Průměrná pořizovací hodnota bytů dokončených v rodinných a v bytových domech v Libereckém kraji (v tis. Kč)

 

-Graf Průměrná pořizovací hodnota bytů dokončených v rodinných a v bytových domech v Libereckém kraji (v tis. Kč)-