Průměrné mzdy v Libereckém kraji ve 3. čtvrtletí a v 1. až 3. čtvrtletí 2021 rostly jak nominálně, tak reálně

 

(předběžné výsledky)

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) v Libereckém kraji ve 3. čtvrtletí 2021 se meziročně zvýšila o 4,5 %, mzda v 1. až 3. čtvrtletí vzrostla o 6,9 %.

Ve 3. čtvrtletí 2021 průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců (přepočtená na plně zaměstnané osoby) ve firmách se sídlem v Libereckém kraji dosáhla částky 34 825 Kč. Oproti 3. čtvrtletí 2020 se mzda v kraji nominálně zvýšila o 1 496 Kč, tj. o 4,5 %. Vzhledem k nárůstu spotřebitelských cen v České republice v tomto období o 4,1 % se mzda v našem kraji reálně zvýšila pouze o 0,4 %.

Průměrná mzda za Českou republiku, která při 5,7% zvýšení dosáhla 37 499 Kč, převýšila hodnotu za náš kraj o 2 674 Kč. Meziročně se mzda navýšila ve všech  krajích – nejvyšší absolutní přírůstek vykázalo hlavní město Praha (+2 256 Kč), nejvyšší relativní přírůstek Zlínský kraj (7,1 %). Liberecký kraj vykázal nejnižší absolutní i relativní přírůstek. Nadprůměrný výdělek ve výši 45 523 Kč pobírali zaměstnanci v hlavním městě Praze, který se o 8 024 Kč pohyboval nad republikovým průměrem. Druhým krajem s nadprůměrnou mzdou byl Středočeský kraj, mzda zde činila 37 625 Kč a  průměr za ČR překročila o 126 Kč. Na opačném konci žebříčku z pohledu průměrné mzdy stojí Karlovarský kraj (33 249 Kč, o 4250 Kč pod průměrem za ČR), mzda v Libereckém kraji byla sedmá nejnižší.

Graf - Průměrná hrubá měsíční mzda v přepočtu na plně zaměstnané podle krajů ve 3. čtvrtletí 2021

Meziroční nárůst v Libereckém kraji zaznamenala také zaměstnanost, a to o 2,0 tis. osob (+1,4 %). V přepočtu na plně zaměstnané tak subjekty s pracovištěm v Libereckém kraji ve 3. čtvrtletí 2021 zaměstnávaly 142,8 tis. osob, tedy 3,6 % republikového úhrnu 3 989,7 tis. zaměstnaných osob. 

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v Libereckém kraji se zvýšila také v 1. až 3. čtvrtletí 2021. Meziroční přírůstek přestavoval 2 210 Kč (6,9 %) a mzda tak dosáhla 34 253 Kč. Reálný nárůst s přihlédnutím k růstu spotřebitelských cen v České republice o 3,1 % dosáhl 3,7 %. V porovnání s ostatními kraji byla uvedená mzda 7. nejnižší a pod republikovým průměrem (37 047 Kč) se pohybovala o 2 794 Kč.

Růst průměrných mezd zaznamenaly také ostatní kraje. Absolutně a relativně nejvyšší přírůstek byl vykázán v Královéhradeckém kraji (+2 667 Kč, 8,2 %). Mzdový nárůst v Libereckém kraji byl v mezikrajské srovnání z obou pohledů  5. nejnižší. Nejvyšší mzdu vykázalo hlavní město Praha (45 395 Kč, tj. o 8 348 Kč nad celorepublikovým průměrem). Nad republikovou hodnotou se ještě pohybovala mzda ve Středočeském kraji (37 606 Kč, +559 Kč). Naopak průměrná mzda v Karlovarském ve výši 32 350 Kč byla mezi kraji nejnižší a za republikovým průměrem zaostávala o 4 697 Kč.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané v Libereckém kraji v  1. až 3. čtvrtletí 2021 činil 142,6 tis. osob, tj. 3,6% podíl na republikovém úhrnu 3 976,5 tis. osob. Meziročně se údaj za náš kraj zvýšil o 0,1 tis. osob (+0,1 %).

 

Kontakt:

Ing. Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

  • Průměrné mzdy v Libereckém kraji ve 3. čtvrtletí a v 1. až 3. čtvrtletí 2021 rostly jak nominálně, tak reálně (celá aktualita v pdf)
  • Tabulky
  • Zaměstnanci a mzdy podle krajů ve 3. čtvrtletí 2021 (přepočtené osoby)
  • Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. až. 3. čtvrtletí 2021 (přepočtené osoby)
  • Grafy
  • Vývoj průměrné měsíční mzdy v Libereckém kraji v jednotlivých čtvrtletích
  • Průměrná hrubá měsíční mzda v přepočtu na plně zaměstnané podle krajů ve 3. čtvrtletí 2021
  • Nominální a reálná změna průměrných hrubých měsíčních mezd v přepočtu na plně zaměstnané podle krajů
  • Průměrná hrubá měsíční mzda v přepočtu na plně zaměstnané podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2021
  • Nominální a reálná změna průměrných hrubých měsíčních mezd v přepočtu na plně zaměstnané podle krajů