Struktura mezd zaměstnanců v Libereckém kraji v roce 2017

 

Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí publikuje již řadu let výsledky strukturální statistiky mezd zaměstnanců. Toto výběrové šetření se odlišuje od ostatních mzdových zjišťování především v tom, že jsou sledovány přímo mzdy jednotlivých zaměstnanců a nikoli jen jejich celkový objem na úrovni podniků či organizací. Podrobně jsou navíc zjišťovány nejen všechny složky hrubého výdělku, ale také důležité personální údaje o zaměstnanci (např. pohlaví, vzdělání, věk).

Podle výsledků tohoto šetření dosáhla průměrná mzda v roce 2017 v Libereckém kraji částky 29 121 Kč a meziročně se zvýšila o 1 995 Kč (7,4 %). Muži v loňském roce v průměru pobírali mzdu ve výši 31 984 Kč (o 2 863 Kč více než krajská hodnota průměrné mzdy), výdělek žen dosáhl 25 701 Kč (o 3 420 Kč méně). Mzda žen zaznamenala ve srovnání s rokem 2016 nižší nárůst, a to o 1 655 Kč (6,9 %). Příjem mužů meziročně vzrostl o 2 243 Kč, tedy o 7,5 %. Vzhledem k této skutečnosti se rozdíl mezi mzdou žen a mužů opět meziročně zvýšil z 5 695 Kč na 6 283 Kč, mzda žen tedy představovala 80,4 % mzdy mužů.

Graf – Průměrná hrubá mzda podle pohlaví v Libereckém kraji

Všechny kraje zaznamenaly meziročně vyšší průměrné mzdy, přičemž nejdynamičtěji rostly v Plzeňském kraji (o 8,9 %, 2 518 Kč). Nejvyšší meziroční navýšení výdělku mužů vykázal Karlovarský a Plzeňský kraj (o 8,3 %), nejmenší Zlínský kraj (o 5,4 %). Téměř 10% navýšení průměrné mzdy žen vykázal Plzeňský kraj, na druhé straně v Královéhradeckém kraji se jejich mzda zvýšila o 6,4 %. V porovnání s ostatními regiony České republiky byla jak celková průměrná mzda, tak průměrná mzda obou pohlaví vykázaná v Libereckém kraji vždy 5. nejvyšší. Pomyslné první místo mezikrajského žebříčku ve všech případech a s výrazným odstupem od ostatních krajů obsadilo Hlavní město Praha – krajský průměr činil 39 782 Kč, muži pobírali v průměru 44 473 Kč a ženy 34 304 Kč. Nejnižší celkový výdělek a výdělek mužů vykázal Karlovarský kraj (26 999 Kč, resp. 29 452 Kč), v případě žen byla nejnižší mzda vyplácena ve Zlínském kraji (23 900 Kč).

Struktura průměrné měsíční mzdy podle jednotlivých složek se mezi kraji výrazně nelišila. Z výše uvedené průměrné mzdy v Libereckém kraji připadlo na základní složku 65,7 %, prémie a odměny tvořily 17,0 %, náhrady mzdy 10,5 % a zbývajících 6,8 % představovaly příplatky za práci přesčas, pohotovost a ostatní příplatky.

Neméně důležitým výsledkem strukturálního šetření mezd je také jejich třídění podle klasifikace zaměstnání. V roce 2017 dosáhl rozdíl mezi průměrnou mzdou řídících pracovníků (62 050 Kč) a výdělkem pomocných a nekvalifikovaných pracovníků (20 029 Kč) v Libereckém kraji částky 42 021 Kč. Meziročně si polepšili zaměstnanci všech tříd zaměstnání, nejvíce mzda vzrostla řídícím pracovníkům (o 7 649 Kč, tj. o 14,1 %).

Graf – Změna průměrné hrubé měsíční mzdy podle hlavních tříd CZ-ISCO v Libereckém kraji mezi roky 2013 a 2017

V rámci strukturálního šetření mezd je však vedle průměrné mzdy zjišťován také mzdový medián. Ten charakterizuje mzdu zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení a tím mnohem lépe vypovídá o skutečné mzdové úrovni. Medián mzdy v Libereckém kraji v roce 2017 dosáhl 26 752 Kč (28 690 Kč u mužů a 24 586 Kč u žen). Meziročně se takto vyjádřený výdělek navýšil o 8,0 %, resp. o 8,1 % u mužů a o 9,0 % u žen. Rozdíl mezi průměrnou mzdou a mediánem mezd pak dosáhl 2 369 Kč. Větší diference pak byla patrná mezi průměrem a mediánem mzdy mužů (3 294 Kč) než žen (1 115 Kč).

Napříč Českou republikou se mzdový medián pohyboval od 24 814 Kč (Zlínský kraj) do 31 878 Kč (Hlavní město Praha). U mediánu mužů bylo na prvním místě Hlavní město Praha s 34 722 Kč, poslední Olomoucký kraj s 26 639 Kč. Nejvyšší medián žen opět patřil Hlavnímu městu Praze (29 648 Kč), žebříček s 22 091 Kč uzavíral Zlínský kraj. Největší rozdíl mezi průměrnou mzdou a mediánem mezd byl v rámci mezikrajského srovnání zjištěn v Hlavním městě Praze (7 904 Kč), nejméně se obě hodnoty odlišovaly v Karlovarském kraji (2 167 Kč).

Další informace naleznete v publikaci Struktura mezd zaměstnanců – 2017

Kontakt:

Věra Maškarincová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: vera.maskarincova@czso.cz
tel.: 485 238 813

 • Struktura mezd zaměstnanců v Libereckém kraji v roce 2017 - komentář
 • Tabulky
 • Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle pohlaví a krajů v roce 2017
 • Struktura průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2017
 • Průměrné hrubé měsíční mzdy podle hlavních tříd CZ-ISCO a krajů v roce 2017
 • Grafy
 • Průměrná hrubá mzda podle pohlaví v Libereckém kraji
 • Podíl průměrné hrubé měsíční mzdy žen na mzdě mužů podle krajů v roce 2017
 • Medián mezd podle pohlaví v Libereckém kraji
 • Podíl mediánu mzdy žen na mediánu mužů podle krajů v roce 2017
 • Rozdíl mezi průměrnou hrubou měsíční mzdou a mediánem mezd podle krajů v roce 2017
 • Změna průměrné hrubé měsíční mzdy podle hlavních tříd CZ-ISCO v Libereckém kraji mezi roky 2013 a 2017