Správní obvod Frýdlant

 

  • Administrativní mapa správního obvodu Frýdlant
  • Geografická mapa správního obvodu Frýdlant
  • Abecední seznam obcí správního obvodu
  • Vybrané ukazatele za SO ORP Frýdlant (časová řada)

  • Demografické údaje za správní obvod obce s rozšířenou působností (časové řady)
  • Věkové složení obyvatelstva SO ORP Frýdlant podle pětiletých věkových skupin
  • Vybrané charakteristiky populačního vývoje v SO ORP Frýdlant

  • Demografické údaje za pověřený obecní úřad (časové řady)
  • Vybrané charakteristiky populačního vývoje v SO POU Frýdlant
  • Vybrané charakteristiky populačního vývoje v SO POU Nové Město pod Smrkem