Pracovní skupina Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa EUREX Statistika

 

Jednání pracovní skupiny Eurex StatistikaSkupiny expertů EUREX Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa se skládají z regionálních odborníků, kteří se vždy věnují konkrétní problematice. Jednou z nich je i pracovní skupina Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa EUREX Statistika, jejímž cílem je vydávání a aktualizace srovnávacích statistických materiálů především o území Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa a harmonizace statistických dat.

Členové pracovní skupiny se snaží poskytovat statistické údaje o území Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa a s využitím statistických ukazatelů popisovat změny v populačním, ekonomickém a  sociálním vývoji euroregionu. Na svých setkáních si mimo jiné vyjasňují metodické rozdíly sledovaných ukazatelů a možnosti zveřejňování statistických dat. S využitím metodických poznámek se snaží o větší srozumitelnost dat a rozšíření spektra sledovaných okruhů. V rámci pracovní skupiny si její členové vyměňují cenné informace o činnosti statistických úřadů, publikační činnosti a o zkušenostech s poskytováním informačních služeb.

Výsledky práce EUREX Statistika jsou obsaženy v mnoha materiálech vznikajících ve vzájemné spolupráci pracovníků Krajské správy Českého statistického úřadu v Liberci, Statistického úřadu Svobodné země Sachsen v Kamenz a Statistického úřadu ve Wrocławiu, pracoviště Jelenia Góra.

 • Euroregion Neisse-Nisa-Nysa - Statistická data 2015

 • V činnostech skupiny platí zásada partnerství, dobrovolnosti, spolupráce, parity a apolitičnosti. Skupina působí na základě ročního plánu práce, její pracovní setkání se konají podle zásady rotace (mění se místo schůzky a osoba, která ji řídí).

  Členové EUREX - STATISTIKA:
  za českou stranu:
      Dagmar DVOŘÁKOVÁ - Krajská správa Českého statistického úřadu v Liberci
      Hana Koťátková - Krajská správa Českého statistického úřadu v Liberci
      Ondřej BENEŠ - Krajská správa Českého statistického úřadu v Liberci
   
  za polskou stranu:
      Sławomir BANASZAK - Statistický úřad Wrocław, pracoviště Jelenia Góra
      Dorota SMOCZYŃSKA - Statistický úřad Wrocław, pracoviště Jelenia Góra
   
      Web:  Główny Urząd Statystyczny
       Urząd Statystyczny we Wrocławiu

  za německou stranu:
      Birgit SCHEIBE - Statistický úřad Svobodné země Sachsen, Kamenz
      Gabriela RETSCHKE - Statistický úřad Svobodné země Sachsen, Kamenz
      Michaela HEIDAN - Statistický úřad Svobodné země Sachsen, Kamenz
      Katharina HENTSCH - Statistický úřad Svobodné země Sachsen, Kamenz


      Web:  Statistisches Bundesamt Deutschland
       Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen


  Termíny setkání:

   
  Rok
  Polsko
  Spolková republika Německo
  Česká republika
  2021 x x x
  2020 x x x
  2019 25. listopadu - Jelenia Gora x 2. dubna - Liberec
  2018 x 14. listopadu - Kamenz x
  2017 15. listopadu - Jelenia Góra x 26. dubna - Liberec
  2016 16. březen - Jelenia Góra 22. listopadu - Kamenz x
  2015 x 25. března - Kamenz 25. listopadu - Liberec
  2014 17. září - Jelenia Góra x 24. června - Liberec
  2013
  27. listopadu - Jelenia Góra x
  27. března - Liberec
  2012
  23. května - Jelenia Góra
  26. září - Kamenz
  x
  2011
  23. března - Jelenia Góra
  25. srpna - Kamenz
  27. října - Liberec
  2010
  24. března - Jelenia Góra
  11. srpna - Kamenz
  10. listopadu - Liberec
  2009
  18. března - Jelenia Góra
  6. srpna - Kamenz
  12. listopadu - Liberec
  2008
  5. března - Jelenia Góra
  4. června - Zittau
  13. listopadu - Liberec
  2007
  14. února - Jelenia Góra
  27. června - Kamenz
  24. října - Česká Lípa
  2006
  8. února - Jelenia Góra
  14. června - Zittau
  4. října - Liberec
  2005
  2. března - Jelenia Góra
  1. června - Kamenz
  12. října - Kamenický Šenov
  2004
  28. ledna - Jelenia Góra
  7. června - Kamenz
  10. listopadu - Doksy
  2003
  27. května - Jelenia Góra
  9. září - Zittau
  22. října - Hrubá Skála
  2003
  x
  22. ledna - Kamenz
  x