Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2022

 

(předběžné údaje)

Počet obyvatel od začátku roku poklesl o 392 osob na 437 178 osob. Počet zemřelých převýšil počet živě narozených o 509 osob, tuto ztrátu nevyrovnal ani kladný přírůstek stěhováním ve výši 117 osob.

Podle předběžných výsledků k 30. červnu 2022 žilo na území Libereckého kraje celkem 437 178 obyvatel, z toho 221 349 žen (tj. 50,6 % z celkového počtu obyvatel). Ve srovnání se stavem k 1. 1. 2022 se počet obyvatel snížil o 392 osob (-0,1 %), oproti 30. 6. 2021 došlo k poklesu o 4 709 osob (-1,1 %). Ve sledovaném období počet zemřelých převýšil počet živě narozených o 509 osob a tuto ztrátu nevyrovnal ani kladný přírůstek stěhováním ve výši 117 osob, který byl dosažen zásluhou kladného salda zahraniční migrace. V rámci stěhování mezi kraji náš region totiž 200 osob ztratil.

Úbytek obyvatel od počátku roku 2022 vykázaly také všechny okresy Libereckého kraje. Absolutně nejvyšší ztrátu vykázal okres České Lípa (-164 osob, -3,2 osob na 1 000 obyvatel). Relativně byl pak úbytek obyvatel nejvyšší v okrese Semily (-3,7 osob na 1 000 obyvatel, tj. -131 osob). Všechny okresy vykázaly přirozený úbytek obyvatel, okres Česká Lípa a Semily navíc ztratil také stěhováním.

Graf - Pohyb obyvatel v Libereckém kraji a jeho okresech na 1 000 obyvatel v 1. až 2. čtvrtletí 2022

Mezi kraji České republiky zaznamenalo snížení počtu obyvatel vedle Libereckého dalších 6 krajů. Nejvyšší absolutní i relativní úbytek vykázal Moravskoslezský kraj (-2 839 osob, tj. -4,9 osob na 1 000 obyvatel). Ve zbývajících 7 krajích se počet obyvatel od počátku roku 2022 zvýšil, nejvýrazněji ve Středočeském kraji (+7 189 osob, 10,4 ‰). S výjimkou hlavního města Prahy vykázaly všechny kraje přirozený úbytek obyvatel, téměř všechny pak přírůstek obyvatel stěhováním. Výjimkou byl v tomto případě kraj Moravskoslezský, který stěhováním ztratil 665 obyvatel a kraj Ústecký, ve kterém stěhováním ubylo 302 obyvatel. V celé České republice se počet obyvatel zvýšil o 9 032 osob a k 30. 6. 2022 zde žilo 10 525 739 obyvatel.

Během prvních šesti měsíců letošního roku se v Libereckém kraji živě narodilo 1 986 dětí (z toho 1 046 chlapců), tj. v přepočtu na 1 000 obyvatel 9,2 dětí. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 přišlo na svět o 166 dětí (7,7 %) méně. Podle pořadí narozeného dítěte se jako první narodilo 44,6 % živě narozených dětí, 38,3 % dětí se narodilo jako druhé a 17,1 % jako třetí a další. Mimo manželství přišlo na svět 53,3 % dětí, tj. třetí nejvyšší hodnota v rámci mezikrajského srovnání. Prvenství s 63,2 % patří Ústeckému kraji, druhé místo s 59,0 % Karlovarskému kraji. Nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství vykázalo hlavní město Praha (42,6 %). Mezi okresy našeho kraje byl nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství vykázán v okrese Česká Lípa (57,6 %) a v rámci 77 okresů mu patřila 64. příčka.  Na 57. místě se s 54,9% podílem umístil okres Jablonec nad Nisou, okresu Liberec patřila s 51,6 % 49. příčka, okresu Semily s 49,3 % 35. příčka. Nejnižší podíl nemanželských dětí vykázal okres Uherské Hradiště (38,7 %), nejvyšší okres Most (68,9 %).

Graf - Živě narozené děti podle legitimity a krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2022

Ve sledovaném období v Libereckém kraji zemřelo 2 495 osob, tj. meziročně o 824 osob (-24,8 %) méně a na 1 000 obyvatel připadlo 11,5 zemřelých. Do 28 dnů od narození zemřely 3 děti a novorozenecká úmrtnost dosáhla 1,5 ‰. Do jednoho roku zesnuly 4 dětí, kojenecká úmrtnost tak činila 2,0 ‰. Z hlediska pohlaví mezi zemřelými převažovali z 52,3 % muži, z hlediska věku osoby ve věku 70–79 let (32,9 %).

Do Libereckého kraje se v průběhu 1. až 2. čtvrtletí 2022 přistěhovalo 1 827 osob z jiných krajů České republiky (meziročně -2 osoby a -0,1 %) a 916 osob z ciziny (-327 osob, -26,3 %). Do jiných krajů se odstěhovalo 2 027 osob (meziročně +14 osob, +0,7 %), do zahraničí 599 osob (meziročně +118 osob, +24,5 %). Mezi přistěhovalými z jiných krajů a z ciziny a mezi vystěhovalými do ciziny převažovali muži, pouze do ostatních krajů se vystěhovalo více žen.

Ve sledovaném období bylo v Libereckém kraji uzavřeno 903 sňatků (meziročně více o 286 událostí), z toho v 57,6 % událostí vstupovali do manželství oba dva snoubenci svobodní. Na druhé straně bylo 443 svazků (meziročně o 63 události méně) rozvedeno.

 

Další informace naleznete v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. pololetí 2022

 

 

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

 

 • Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2022 (celá aktualita v pdf)
 • Tabulky
 • Stav a pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. až v 2. čtvrtletí 2022
 • Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2022
 • Podíl dětí narozených mimo manželství podle okresů České republiky v 1. až 2. čtvrtletí 2022
 • Grafy
 • Pohyb obyvatel v Libereckém kraji a jeho okresech na 1 000 obyvatel v 1. až 2. čtvrtletí 2022
 • Pohyb obyvatel podle krajů na 1 000 obyvatel v 1. až 2. čtvrtletí 2022
 • Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí daného roku
 • Živě narození na 1 000 obyvatel podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2022
 • Živě narozené děti podle legitimity a krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2022
 • Zemřelí na 1 000 obyvatel podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2022
 • Zemřelí v Libereckém kraji podle věku v 1. až 2. čtvrtletí 2022
 • Sňatečnost podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2022