Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2018

 

(předběžné výsledky)

Podle předběžných výsledků k 31. březnu 2018 žilo na území Libereckého kraje celkem 441 142 obyvatel, přičemž z 50,8 % převažovaly ženy. Ve srovnání se začátkem letošního roku počet obyvatel poklesl o 158 osob, meziročně vzrostl o 518 osob. Negativní výsledek ve sledovaném období byl zapříčiněn přirozeným úbytkem obyvatel, počet zemřelých převýšil počet živě narozených o 255 osob. Situaci vylepšilo kladné saldo stěhování ve výši 97 osob, na tomto výsledku se nejvíce podílela zahraniční migrace. Počet přistěhovalých z ciziny převýšil počet vystěhovalých do ciziny o 294 osob, v rámci stěhování mezi kraji náš kraj „přišel“ o 197 osob.

Jediným okresem Libereckého kraje, který vykázal přírůstek celkového počtu obyvatel, je okres Liberec (+48 osob, relativně v přepočtu na 1 000 obyvatel 0,3 osob). V okres Jablonec nad Nisou byl vykázán úbytek ve výši 90 osob (-1,0 ‰) v okrese Semily o 76 osob (-1,0 ‰) a v okrese Česká Lípa o 40 osob (-0,4 ‰). Všechny okresy vykázaly přirozený úbytek obyvatel, okres Jablonec nad Nisou také ještě  úbytek obyvatel stěhováním.

Graf – Pohyb obyvatel podle krajů na 1 000 obyvatel 1. čtvrtletí 2018

Od počátku roku 2018 snížení počtu obyvatel vykázalo dalších sedm krajů České republiky. Nejvyšší absolutní propad vykázal Moravskoslezský kraj (-1 136 obyvatel), nejnižší byl zaznamenán v našem kraji. Kladný přírůstek byl zaznamenán v 6 krajích, mezi kterými dominuje Středočeský kraj (+3 421 osob). Naopak pouze o 44 obyvatel se rozrostl Pardubický kraj. V přepočtu na 1 000 obyvatel největší ztrátu „utrpěl“ Karlovarský kraj (-4,4 ‰), největší přírůstek opět Středočeský kraj (10,2 ‰). V celé České republice se počet obyvatel zvýšil o 3 295 osob (na 1 000 obyvatel 1,3 osob) a k 31. 3. 2018 v ní žilo 10 613 350 osob. Pouze Hlavní město Praha vykázalo jak přirozený přírůstek obyvatel, tak přírůstek stěhováním. Absolutní přirozený úbytek u zbývajících krajů se pohyboval v intervalu od -197 osob v Kraji Vysočina do -758 osob v Moravskoslezském kraji, relativní od -0,9  ‰ ve Středočeském kraji do -4,9 ‰v Karlovarském kraji. U 4 krajů se k úbytku obyvatel přirozenou měnou přidal i úbytek stěhováním – Královéhradecký kraj přišel o 5 obyvatel, Kraj Vysočina o 73 obyvatel, Olomoucký kraj o 196 obyvatel a Moravskoslezský kraj o 378 obyvatel. Na druhé straně Středočeský kraj stěhováním získal 3 729 obyvatel (tj. 11,2 osob na 1 000 obyvatel středního stavu). Pouze o 38 osob si tímto způsobem vylepšil bilanci Karlovarský kraj. Nejnižší relativní přírůstek byl vykázán ve  Zlínském kraji (0,5  ‰).

V průběhu 1. čtvrtletí letošního roku se v Libereckém kraji živě narodilo 1 120 dětí (z toho 565 chlapců, tj. 50,4 % z celkového počtu). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 přišlo na svět o 15 dětí (1,3 %) méně. V přepočtu na 1 000 obyvatel to znamená 10,3 dětí, tj. 6. nejvyšší hodnota v rámci mezikrajského srovnání. Jako první se narodilo 46,5 % živě narozených dětí, 38,8 % dětí se narodilo jako druhé, 14,6 % jako třetí a další. Téměř 56 % dětí se narodilo mimo manželství a v mezikrajském žebříčku Libereckému kraji patřila po Ústeckém (64,8 %) a Karlovarském kraji (60,9 %) 3. nejhorší pozice. Mezi okresy našeho kraje je situace nejhorší v okrese Jablonec nad Nisou (63,5 %), mezi 77 okresy České republiky mu patřilo 8. místo.

Počet zemřelých v Libereckém kraji ve sledovaném období dosáhl 1 375 osob (z toho 681 mužů, tj. 49,5 % z celkového počtu). Meziročně došlo k nárůstu počtu úmrtí o 78 osob (6,0 %). Na 1 000 obyvatel připadlo 12,6 zemřelých, tj. v rámci krajů České republiky 6. nejvyšší hodnota. Do 28 dnů od narození zemřely 2 děti a novorozenecká úmrtnost dosáhla 1,8 ‰   (7. nejnižší hodnota mezi kraji). Do jednoho roku skonaly 3 děti, kojenecká úmrtnost tak činila 2,7 ‰ (6. nejnižší mezikrajská hodnota). Mezi zemřelými byla nejčetněji zastoupena věková skupina osob ve věku 80–89 let (30,5 % z celkového počtu zemřelých, druhou nejpočetnější skupinou byly osoby ve věku 70–79 let (28,2% podíl).

Graf – Živě narozené děti podle legitimity a krajů v 1. čtvrtletí 2018

Do Libereckého kraje se v průběhu 1. čtvrtletí přistěhovalo 855 osob z jiných krajů České republiky (meziroční pokles o 9,5 %), 470 osob z ciziny (nárůst o 45,1 %).  Do jiných krajů se odstěhovalo 1 052 osob (meziročně +8,2 %), do zahraničí 176 osob (meziročně +19,7 %).

V 1. čtvrtletí 2018 bylo v Libereckém kraji uzavřeno 163 sňatků (meziročně více o 9 událostí, tj. 5,8 %). Pro 60,1 % ženichů a 57,7 % nevěst se jednalo o jejich první sňatek, v 73 případech byli oba snoubenci svobodní. Rozvedeno bylo 268 manželství, tj. o 32 událostí (10,7 %) méně než ve srovnatelném období roku 2017. Téměř dvě pětiny návrhů podaly ženy, v 38,1 % rozvodů se jednalo o společný návrh. Mezi rozvedenými manželstvími bohužel z 64,2 % převažovaly svazky s nezletilými dětmi. V 83,2 % se jednalo o první rozvod muže, v 77,6 % o první rozvod ženy.

Kontakt:

Ing. Dagmar Dvořáková
Krajská správa ČSÚ v Liberci

e-mail: dagmar.dvorakova@czso.cz
tel.: 485 238 803

 • Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2018 - komentář
 • Tabulky
 • Stav a pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018
 • Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. čtvrtletí 2018
 • Podíl dětí narozených mimo manželství podle okresů České republiky v 1. čtvrtletí 2018
 • Grafy
 • Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018
 • Pohyb obyvatel podle krajů na 1 000 obyvatel 1. čtvrtletí 2018
 • Živě narození na 1 000 obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2018
 • Zemřelí na 1 000 obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2018
 • Živě narozené děti podle legitimity a krajů v 1. čtvrtletí 2018
 • Zemřelí v Libereckém kraji podle věku v 1. čtvrtletí 2018
 • Více informací v publikaci