Spotřeba zemního plynu v Libereckém kraji v roce 2021 (předběžné údaje)

 

Podle předběžných výsledků se celková spotřeba zemního plynu v Libereckém kraji v roce 2021 meziročně zvýšila o 10,8 %. Spotřeba zemního plynu v domácnostech na 1 odběratele zaznamenala nárůst o 132 m3 na 1 097 m3.

Podle předběžných údajů Energetického regulačního úřadu bylo v Libereckém kraji ke konci roku 2021 evidováno 93 204 odběratelů zemního plynu, tj. 3,3 % z celkového počtu 2 820 020 evidovaných odběratelů v České republice. Ve struktuře odběratelů v našem kraji z 90,0 % převažovaly domácnosti. Mezi další zákazníky patřilo 8 945 maloodběratelů (9,6 %), 290 středních odběratelů (0,3 %) a 92 velkoodběratelů (0,1 %). Stlačený plyn (CNG) odebíralo 10 subjektů. Poprvé od roku 2014 došlo k meziročnímu snížení celkového počtu odběratelů, a to o 255 subjektů (-0,3 %). Na tomto výsledku se podílely především domácnosti (-255 odběratelů), počet středních odběratelů poklesl o 12 subjektů. Na druhé straně přibylo 10 maloodběratelů a 2 odběratelé CNG.

Graf - Spotřeba plynu v domácnostech na 1 odběratele

V roce 2021 bylo v Libereckém kraji spotřebováno celkem 348 802 tis. m3 zemního plynu, tj. 3,7 % z celkového množství odebraného plynu v České republice (9 308 578 tis. m3 – tento údaj nezahrnuje: spotřebu ostatního plynu, tj. vlastní spotřeba, ztráty a změnu akumulace na distribučních soustavách, vlastní spotřebu výrobců plynu a plyn pro pohon kompresních stanic na přepravní soustavě). Z pohledu odebraného množství byli ve sledovaném roce v našem kraji nejvýznamnější skupinou odběratelů velkoodběratelé (145 821 tis. m3, tj. 41,8 % odebraného plynu v kraji). Domácnosti odebraly 92 020 tis. m3 (26,4 %), maloodběratelé 66 544 tis. m3 (19,1 %) a střední odběratelé 40 189 tis. m3 (11,5 %) zemního plynu.

Celkově se spotřeba zemního plynu zvýšila o 34 035 tis. m3 (+10,8 %). Na nárůstu se podílely všechny skupiny odběratelů – velkoodběratelé +12 785 tis. m3 (tj. +9,6 %), domácnosti +10 835 tis. m3 (+13,3 %), maloodběratelé +6 377 tis. m3 (+10,6 %) a střední odběratelé +3 675 tis. m3 (+10,1 %).

Spotřeba zemního plynu v domácnostech na 1 odběratele dosáhla v roce 2021 v Libereckém kraji hodnoty 1 097 m3, tzn. meziročně více o 132 m3. Z dlouhodobého pohledu byla vyšší hodnota spotřeby naposledy zaznamenána v roce 2010 (1 353 m3). Průměrná spotřeba plynu v domácnostech na 1 odběratele v celé České republice činila 967 m3, spotřeba domácností v našem kraji tak byla o 130 m3 vyšší.

Graf - Spotřeba zemního plynu podle krajů v roce 2020 a 2021

 

Pramen: Energetický regulační úřad (www.eru.cz). Roční údaje za roky 2016 až 2020 jsou převzaty z „Ročních zpráv o provozu plynárenské soustavy ČR“, předběžné údaje za rok 2021 ze „Čtvrtletních zpráv o provozu plynárenské soustavy ČR“ publikovaných ERÚ. Definitivní informace o provozu plynárenské soustavy v roce 2021 v regionálním členění budou zveřejněny na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu (www.eru.cz) v „Roční zprávě o provozu plynárenské soustavy ČR za rok 2021“ v průběhu 1. pololetí 2022.

 

Kontakt:

Aleš Krejza

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

  • Spotřeba zemního plynu v Libereckém kraji v roce 2021 (celá aktualita v pdf)
  • Tabulky
  • Spotřeba zemního plynu v Libereckém kraji
  • Grafy
  • Spotřeba plynu podle skupin odběratelů v Libereckém kraji
  • Spotřeba plynu v domácnostech na 1 odběratele
  • Spotřeba zemního plynu podle krajů v roce 2020 a 2021
  • Spotřeba zemního plynu podle krajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2021