziokresním žebříčku na 55. pozici. Jednalo se však o jediný okres v kraji, ve kterém došlo meziměsíčně k nepatrnému snížení nezaměstnanosti o 0,05 p. b. Napříč všemi okresy České republiky se podíl nezaměstnaných pohyboval v rozmezí od 1,49 % v okrese Praha-východ do 8,19 % v okrese Karviná.

Celorepubliková nezaměstnanost se snížila o 0,02 p. b. na 3,48 % a meziměsíčně nepatrně nižší podíl nezaměstnaných vykázalo také dalších 8 krajů České republiky. Mezi kraji se pokles pohyboval od -0,01 p. b. ve Středočeském a Královéhradeckém kraji do -0,10 p. b. v Kraji Vysočina. Vedle Libereckého kraje se nezaměstnanost ještě zvýšila v 4 krajích, v Jihočeském kraji zůstala na úrovni měsíce září 2022. Nejvyšší podíl nezaměstnaných k 31. říjnu 2022 evidoval Ústecký kraj (5,28 %), nejnižší pak Pardubický kraj (2,49 %). Nezaměstnanost v Libereckém kraji převyšovala republikový průměr o 0,24 p. b., v rámci mezikrajského srovnání byla 5. nejvyšší. Nejnižší nezaměstnanost žen vykázal Zlínský kraj (2,94 %), nejvyšší Ústecký kraj (6,27 %). Nejnižší nezaměstnanost mužů zaznamenal Pardubický kraj (2,07 %), nejvyšší Moravskoslezský kraj (4,60 %).

K 31. říjnu 2022 evidovaly úřady práce v Libereckém kraji celkem 11 556 neumístěných uchazečů o zaměstnání, tj. o 151 osob (1,3 %) více než k 30. 9. 2022. Mezi uchazeči z 58,3 % převažovaly ženy, jejich počet se meziměsíčně zvýšil o 77 osob (+1,2 %) na 6 741 osob. Počet nezaměstnaných mužů se rozrostl o 74 osob (+1,6 %) na 4 815 osob. Osoby se zdravotním postižením tvořily 14,7 % uchazečů o zaměstnání, absolventi a mladiství 6,1 %. Podmínku dosažitelnosti splňovalo 10 227 uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let, tj. 88,5 % všech nezaměstnaných. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 3 611 uchazečů (31,2 % všech uchazečů). Průměrná výše podpory dosáhla 9 738 Kč, tj. o 181 Kč pod průměrem za Českou republiku. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání v našem kraji ve sledovaném měsíci dosáhl 42,5 let.

Nabídka volných pracovních míst na konci září 2022 představovala 8 177 pozic, tj. meziměsíčně o 9 míst (0,1 %) méně. V průběhu sledovaného měsíce bylo 936 míst nově nahlášeno, 168 míst obsazeno, 807 pozic zrušeno a 30 pozic uvolněno. Pro osoby se zdravotním postižením bylo určeno 598 míst (7,3 % z celkového počtu), absolventům a mladistvým vyhovovalo 21,6 % volných míst.

V Libereckém kraji na jedno volné pracovní místo připadlo 1,41 uchazečů o zaměstnání, tj. o 0,55 uchazečů více než v průměru za Českou republiku (0,86 uchazečů). Napříč kraji České republiky se tento ukazatel pohyboval v rozmezí od 0,38 uchazečů v hlavním městě Praze do 2,94 uchazečů v Moravskoslezském kraji. Hodnota za Liberecký kraj byla 5. nejvyšší. V rámci okresů Libereckého kraje nejméně uchazečů na jedno volné pracovní místo připadlo v okrese Liberec (1,05 uchazečů, tj. 39. příčka celorepublikového meziokresního žebříčku), nejvíce pak v okrese Česká Lípa (2,53 uchazečů, tj. 67. příčka). První místo mezi 77 okresy České republiky patřilo okresu Praha-východ (0,18 uchazečů), poslední příčku žebříčku obsadil okres Karviná (9,76 uchazečů).

Kontakt:

Ondřej Beneš

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

 • Také v říjnu pokračovalo meziměsíční zvyšování nezaměstnanosti v Libereckém kraji (celá aktualita v PDF)
 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 31. 10. 2022
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 10. 2022
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 31. 10. 2022
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky (říjen 2022/září 2022)
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 31. 10. 2022
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 31. 10. 2022
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 31. 10. 2022
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 10. 2022
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 31. 10. 2022
 • Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti a podle krajů k 31. 10. 2022