Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018

 

(předběžné výsledky)

Počet obyvatel Libereckého kraje se od počátku roku 2018 podle předběžných výsledků zvýšil o 853 osob na 442 153 osob, z toho 50,8 % tvořily ženy. Ve srovnání s 30. 9. 2017 se kraj rozrostl o 974 obyvatel. Dosažený výsledek jednoznačně ovlivnila zahraniční migrace, počet přistěhovalých z ciziny převýšil počet vystěhovalých do ciziny o 1 229 osob. Menší měrou se také podílela přirozená měna obyvatel – počet živě narozených byl o 78 osob vyšší než počet zemřelých. Naopak záporné saldo (-454 osob) vykázalo vnitřní stěhování.

Zvýšení počtu obyvatel ve srovnání se stavem k 1. 1. 2018 vykázaly také tři okresy Libereckého kraje. Okres Liberec se rozrostl o 652 obyvatel a k 30. 9. 2018 měl 174 600 obyvatel (39,5 % celkového počtu obyvatel kraje). Přirozenou měnou získal 177 obyvatel, zahraniční migrací 599 obyvatel, ale stěhováním v rámci České republiky přišel o 124 osob. Přírůstek v okrese Česká Lípa činil 140 osob a s 103 234 obyvateli je 2. největším okresem Libereckého kraje (23,3% podíl). Na uvedeném výsledku měla zásluhu pouze zahraniční migrace (+398 osob). Přirozenou měnou přišel okres Česká Lípa o 41 obyvatel a vnitřním stěhováním o 217 osob. Přírůstek v okrese Jablonec nad Nisou dosáhl 70 osob a celkový počet obyvatel činil 90 446 osob (tj. jedna pětina obyvatel kraje). Zahraniční migrací získal 173 osob, přirozenou měnou 27 osob a deficit vykázal pouze v případě vnitřního stěhování (-130 osob). Jediným okresem, který vykázal celkovou, byť minimální ztrátu ve výši 9 osob, je okres Semily. Ten však jako jediný z okresů v kraji získal jak vnitřním stěhováním (+17 osob), tak zahraniční migrací (+59 osob). Přirozenou měnou však přišel o 85 osob.

Graf – Živě narození na 1 000 obyvatel podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Počet obyvatel se ve sledovaném období zvýšil také v dalších 7 krajích. Absolutně nejvyšší přírůstek byl dosažen ve Středočeském kraji (12 507 osob), s mírným odstupem následovalo Hlavní město Praha (+10 260 osob). Oba dva kraje získaly jak přirozenou měnou (+972 osob, resp. +2 205 osob), tak stěhováním (+11 535 osob, resp. +8 055 osob). V přepočtu na 1 000 obyvatel nejvyšší přírůstek vykázal opět kraj Středočeský (12,3 ‰), následovalo Hlavní město Praha (10,6 ‰). Úbytek počtu obyvatel vykázalo 6 krajů, z toho 5 regionů vykázalo jak záporné saldo přirozené měny, tak záporné saldo stěhování. Nejvyšší absolutní úbytek vykázal Moravskoslezský kraj (-2 014 obyvatel), v přepočtu na 1 000 obyvatel však největší ztrátu zaznamenal Karlovarský kraj (-3,9 ‰).

V průběhu 1. až 3. čtvrtletí letošního roku se v Libereckém kraji živě narodilo 3 612 dětí (tj. o 6 dětí a 0,2 % více než ve stejném období roku 2017), v přepočtu na 1 000 obyvatel přišlo na svět 10,9 dětí (5. nejvyšší hodnota mezi kraji). Mezi živě narozenými z 50,4 % převažovali chlapci a ze 46,7 % děti narozené jako první. Mimo manželství se v Libereckém kraji narodilo 54,3 % dětí (tj. o 5,8 p. b. více než v celé České republice). S uvedenou hodnotou se náš kraj v mezikrajském žebříčku zařadil na 3. nejhorší pozici. V Ústeckém kraji podíl dětí narozených nesezdaným párům dosáhl 63,5 %, v Karlovarském kraji 61,4 %. Nejnižší podíl byl vykázán v Hlavním městě Praze (40,7 %). V okrese Česká Lípa zastoupení dětí narozených mimo manželství dosáhlo 60,7 % (10. nejvyšší místo mezi 77 okresy České republiky).

V průběhu devíti měsíců roku 2018 v Libereckém kraji zemřelo 3 534 osob, tj. meziročně o 8 osob (0,2 %) více. Na 1 000 obyvatel Libereckého kraje připadlo 10,7 zemřelých, tj. v rámci krajů České republiky 9. nejvyšší hodnota. Z hlediska pohlaví ve struktuře zemřelých mírně převažovali muži (50,8 %), z hlediska věku 29,9 % představovaly osoby ve věku 80–89 let. Ve věku do jednoho roku zemřelo 12 dětí, z toho 7 dětí do 28 dnů. Kojenecká úmrtnost tak dosáhla 3,3 ‰, novorozenecká 1,9 ‰. V případě kojenecké úmrtnosti se v rámci mezikrajského srovnání jednalo o čtvrtou, v případě novorozenecké úmrtnosti o pátou nejvyšší hodnotu.

Graf – Zemřelí na 1 000 obyvatel podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Počet přistěhovalých do Libereckého kraje v 1. až 3. čtvrtletí dosáhl 4 393 osob a ve srovnání s 1. až 3. čtvrtletím 2017 byl vykázán nárůst o 575 osob (15,1 %). Z jiných krajů České republiky našlo bydliště v našem kraji 2 662 osob, z ciziny 1 731 osob. Počet vystěhovalých za stejné období letošního roku představoval 3 618 osob, meziročně o 262 osob (7,8 %) více. Do jiných krajů v průběhu devíti měsíců 2018 směřovalo 3 116 osob, do zahraničí 502 osob.

Ve sledovaném období letošního roku bylo v Libereckém kraji uzavřeno 2 029 sňatků, meziročně s nepatrným zvýšením o 5 událostí (0,2 %). V přepočtu na 1 000 obyvatel připadlo 6,1 událostí, tj. pátá nejvyšší hodnota mezi kraji. V 63,2 % sňatků byli oba snoubenci svobodní, u 72,7 % událostí se v případě ženicha jednalo o první sňatek, u nevěst hodnota ukazatele dosáhla 75,2 %. Rozvedeno bylo 740 manželství a v tomto případě byl vykázán 10,4% meziroční pokles. Necelých 45 % návrhů podaly ženy, v 36,9 % rozvodů se jednalo o společný návrh. Dvě pětiny rozvodů nezasáhly nezletilé děti, u 29,9 % případů se dotkly jednoho dítěte, u 27,2 % dvou dětí a u 3,5 % tří a více dětí.

Více informací v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR – 1. až 3. čtvrtletí 2018
 

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 • Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018 - komentář
 • Tabulky
 • Stav a pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2018
 • Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018
 • Podíl dětí narozených mimo manželství podle okresů České republiky v 1. až 3. čtvrtletí 2018
 • Grafy
 • Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2018
 • Pohyb obyvatel podle krajů na 1 000 obyvatel 1. až 3. čtvrtletí 2018
 • Živě narození na 1 000 obyvatel podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018
 • Zemřelí na 1 000 obyvatel podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018
 • Živě narozené děti podle legitimity a krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018
 • Zemřelí v Libereckém kraji podle věku v 1. až 3. čtvrtletí 2018