Průmysl v Libereckém kraji v roce 2018

 

Zaměstnanost v průmyslu v Libereckém kraji v posledních pěti letech roste. Meziročně se zvýšila jak průměrná mzda, tak tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy. Poklesla však produktivita práce.

V roce 2018 na území Libereckého kraje sídlilo 115 průmyslových podniků se 100 a více zaměstnanci, které v úhrnu zaměstnávaly 47 781 osob (tj. 5,5 % z republikového úhrnu 863,5 tis. zaměstnanců). Zaměstnanost v uvedených podnicích v posledních pěti letech roste, ve srovnání s rokem 2017 se počet zaměstnanců zvýšil o 2 732 osob (6,1 %).

Meziročně vyšší zaměstnanost v průmyslu byla zaznamenána také v dalších sedmi regionech České republiky. Nejvýraznější nárůst  zaznamenal Ústecký kraj (o 6,4 %), přírůstek Libereckého kraje byl druhý nejvyšší. V šesti krajích počet zaměstnanců mírně poklesl, nejvýrazněji v Karlovarském o 2,0 %.

Graf - Průměrný evidenční počet zaměstnanců průmyslových firem v Libereckém kraji

Absolutně nejvíce zaměstnaných v průmyslu v roce 2018 vykázal Středočeský kraj (108 770 osob, 12,6% podíl), nejméně v Karlovarském kraji (18 437 osob, 2,1 %). Liberecký kraj se v mezikrajském porovnání zařadil na pomyslnou druhou nejnižší příčku. V přepočtu na 1 000 obyvatel  průmyslové podniky v našem kraji zaměstnávaly nejvíce osob, a to 108,2 osob. Druhá nejvyšší pozice v tomto srovnání patřila Plzeňskému kraji (105,6 osob) a žebříček s 60,8 zaměstnanci na 1 000 obyvatel uzavírá Jihomoravský kraj.

Průměrná hrubá měsíční mzda ve velkých průmyslových podnicích Libereckého kraje v roce 2018 dosáhla výše 34 285 Kč. Ve srovnání s její hodnotou za rok 2017 se jedná o nominální mzdový nárůst ve výši 6,5 % (2 099 Kč). Nejvýrazněji se mzdy navýšily ve Středočeském kraji (o 9,8 % a 3 724 Kč), nejméně v kraji Královéhradeckém (o 6,2 % a 1 838 Kč). Úroveň mezd v průmyslu v kraji byla mezi kraji pátá nejvyšší a ve srovnání s republikovým průměrem (34 549 Kč) byla o 264 Kč nižší. Nejvyšší mzdový průměr pobírali zaměstnanci ve Středočeském kraji (41 869 Kč), 40. tis. hranice byla překročena také v Hlavním městě Praze (40 767 Kč). Naopak zaměstnanci průmyslových firem z Olomouckého kraje pobírali v průměru pouze 31 032 Kč.

Tržby (bez DPH) z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v běžných cenách za rok 2018 dosáhly v Libereckém kraji téměř 169 mld. Kč, tj. meziročně více o 6,9 mld. Kč (4,3 %). Svým objemem byly mezi kraji České republiky čtvrté nejnižší a na celorepublikových tržbách se podílely 4,4 %. Nárůst ve srovnání s rokem 2017 byl vykázán v dalších 11 krajích, nejvíce se tržby navýšily v Jihomoravském kraji (o 24,5 mld. Kč, tj. o 10,0 %). Pokles tržeb byl zaznamenán v Kraji Vysočina  (-1,0%) a v Hlavním městě Praze (-0,6 %).

Graf - Průměrný evidenční počet zaměstnanců průmyslových firem podle krajů v roce 2018

Rozhodující objem průmyslových tržeb v Libereckém kraji vytvořil zpracovatelský průmysl, jeho podíl na celkových tržbách v roce 2018 dosáhl 98,0 %. Jeho nejdůležitějším odvětvím je výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů, ve kterém byla realizována polovina tržeb zpracovatelského průmyslu.

Tržby (bez DPH) z přímého vývozu výrobků a služeb průmyslové povahy v běžných cenách ve sledovaném roce v Libereckém kraji dosáhly hodnoty 112,5 mld. Kč (meziroční nárůst o 2,5 %) a jejich podíl na celkových tržbách představoval dvě třetiny. Ve Středočeském kraji hodnota tohoto ukazatele dosáhla 75,5 %, naproti tomu v Hlavním městě Praze 38,4 %.

Produktivita práce, která udává, kolik Kč tržeb vytvořil jeden zaměstnanec, dosáhla v roce 2018 v Libereckém kraji hodnoty 3 533 tis. Kč a v porovnání s rokem 2017 poklesla o 62 tis. Kč (1,7 %). Nejvyšší objem tržeb na jednoho zaměstnance byl dosažen ve Středočeském kraji (7 132 tis. Kč). Průměr České republiky (4 419 tis. Kč) překročila produktivita práce také v kraji Ústeckém (5 640 tis. Kč), Pardubickém (5 265 tis. Kč) a Moravskoslezském (5 158 tis. Kč). Naopak nejnižší hodnota byla zaznamenána v kraji Karlovarském (2 314 tis. Kč). Liberecký kraj mezi regiony obsadil šestou nejnižší příčku.

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

  • Průmysl v Libereckém kraji v roce 2018 (Aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulky
  • Základní ukazatele v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci podle krajů v roce 2018
  • Grafy
  • Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy v Libereckém kraji
  • Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy podle krajů v roce 2018
  • Průměrný evidenční počet zaměstnanců průmyslových firem v Libereckém kraji
  • Průměrný evidenční počet zaměstnanců průmyslových firem podle krajů v roce 2018
  • Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnaců průmyslových firem podle krajů v roce 2018