Spotřeba zemního plynu v Libereckém kraji v roce 2019

 

Nejpočetnější skupinou odběratelů zemního plynu v České republice i v Libereckém kraji jsou domácnosti. Z hlediska spotřeby jsou nejvýznamnější kategorií velkoodběratelé. Spotřeba zemního plynu v domácnostech na 1 odběratele v  Libereckém kraji v roce 2019 činila 927 m3, oproti roku 2014 se zvýšila o 97 m3.

V Libereckém kraji bylo v roce 2019 evidováno více než 93 351 odběratelů zemního plynu, tj. 3,3 % z celkového počtu evidovaných odběratelů v České republice (2 834,5 tis. odběratelů). Ve struktuře odběratelů převažovaly domácnosti. V loňském roce odebíralo zemní plyn 84 022 domácností, tj. 90,0 % všech odběratelů plynu v kraji. Dále bylo ke konci roku 2019 zaevidováno také 8 920 maloodběratelů, 307 středních odběratelů a 94 velkoodběratelů zemního plynu. Stlačený plyn (CNG) odbíralo 8 subjektů. Celkový počet odběratelů se meziročně zvýšil pouze o 7 subjektů – přibylo 33 maloodběratelů a 2 střední odběratelé, naopak ubylo 24 domácností a  4 odběratelé. Ve srovnání s rokem 2014 vzrostl celkový počet odběratelů v Libereckém kraji o 941 subjektů (+1,0 %), a to zásluhou domácností (+503 odběratelů, tj. +0,6 %) a maloodběratelů (+433 odběratelů, +5,1 %), naopak je méně o 1 velkoodběratele (-1,1 %) a 2 střední odběratele (-0,6 %).

Graf - Spotřeba plynu podle skupin odběratelů v Libereckém kraji

Podle předběžných údajů bylo v Libereckém kraji v roce 2019 spotřebováno celkem 329 468 tis. m3 zemního plynu. Na celkovém množství odebraného plynu v České republice (8 411 999 tis. m3) se odběratelé v Libereckém kraji podíleli 3,9 %. Z pohledu odebraného množství byly v roce 2019 v Libereckém kraji nejvýznamnější skupinou odběratelů velkoodběratelé (144 727 tis. m3, tj. 43,9 % odebraného plynu v kraji). Domácnosti  odebraly 77 859 tis. m3 (23,6 %) zemního plynu, maloodběratelé 63 509 tis. m3 (19,3 %) a střední odběratelé 38 988 tis. m3 (11,8 %). Na republikové spotřebě zemního plynu se velkoodběratelé podíleli 49,4 %, domácnosti více než čtvrtinou, maloodběratelé 14,3 % a střední odběratelé 9,5 %.

Spotřeba zemního plynu v Libereckém kraji meziročně vzrostla o 2 283 tis. m3 (+0,7 %), a to díky nárůstu spotřeby u maloodběratelů (+5 094 tis. m3, tj. +8,7 %) a u středních odběratelů (+564 tis. m3, +1,5 %). Spotřeba plynu u domácností a velkoodběratelů naopak meziročně poklesla – v prvním případě o 2 072 tis. m3 (tj. -2,6 %), ve druhém o 969 tis. m3 (-0,7 %). Oproti roku 2014 vzrostla spotřeba plynu o 27 637 tis. m3 (+9,2 %) a nárůst se týkal téměř všech skupin odběratelů. Výjimkou byli velkoodběratelé, u kterých odběr poklesl o 9 154 tis. m3 (5,9 %).

Spotřeba zemního plynu v domácnostech na 1 odběratele dosáhla v roce 2019 v Libereckém kraji hodnoty 927 m3, tzn. meziročně méně o 24 m3. Průměrná spotřeba plynu v domácnostech na 1 odběratele v celé České republice činila 766 m3, spotřeba domácností v našem kraji tak byla o  160 m3 vyšší.

Pramen: Energetický regulační úřad (www.eru.cz). Roční údaje za roky 2014 až 2018 jsou převzaty z „Ročních zpráv o provozu plynárenské soustavy ČR“, předběžné údaje za rok 2019 ze čtvrtletních „Zpráv o provozu plynárenské soustavy ČR“ publikovaných ERÚ. Definitivní informace o provozu plynárenské soustavy v roce 2019 v regionálním členění budou zveřejněny na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu (www.eru.cz) v „Roční zprávě o provozu plynárenské soustavy ČR“ v průběhu 2. čtvrtletí 2020.

 

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

  • Spotřeba zemního plynu v Libereckém kraji v roce 2019 (aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulka
  • Spotřeba zemního plynu v Libereckém kraji
  • Grafy
  • Spotřeba plynu podle skupin odběratelů v Libereckém kraji
  • Spotřeba plynu v domácnostech na 1 odběratele v Libereckém kraji a České republice