Stavebnictví v Libereckém kraji v roce 2019

 

Objem základní stavební výroby zaznamenal v roce 2019 v Libereckém kraji meziroční pokles, snížil se také průměrný počet pracovníků a produktivita práce. Naopak vzrostla průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců.

Podniky se stavební výrobou s 50 a více zaměstnanci zaměstnávaly na území Libereckého kraje v roce 2019 celkem 1 490 pracovníků, meziročně o 118 osob (7,3 %) méně. Meziročně počet zaměstnanců ve stavebnictví poklesl ještě v dalších 3 krajích, nejvýznamněji v Jihočeském kraji -2 233 osob, -33,4 %). Naopak v 10 regionech počet zaměstnanců vzrostl, relativní přírůstek se pohyboval od 0,1 % v Hlavním městě Praze do 13,9 % v Plzeňském kraji. Na celkovém počtu zaměstnanců stavebních podniků v České republice (75 269 osob) se Liberecký kraj podílel 2,0 % a mezi kraji to byla třetí nejnižší hodnota po  Karlovarském (1,0 %) a Královéhradeckém kraji (1,9 %). Nejvíce zaměstnanců zaměstnávaly stavební firmy v Hlavním městě Praze (26 003 osob, tj. 34,5 %).

Graf - Základní ukazatele stavebních podniků v Libereckém kraji

Základní stavební výroba (ZSV) v Libereckém kraji dosáhla v roce 2019 výše 2 939 mil. Kč v běžných cenách (3. nejvyšší hodnota mezi kraji) a oproti roku 2018 poklesla o  446 mil. Kč (-13,2 %). Nižší objem základní stavební výroby byl způsoben meziročním poklesem inženýrského (-13,9 %) a pozemního (-9,7 %) stavitelství. Objem stavebních prací meziročně poklesl v dalších 4 krajích. Nejvyšší propad zaznamenal Karlovarský kraj (-22,2 %), kterému současně mezi kraji příslušela s objemem 1 022 mil. Kč poslední pozice v mezikrajském srovnání. Prvenství připadlo Hlavnímu městu Praze s objemem ZSV 72 786 mil. Kč. Objem stavebních prací vzrostl v 9 krajích, nejvýrazněji v Plzeňském (+25,6 % na 7 376 mil. Kč). Následoval  Olomoucký (+19,4 % na 7 191 mil. Kč) a Jihomoravský kraj (+17,7 % na 21 517 mil. Kč).

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců ve stavebnictví v Libereckém kraji v uplynulém roce dosáhla částky 36 013 Kč a proti úrovni roku 2018 se zvýšila o 1 933 Kč (+5,7 %). K meziročnímu nárůstu mezd došlo ve všech krajích, nárůst v našem kraji byl 8. nejvyšší. Absolutně i relativně nejvíce si polepšili zaměstnanci stavebních firem v Pardubickém kraji (+3 017 Kč, +9,4 %). Proti průměru České republiky (39 486 Kč) byla mzda v Libereckém kraji nižší o 3 472 Kč, proti průměru v Hlavním městě Praze (tj., kraj s nejvyšší mzdou ve stavebnictví) pak byla nižší o 10 650 Kč. Nejnižší průměrná mzda byla vyplácena zaměstnancům stavebních podniků v Karlovarském kraji (26 469 Kč).

Produktivita práce ze základní stavební výroby v roce 2019 v Libereckém kraji meziročně poklesla o 6,3 % na 1 972 tis. Kč běžných cen. Oproti republikovému průměru (22 351 tis. Kč) byla nižší o 378 tis. Kč a v porovnání s ostatními kraji byla 6. nejnižší. Nejvyšší produktivita byla zaznamenána v Hlavním městě Praze (2 799 tis. Kč), nejnižší v Karlovarském kraji (1 354 tis. Kč).

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

  • Stavebnictví v Libereckém kraji v roce 2019 (aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulka
  • Základní ukazatele stavebních podniků podle krajů v roce 2019
  • Graf
  • Základní ukazatele stavebních podniků v Libereckém kraji