Průmysl v Libereckém kraji v roce 2019

 

Přes mírný meziroční pokles zaměstnanosti v průmyslových firmách se 100 a více zaměstnanci se sídlem v Libereckém kraji došlo k  nárůstu tržeb o 1,6 %. Zaměstnanci těchto firem v roce 2019 pobírali 5. nejvyšší mzdu mezi kraji České republiky.

V roce 2019 na území Libereckého kraje sídlilo 115 průmyslových podniků se 100 a více zaměstnanci, jejich počet se meziročně nezměnil. Uvedené podniky v průměru zaměstnávaly 47 516 osob, meziročně se jejich počet nepatrně snížil o 0,5 %. Pokles zaměstnanosti v průmyslu vykázalo dalších 10 krajů, nejvýraznější Královéhradecký kraj (-10,3 %). Nárůst počtu zaměstnanců ve srovnání s rokem 2018 vykázal Středočeský (+1,8 %) a Jihočeský kraj (2,0 %). V Moravskoslezském kraji se počet zaměstnanců meziročně nezměnil. Absolutně nejvíce zaměstnaných vykázal Středočeský kraj (231 podniků se 110 677 zaměstnanci, 13,0% podíl na republikovém úhrnu 850 766 zaměstnaných), nejméně Karlovarský kraj (64 podniků s 18 011 zaměstnanci, tj. 2,1 %). Podíl Libereckého kraje na republikovém úhrnu zaměstnaných představoval 5,6 %.

Graf - Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy v Libereckém kraji

Průměrná hrubá měsíční mzda ve velkých průmyslových podnicích Libereckého kraje v roce 2019 dosáhla hodnoty 36 041 Kč a ve srovnání s rokem 2018 se nominálně zvýšila o 5,1 %. Ve srovnání s republikovým průměrem, který činil 36 602 Kč, byla o 561 Kč nižší.  Meziroční mzdový nárůst byl vykázán ve všech zbývajících krajích. Nejdynamičtěji mzdy vzrostly v Jihočeském kraji (+8,0 %), nejnižší přírůstek vykázal Kraj Vysočina (+3,9 %). Nejvyšší průměrné mzdy pobírali zaměstnanci ve Středočeském kraji (44 815 Kč),  nad hranicí 40. tis. se pohybovala mzda v Hlavním městě Praze (44 815 Kč). Ve třech krajích průměrná mzda nepřekročila hranici 33 tis. Kč, a to v Královéhradeckém (32 938 Kč), Olomouckém (32 924 Kč) a Karlovarském kraji (32 496 Kč). Mzda vykázaná v Libereckém kraji byla v rámci mezikrajského srovnání 5. nejvyšší.

Tržby (bez DPH) z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v běžných cenách za rok 2019 dosáhly v Libereckém kraji 171,5 mld. Kč, tj. meziročně více o 1,6 %. Svým objemem byly mezi kraji České republiky 5. nejnižší a na celorepublikových tržbách se podílely 4,5 %. Nárůst ve srovnání s rokem 2018 byl vykázán v dalších 8 krajích. Nejvyšší relativní přírůstek vykázal  Pardubický kraj (+5,5 %), nejnižší Zlínský kraj (+0,5 %). V 5 krajích se nepodařilo udržet úroveň tržeb z loňského roku, největší propad vykázal Královéhradecký kraj (-12,7 %).

 

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

  • Průmysl v Libereckém kraji v roce 2019 (aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulka
  • Základní ukazatele v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci podle krajů v roce 2019
  • Grafy
  • Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy v Libereckém kraji
  • Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy podle krajů v roce 2019
  • Průměrný evidenční počet zaměstnanců průmyslových firem v Libereckém kraji
  • Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců průmyslových firem podle krajů v roce 2019