Rok 2021 byl z pohledu investiční aktivity úspěšný

 

Počet stavebních povolení vydaných stavebními úřady se sídlem v Libereckém kraji se meziročně zvýšil o 14,9 %, orientační hodnota staveb vzrostla o 46,5 %.

Stavební úřady v Libereckém kraji v roce 2021 vydaly celkem 3 995 stavebních povolení, tj. o 517 povolení (14,9 %) více než v roce 2021. Meziročně zvýšená investiční aktivita byla vykázána jak v celé České republice (+4 972 povolení, +5,8 %), tak ve všech zbývajících 13 krajích. Absolutně nejvyšší přírůstek byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji (+859 povolení), nejnižší v hlavním městě Praze (+73 povolení). Relativně nejvyšší přírůstek byl vykázán v našem kraji, na druhé straně v Jihočeském a Středočeském kraji počet povolení meziročně zvýšil o 1,5 %.

Graf - Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v jednotlivých měsících

Téměř jedna pětina republikového objemu 90 960 povolení byla vydána ve Středočeském kraji, dalších 10,8 % v Jihomoravském kraji. Nejméně povolení bylo vydáno v Karlovarském kraji (2 538 povolení, tj. 2,8 % republikového úhrnu). Libereckému kraji s 4,4% podílem patřila 3. nejnižší pozice.

Ve struktuře vydaných stavebních povolení téměř ve všech krajích převažovala povolení související s výstavbou budov. Jejich podíl na celkovém počtu stavebních povolení se pohyboval v intervalu od 52,7 % v Libereckém kraji do 78,4 % v hlavním městě Praze. Výjimkou byl Plzeňský kraj, ve kterém z 51,8 % převažovala povolení na inženýrské stavby.

V Libereckém kraji bylo na budovy vydáno 2 107 povolení, v tom 1 308 povolení (62,1 %) připadlo na bytové budovy a 799 povolení na nebytové budovy (37,9 %). Téměř 56 % bytových budov vznikne novou výstavbou. Na inženýrské stavby bylo v kraji vydáno celkem 1 888 stavebních povolení (47,3 % všech vydaných povolení).

Orientační hodnota vydaných stavebních povolení v Libereckém kraji v roce 2021 dosáhla částky 15 374 mil. Kč, tj. meziročně 4 883 mil. Kč (46,5 %) více. Nárůst hodnoty vykázalo dalších 12 krajů, více než 2,5násobné zvýšení objemu bylo vykázáno hlavním městě Praze. Naopak pokles ve srovnání s rokem 2021 vykázal pouze Ústecký kraj (-5 557 mil. Kč, -22,6 %). V České republice orientační hodnota vydaných stavebních povolení zaznamenala nárůst o 33,9 % na 521 919 mil. Kč.

Struktura orientační hodnoty staveb v Libereckém kraji odpovídá struktuře stavebních povolení. Z více než 15 mld. Kč připadlo 12 999 mil. Kč na výstavbu budov (84,6 % z celkové částky), přičemž 52,7 % této hodnoty připadne na bytové budovy, 47,3 % na nebytové budovy. Při výstavbě inženýrských staveb bude proinvestováno 2 375 mil. Kč (15,4 % z celkové částky).

Na 1 stavební povolení vydané v našem kraji připadla částka 3 848 tis. Kč, která se o 1 890 Kč pohybovala pod republikovým průměrem (5 738 Kč). Nejvyšší průměrná hodnota v rámci mezikrajského srovnání byla vykázána v hl. m. Praze (31 677 tis. Kč na 1 stavební povolení), nejnižší pak v Jihočeském kraji (2 993 tis. Kč). Hodnota za Liberecký kraj byla 7. nejvyšší.

Kontakt:

Dagmar Dvořáková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz

web: www.liberec.czso.cz

  • Rok 2021 byl z pohledu investiční aktivity úspěšný (celá aktualita v PDF)
  • Tabulky
  • Stavební povolení podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2021
  • Orientační hodnota staveb podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2021
  • Grafy
  • Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
  • Struktura vydaných stavebních povolení podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2021
  • Struktura vydaných stavebních povolení vydaných na budovy podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2021
  • Průměrná hodnota připadající na jedno stavební povolení podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2021