Produkce komunálního odpadu v Libereckém kraji v roce 2018

 

V Libereckém kraji bylo v roce 2018 vyprodukováno 136,0 tis. tun komunálního odpadu, tj. 3,6% podíl na vytvořeném odpadu v celé České republice. Na jednoho obyvatele našeho kraje připadalo 308,1 kg odpadu, což je nejméně mezi kraji.

V celé České republice bylo v roce 2018 vyprodukováno 3 732,2 tis. tun komunálního odpadu. V Libereckém kraji bylo vytvořeno 136,0 tis. tun (tj. 3,6 % z republikové hodnoty) a v přepočtu na 1 obyvatele kraje tak připadlo 308,1 kg. Ve srovnání s ostatními kraji je tato hodnota nejnižší. Nepatrně vyšší produkci komunálního odpadu vykázalo Hlavní město Praha (311,1 kg/obyvatele) a Jihomoravský kraj (325,8 kg/obyvatele). Nejvíce odpadu vyprodukovali obyvatelé Středočeského kraje (402,4 kg/obyvatele), každý jeho obyvatel za rok vytvořil o 94,3 kg komunálního odpadu více než obyvatel Libereckého kraje. Průměrná hodnota za celou republiku dosáhla 351,2 kg na osobu.

Graf - Produkce komunálního odpadu v Libereckém kraji

Největší část komunálního odpadu v Libereckém kraji tvořil běžný svoz (61,1 %). Svoz objemného odpadu představoval 12,3 % a odpad z komunálních služeb (tj. odpad z čištění ulic, tržišť parků atd.) 0,3 %. Při porovnání podílu odděleně sbíraných složek komunálního odpadu v rámci mezikrajského srovnání obsadil Liberecký kraj s hodnotou 17,1 % (52,8 kg/obyvatele) 5. nejvyšší pozici, přičemž republikový průměr dosáhl 16,1 % (56,5 kg/obyvatele). Nejvyšší podíl odděleně sbíraných složek odpadu byl dosažen ve Zlínském kraji (20,9 %, tj. 69,4 kg/obyvatele), dále následovalo Hl. město Praha (18,6 %, tj. 57,9 kg/obyvatele). Naopak nejnižší podíl byl vykázán ve Středočeském kraji (13,9 %, tj. 56,0 kg/obyvatele). Mezi roky 2015 až 2018 se podíl odděleně sbíraných složek komunálního odpadu v Libereckém kraji zvýšil o 4,7 procentních bodů.

Další informace naleznete v publikaci Produkce, využití a odstranění odpadů – 2018

Kontakt:

Ondřej Beneš

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

  • Produkce komunálního odpadu v Libereckém kraji v roce 2018 (aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulky
  • Produkce podnikových, průmyslových a komunálních odpadů podle krajů v roce 2018
  • Produkce komunálního odpadu v Libereckém kraji
  • Graf
  • Produkce komunálního odpadu v Libereckém kraji