Soupis hospodářských zvířat v Libereckém kraji k 1. 4. 2018

 

K uvedenému datu bylo na území Libereckého kraje chováno 50 012 kusů skotu, což představuje meziroční zvýšení o 1 945 kusů (4,0 %). Z dlouhodobého pohledu byla padesátitisícová hranice naposledy překročena v roce 1996, kdy na území kraje bylo chováno 52 424 kusů těchto hospodářských zvířat. Podíl kraje na celorepublikovém počtu 1 415 770 kusů dosáhl 3,5 % (3. nejnižší hodnota mezi kraji). Nejnižší stav i podíl vykázal Karlovarský kraj (43 941 kusů, tj. 3,1 %), následoval ho kraj Ústecký (44 339 kusů, 3,1 %). Nejpočetnější chovy byly zjištěny v Jihočeském kraji (221 897 kusů, 15,7% podíl), 2. místo mezikrajského žebříčku patřilo Kraji Vysočina (220 052 kusů, tj. 15,5% podíl na republikovém úhrnu).

Z pohledu kategorií v Libereckém kraji vzrostly stavy jalovic od 1 do 2 let o 17,5 % na 7 414 kusů, meziročně se zvýšil počet krav o 1,5 % na 21 880 kusů a naopak o 1,2 % na 3 582 kusů poklesl stav jalovic nad 2 roky.

Stavy prasat se v Libereckém kraji od minulého šetření mírně navýšily o 0,5 % na 19 867 kusů, tj. 1,3 % republikového úhrnu 1 557 218 kusů (2. nejnižší zastoupení mezi kraji). Ve srovnání se stavem před deseti lety je počet prasat nižší téměř o 45 %, oproti stavu před patnácti lety o 60,9 % nižší.

Graf – Vývoj stavu skotu, prasat a drůbeže v Libereckém kraji

V mezikrajském žebříčku těsné prvenství drží Kraj Vysočina (316 819 kusů, tj. jedna pětina republikového úhrnu), Středočeský kraj společně s Hlavním městem Prahou vykázal stav pouze o 56 kusů nižší. Žebříček uzavírá Karlovarský kraj s 14 596 kusy prasat a 0,9% podílem. Stav selat v našem kraji meziročně poklesl o více než jednu desetinu na 3 804 kusů, počet prasnic se snížil o 3,9 % na 1 435 kusů. Naopak stav prasniček vzrostl o 11,5 % na 641 kusů.

Stav drůbeže v Libereckém kraji meziročně poklesl o 8 045 kusů (10,8 %) na 66 705 kusů a v porovnání s ostatními regiony České republiky se jedná o nejmenší chov. Více než jedna pěti republikového úhrnu 23,6 mil. kusů drůbeže je soustředěna ve Středočeském kraji včetně Hlavního města Prahy.

Ve srovnání se stavem k 1. 4. 2017 se v našem kraji o 6,0 % na 16 329 kusů snížil stav ovcí. I přesto výsledek se jednalo o 5. největší chov mezi kraji a podíl na republikovém počtu 218 915 kusů dosáhl 7,5 %. Nejpočetnější chovy ovcí vykazuje Jihočeský kraj (29 549 kusů, 13,5% podíl), pouze 9 151 kusů (4,2 %) chovají zemědělci v Jihomoravském kraji.

Pozitivně se v Libereckém kraji ve srovnání s předchozím soupisem vyvíjel chov koz, jejich početní stav se meziročně zvýšil o 3,3 % na 3 703 kusů (12,2% podíl na republikovém úhrnu 30 316 kusů). Po Středočeském kraji společně s Hlavním městem Prahou (5 222 kusů, 17,2% podíl) se jedná o 2. největší chov mezi kraji.

Také chov koní v našem regionu meziročně vzrostl, tentokráte o 7,7 % na 2 402 kusů. Na celorepublikovém počtu chovaných koní se náš kraj podílel 6,8 %, což byla 6. nejvyšší hodnota mezi ostatními kraji.

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: stanislava.riegerova@czso.cz
tel.: 485 238 808

  • Tabulky
  • Stavy hospodářských zvířat v Libereckém kraji (k 1. 4.)
  • Soupis hospodářských zvířat podle krajů k 1. 4. 2018
  • Grafy
  • Vývoj stavu skotu, prasat a drůbeže v Libereckém kraji
  • Vývoj stavu ovcí, koz a koní v Libereckém kraji
  • Podíl krajů na republikových chovech vybraných hospodářských zvířat podle stavu k 1. 4. 2018
  • Meziroční změna stavu vybraných hospodářských zvířat podle krajů