Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2022

 

(předběžné výsledky)

Na konci března 2022 žilo v Libereckém kraji 437 278 obyvatel, tj. o 292 osob méně než na začátku roku. Pokles byl způsoben úbytkem přirozenou měnou a záporným saldem vnitřního stěhování.

Podle předběžných výsledků k 31. březnu 2022 žilo na území Libereckého kraje celkem 437 278 obyvatel (z toho 50,6 % žen). Od počátku roku se počet obyvatel snížil o 292 osob. Přirozenou měnou kraj ztratil 352 obyvatel, tj. téměř 3krát méně než v 1. čtvrtletí 2021. Stěhováním naopak 60 obyvatel získal, zásluhu na tomto výsledku měla zahraniční migrace – počet přistěhovalých z ciziny převýšil počet vystěhovalých do ciziny o 210 osob. V rámci vnitřního stěhování kraj o 150 osob přišel.

Graf - Pohyb obyvatel v Libereckém kraji a jeho okresech na 1 000 obyvatel v 1. čtvrtletí

Úbytek počtu obyvatel vykázaly také tři okresy Libereckého kraje. Výjimkou byl okres Jablonec nad Nisou, u kterého se počet obyvatel nezměnil, neboť úbytek přirozenou měnou vyrovnal přírůstek stěhováním. Absolutně nejvyšší pokles zaznamenal okres Česká Lípa (-134 osob), v přepočtu na 1 000 obyvatel okres Semily (-6,2 ‰). Ve všech okresech zemřelo v prvním čtvrtletí letošního roku více obyvatel, než se narodilo a vykázaly tak přirozený úbytek obyvatel. Přírůstek obyvatel stěhováním vykázaly pouze 2 okresy (kromě okresu Jablonce nad Nisou ještě okres Liberec).

Od počátku roku 2022 snížení počtu obyvatel vykázalo dalších 7 krajů České republiky, mezi kterými absolutně i relativně dominoval Moravskoslezský kraj (-1 796 osob, -6,2 osob na 1 000 obyvatel). Počet obyvatel ztratily také kraje Ústecký, Královéhradecký, Olomoucký, Zlínský, Karlovarský a Kraj Vysočina. V šesti krajích se počet obyvatel zvýšil, nejvíce ve Středočeském kraji (+3 499 osob, +10,2 ‰), následuje hlavní město Praha, Plzeňský, Jihomoravský, Pardubický a Jihočeský kraj. Všechny kraje vykázaly záporné saldo přirozené měny a většina také kladné saldo stěhováním – výjimkou byly pouze kraje Moravskoslezský a Ústecký. V celé České republice počet obyvatel vzrostl o 3 206 osob a k 31. 3. 2022 zde žilo 10 519 913 obyvatel.

V průběhu 1. čtvrtletí letošního roku se v Libereckém kraji živě narodilo 954 dětí (z toho 517 chlapců), tj. v přepočtu na 1 000 obyvatel 8,8 dětí (Pardubickém kraji 2. nejnižší hodnota). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 přišlo na svět o 120 dětí (11,2 %) méně. Podle pořadí narozeného dítěte se jako první narodilo 45,2 % živě narozených dětí, 38,1 % dětí se narodilo jako druhé a 16,8 % jako třetí a další. Mimo manželství se narodilo 52,6 % dětí a v mezikrajském žebříčku Libereckému kraji patřila 6. nejvyšší pozice. Mezi okresy našeho kraje byl nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství vykázán v okrese Česká Lípa (56,5 %) a v rámci 77 okresů mu patřila 58. příčka. Následoval okres Jablonec nad Nisou na 51. místě (54,4 %) a okres Semily na 43. místě (52,3 %). Okres Liberec se s hodnotou 49,7 % umístil na 32. místě. Na špičce tohoto žebříčku se 73,8% podílem zařadil okres Most, nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství byl dosažen v okrese Zlín (38,9 %).

Ve sledovaném období v Libereckém kraji zemřelo 1 306 osob, mezi kterými z 53,5 % převažovali muži. Meziročně došlo po loňském rekordním počtu zemřelých k poklesu počtu úmrtí o 798 osob (-37,9 %), na 1 000 obyvatel připadlo 12,1 zemřelých (meziročně o 7,4 osob méně). Do 28 dnů od narození zemřelo 1 dítě a novorozenecká úmrtnost dosáhla 1,0 ‰. Do jednoho roku skonalo také 1 dítě, kojenecká úmrtnost tak činila 1,0 ‰. Mezi zemřelými byla nejčetněji zastoupena věková skupina osob ve věku 70–79 let (33,2 % z celkového počtu zemřelých), druhou nejpočetnější skupinou byly osoby ve věku 80–89 let (28,9% podíl).

Do Libereckého kraje se v průběhu 1. čtvrtletí 2022 přistěhovalo 948 osob z jiných krajů České republiky (meziroční pokles o 22 osob a 2,3 %) a 519 osob z ciziny (pokles o 76 osob a o 12,8 %). Do jiných krajů se odstěhovalo 1 098 osob (meziročně +138 osob, +14,4 %), do zahraničí 309 osob (meziročně +134 osob, +76,6 %).

V 1. čtvrtletí 2022 bylo v Libereckém kraji uzavřeno 190 sňatků (meziročně více o 63 událostí, tj. +49,6 %) a v případě 82 sňatků (43,2 %) byli oba snoubenci svobodní. Z celkového počtu si v 53 případech (27,9 %) snoubenci ke svému sňatku vybrali datum 22. 2. 2022.

Poznámka: Údaje o rozvodech za 1. čtvrtletí 2022 nejsou obsaženy z důvodu přechodu na revidované Hlášení o rozvodu/Statistický list pro rozvodovou agendu.

Více informací v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR – 1. čtvrtletí 2022

Kontakt:

Aleš Krejza

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

 • Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2022 (celá aktualita v PDF)
 • Tabulky
 • Stav a pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2022
 • Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. čtvrtletí 2022
 • Podíl dětí narozených mimo manželství podle okresů České republiky v 1. čtvrtletí 2022
 • Grafy
 • Pohyb obyvatel v Libereckém kraji a jeho okresech na 1 000 obyvatel v 1. čtvrtletí
 • Pohyb obyvatel podle krajů na 1 000 obyvatel v 1. čtvrtletí 2022
 • Sňatečnost podle krajů v 1. čtvrtletí 2022
 • Živě narození na 1 000 obyvatel podle krajů 1. čtvrtletí 2022
 • Zemřelí na 1 000 obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2022
 • Živě narozené děti podle legitimity a krajů v 1. čtvrtletí 2022
 • Zemřelí v Libereckém kraji podle věku v 1. čtvrtletí 2022
 • Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí daného roku