Správní obvod Nový Bor

 

  • Administrativní mapa správního obvodu Nový Bor
  • Geografická mapa správního obvodu Nový Bor
  • Abecední seznam obcí správního obvodu
  • Vybrané ukazatele za SO ORP Nový Bor (časová řada)

  • Demografické údaje za správní obvod obce s rozšířenou působností (časové řady)
  • Věkové složení obyvatelstva SO ORP Nový Bor podle pětiletých věkových skupin
  • Vybrané charakteristiky populačního vývoje v SO ORP Nový Bor

  • Demografické údaje za pověřený obecní úřad (časové řady)
  • Vybrané charakteristiky populačního vývoje v SO POU Cvikov
  • Vybrané charakteristiky populačního vývoje v SO POU Nový Bor