Stavebnictví v Libereckém kraji v roce 2020

 

Podle předběžných výsledků se počet zaměstnanců stavebních firem s 50 a více zaměstnanci na území Libereckého meziročně zvýšil o 1,7 %, jejich průměrná hrubá měsíční mzda se zvýšila o 2 316 Kč na 38 329 Kč. Objem základní stavební výroby se zvětšil o 5,8 %.

Podniky se stavební výrobou s 50 a více zaměstnanci zaměstnávaly na území Libereckého kraje v roce 2020 celkem 1 516 pracovníků, meziročně o 26 osob (1,7 %) více. Oproti roku 2019 se počet zaměstnanců ve stavebnictví zvýšil ještě v dalších 7 krajích – relativně nejvíce v kraji Ústeckém (+27,4 %, +1 318 osob), absolutně v hlavním městě Praze (+1 371 osob, +5,3 %). Naopak v 6 regionech počet zaměstnanců meziročně poklesl. Relativní pokles se pohyboval od -1,4 % ve Zlínském kraji do -12,3 % v Karlovarském kraji. Na celkovém počtu zaměstnanců stavebních podniků v České republice (77 918 osob) se Liberecký kraj podílel 1,9 % a mezi kraji to byla třetí nejnižší hodnota po Karlovarském (0,8 %) a Královéhradeckém kraji (1,8 %). Nejvíce zaměstnanců zaměstnávaly stavební firmy v hlavním městě Praze (27 374 osob, tj. 35,1 %).

Graf - Základní ukazatele stavebních podniků v Libereckém kraji

Základní stavební výroba (ZSV) v Libereckém kraji dosáhla v roce 2020 výše 3 110 mil. Kč v běžných cenách (2. nejnižší hodnota mezi kraji) a meziročně se zvýšila o 171 mil. Kč (+5,8 %). Přírůstek základní stavební výroby byl dosažen zásluhou pozemního stavitelství (+15,6 %), naopak objem  inženýrského stavitelství meziročně pokleslo (-6,9 %). Objem stavebních prací oproti roku 2019 vzrostl v dalších 9 krajích, nejvíce v Ústeckém kraji (+16,3 % na 14 415 mil. Kč). Naopak propad ZSV zaznamenaly 4 regiony. Nejvýraznější propad vykázal Karlovarský kraj (-16,4 %), kterému současně mezi kraji příslušela s objemem 854 mil. Kč poslední pozice v mezikrajském srovnání. Prvenství připadlo hlavnímu městu Praze s objemem ZSV 74 261 mil. Kč.

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců ve stavebnictví dosáhla v Libereckém kraji 38 329 Kč a proti úrovni roku 2019 se zvýšila o 2 316 Kč (+6,4 %). K meziročnímu nárůstu mezd došlo ve všech regionech s výjimkou Středočeského kraje, ve kterém průměrná měsíční mzda poklesla o 305 Kč (-0,8 %). Absolutně nejvíce si polepšili zaměstnanci stavebních firem v našem kraji, relativně v Karlovarském kraji (o 7,8 %, tj. o 2 068 Kč). Proti průměru České republiky (40 470 Kč) byla mzda v Libereckém kraji o 2 141 Kč nižší. Nejvyšší mzdy ve stavebnictví byly vypláceny v hlavním městě Praze (46 974 Kč), naopak nejnižší průměrná mzda byla vykázána ve stavebních podnicích Karlovarského kraje (28 537 Kč). Mzdy v Libereckém kraji byly v mezikrajském srovnání 6. nejvyšší.

Produktivita práce ze základní stavební výroby (tzn. přepočet objemu základní stavební výroby na 1 pracovníka) v roce 2020 v Libereckém kraji meziročně vzrostla o 4,0 % na 2 051 tis. Kč běžných cen. Oproti republikovému průměru (2 335 tis. Kč) byla nižší o 283 tis. Kč a v porovnání s ostatními kraji byla 6. nejnižší. Nejvyšší produktivita byla zaznamenána v hlavním městě Praze (2 713 tis. Kč), nejnižší v Karlovarském kraji (1 290 tis. Kč).

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

  • Stavebnictví v Libereckém kraji v roce 2020 (celá aktualita v PDF)
  • Tabulka
  • Základní ukazatele stavebních podniků podle krajů v roce 2020
  • Graf
  • Základní ukazatele stavebních podniků v Libereckém kraji