Stavební povolení v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2024

 

(předběžné údaje)

Počet stavebních povolení vydaných stavebními úřady v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2024 meziročně poklesl o 9,2 %, jejich orientační hodnota se naopak zvýšila o 21,2 %.

Od ledna do března letošního roku stavební úřady v Libereckém kraji vydaly celkem 763 stavebních povolení, tj. v meziročním srovnání o 77 povolení a 9,2 % méně. Dosažený výsledek byl ovlivněn negativním vývojem v měsících únor (-12 povolení, -4,5 %) a březen (-71 povolení, -21,6 %). Meziročně vyšší investiční aktivita byla vykázána v lednu (+6 povolení, +2,4 %).

Na výstavbu budov bylo v Libereckém kraji vystaveno 413 povolení (tj. 54,1 % celkového počtu povolení v kraji) a meziročně se zájem o tento druh výstavby zvýšil o 3,5 %. V rámci vydaných stavebních povolení na budovy připadlo 222 povolení na bytové budovy (53,8 % z počtu povolení na budovy a meziročně méně o 8,3 %). Téměř 60 % bytových budov bude realizováno změnou již dokončených staveb. Dalších 191 povolení bylo vydáno na nebytové stavby (46,2 % z celkového počtu povolení na budovy a meziročně +21,7 %) a v jejich případě je také preferována změna dokončených staveb (56,0 %). Na inženýrské stavby v kraji připadlo celkem 350 stavebních povolení (45,9 % všech vydaných povolení), jejich počet se meziročně snížil o 20,6 %.

graf - Struktura vydaných stavebních povolení na budovy podle krajů v 1. čtvrtletí 2024

V úhrnu za celou Českou republiku a také ve všech zbývajících krajích se počet vydaných stavebních povolení také snížil. Republikový údaj poklesl o 1 767 povolení a 9,3 %. Mezi kraji nejvyšší absolutní a relativní úbytek vykázal Plzeňský kraj (-325 povolení, -21,7 %). Nejvyšší stavební aktivitu zaznamenal Středočeský kraj – 3 297 vydaných staveních povolení představovalo 19,1 % úhrnu za republiku. Nejméně povolení bylo vydáno v Karlovarském kraji (445 povolení, 2,6% podíl). Podíl Libereckého kraje dosáhl 4,4 % a patřila mu tak ještě po hlavním městě Praze 3. nejnižší pozice. Ve 13 krajích převažovala povolení vydaná na výstavbu budov, podíl se pohyboval v intervalu od 51,0 % v Karlovarském kraji do 81,0 % v hlavním městě Praze. Pouze v Plzeňském kraji ve struktuře povolení z 53,3 % převládala povolení na výstavbu inženýrských staveb.

Orientační hodnota vydaných stavebních povolení v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2024 dosáhla částky 3 841 mil. Kč a meziročně se zvýšila o 671 mil. Kč (+21,2 %). Převážná část prostředků bude proinvestována na budovách (86,6 %), objem finančních prostředků se zvýšil o 963 mil. Kč (+40,7 %) na 3 327 mil. Kč. Naopak rozsah prostředků na inženýrské stavby se meziročně snížil o 292 mil. Kč (-36,2 %) na 514 mil. Kč.

Orientační hodnota za celou Českou republiku zaznamenala nárůst o 9 500 mil. Kč (+7,2 %) na 140 907 mil. Kč. Stejný vývoj byl vedle Libereckého kraje vykázán s různou intenzitou v dalších 5 krajích. Nejvyšší absolutní přírůstek vykázal Jihočeský kraj (+3 635 mil. Kč, +73,7 %), nejvyšší relativní Karlovarský kraj (+189,9 %, +3 401 mil. Kč). Ve zbývajících 8 krajích hodnota povolení poklesla – nejvýraznější absolutní i relativní propad byl zjištěn v Olomouckém kraji (o 4 261 mil. Kč, tj. -44,1 %).

Na 1 stavební povolení vydané v Libereckém kraji připadla částka 5 034 tis. Kč, která se o 3 142 tis. Kč pohybovala pod průměrem za Českou republiku (8 176 tis. Kč). Mezi kraji se jedná o 3. nejnižší hodnotu. Hodnota ukazatele se mezi kraji pohybuje v intervalu od 3 267 tis. Kč v Pardubickém kraji do 20 071 tis. Kč v hlavním městě Praze.

 

Kontakt:

Aleš Krejza

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

 • Stavební povolení v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2024 (celá aktualita v pdf)
 • Tabulky
 • Stavební povolení podle krajů v 1. čtvrtletí 2024
 • Orientační hodnota staveb podle krajů v 1. čtvrtletí 2024
 • Grafy
 • Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Vývoj počtu vydaných stavebních povolení v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí příslušného roku
 • Struktura vydaných stavebních povolení podle krajů v 1. čtvrtletí 2024
 • Struktura vydaných stavebních povolení na budovy podle krajů v 1. čtvrtletí 2024
 • Průměrná hodnota připadající na jedno stavební povolení podle krajů v 1. čtvrtletí 2024