Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2020 (předběžné výsledky)

 

Podle předběžných výsledků počet obyvatel Libereckého kraje od počátku letošního roku poklesl o 481 osob na 443 209 obyvatel. Přirozenou měnou přišel kraj o 54 obyvatel a dalších 427 obyvatel ubylo stěhováním. Meziročně mírně poklesl počet živě narozených dětí (-3,2 %) i počet zemřelých osob (-0,4 %). Bylo uzavřeno výrazně méně sňatků (-36,7 %), a o 17,6 % se snížil také počet rozvodů.

Graf: Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji

Podle předběžných výsledků se počet obyvatel Libereckého kraje od počátku roku do konce června 2020 snížil o 481 osob na 443 209 obyvatel, z toho ženy představovaly 50,7 %. Ve srovnání se stavem k 30. 6. 2019 se však kraj rozrostl o 262 obyvatel. Negativní výsledek ve sledovaném období způsobil jak přirozený úbytek obyvatel, tak úbytek obyvatel stěhováním. Počet zemřelých převýšil počet narozených o 54 osob, o 193 obyvatel kraj přišel v důsledku stěhování mezi kraji, o 234 obyvatel zahraniční migrací.

Ztrátu počtu obyvatel od počátku letošního roku zaznamenaly také všechny okresy Libereckého kraje. Okres Liberec přišel o 28 obyvatel a k 30. 6. 2020 měl 175 598 obyvatel (tj. 39,6 % celkového počtu obyvatel kraje). Jako jediný okres v kraji získal 55 obyvatel přirozenou měnou, avšak stěhováním v rámci České republiky ztratil 47 osob a zahraniční migrací 36 osob. Okres Česká Lípa, který je se 103 125 obyvateli 2. největším okresem Libereckého kraje (23,3% podíl), ztratil od počátku roku 175 obyvatel. Přirozenou měnou ztratil 43 obyvatel, vnitřním stěhováním přišel o 143 osob, zahraniční migrací však získal 11 obyvatel. Okres Jablonec nad Nisou celkově ztratil 242 obyvatel a počet obyvatel činil 90 425 osob (tj. jedna pětina obyvatel kraje). Zahraniční migrací okres ztratil 187 osob, vnitřním stěhováním 46 osob,  přirozenou měnou 9 osob. Jediným okresem, který získal obyvatele vnitřním stěhováním, je okres Semily (+43 osob). Zahraniční migrací však přišel o 22 osob a přirozenou měnou o 57 osob. Celkový úbytek obyvatel tak činil 36 osob a k 30. 6. 2020 zde žilo 74 061 obyvatel (16,7 % ze všech obyvatel kraje).

Počet obyvatel ve sledovaném období poklesl také v dalších 7 krajích. Absolutně nejvyšší úbytek zaznamenal Moravskoslezský kraj (-3 521 osob). Kraj vykázal ztrátu obyvatel jak přirozenou měnou (-1 333 osob), tak stěhováním (-2 188 osob). Moravskoslezský kraj zaznamenal nejvyšší ztrátu i v přepočtu na 1 000 obyvatel (-5,9 ‰). Liberecký kraj evidoval v přepočtu na 1 000 obyvatel úbytek 2,2 ‰, mezi kraji to byla 5. nejvyšší ztráta. Naopak přírůstek počtu obyvatel vykázalo 6 regionů, z toho 3 kraje (Středočeský, hlavní město Praha a Jihomoravský) vykázaly jak kladné saldo přirozené měny, tak kladné saldo stěhování. Nejvyšší absolutní a relativní přírůstek vykázal Středočeský kraj (+6 852 obyvatel, +9,9 ‰).

V průběhu 1. až 2. čtvrtletí letošního roku se v Libereckém kraji živě narodilo 2 246 dětí (tj. o 75 dětí a 3,2 % méně než ve stejném období roku 2019). V přepočtu na 1 000 obyvatel přišlo na svět v našem kraji 10,2 dětí (7. nejvyšší hodnota mezi kraji). Mezi živě narozenými z 51,6 % převažovali chlapci a ze 44,2 % děti narozené jako první. Mimo manželství se v Libereckém kraji narodilo 52,5 % dětí (tj. o 4,5 p. b. více než v celé České republice), což náš kraj zařadilo na 3. nejvyšší pozici v mezikrajském srovnání. V Karlovarském kraji podíl dětí narozených nesezdaným párům dosáhl 63,9 %, v Ústeckém kraji 61,3 %. Nejnižší podíl byl zaznamenán v hlavním městě Praze (40,7 %). V okrese Česká Lípa zastoupení dětí narozených mimo manželství představovalo 58,3 % a patřila mu 12. nejvyšší příčka mezi 77 okresy České republiky, nejlépe se z okresů Libereckého kraje umístil okres Liberec – s 49,2% podílem obsadil 40. příčku. Žebříček vede okres Most s 72,1% podílem, uzavírá ho okres Brno-venkov s 36,7 %.

V průběhu prvních šesti měsíců roku 2020 v Libereckém kraji zemřelo 2 300 osob, tj. meziročně o 9 osob (0,4 %) méně. Na 1 000 obyvatel Libereckého kraje připadlo 10,4 zemřelých, tj. v rámci krajů České republiky 4. nejnižší hodnota. Z hlediska pohlaví ve struktuře zemřelých převažovali muži (51,4 %), z hlediska věku osoby ve věku 70–79 let (29,7 %) a 80–89 let (29,5 %). Ve věku do jednoho roku zemřelo 6 dětí, z toho 3 děti do 28 dnů. Kojenecká úmrtnost tak dosáhla 2,7 ‰ (7. nejvyšší hodnota mezi kraji), novorozenecká 1,3 ‰ (6. nejnižší hodnota).

Počet přistěhovalých do Libereckého kraje v 1. až 2. čtvrtletí dosáhl 2 588 osob a ve srovnání s 1. až 2. čtvrtletím 2019 byl vykázán pokles o 255 osob (9,0 %). Z jiných krajů České republiky našlo bydliště v našem kraji 1 558 osob, z ciziny 1 030 osob. Počet vystěhovalých za stejné období letošního roku představoval 3 015 osob, tj. meziročně více o 751 osob (33,2 %). Do jiných krajů České republiky v průběhu prvních šesti měsíců roku 2020 směřovalo 1 751 osob, do zahraničí 1 264 osob.

V období 1. až 2. čtvrtletí letošního roku bylo v Libereckém kraji uzavřeno 587 sňatků, meziročně o 340 událostí (36,7 %) méně. V přepočtu na 1 000 obyvatel připadlo 2,7 událostí. V 57,8 % sňatků byli oba snoubenci svobodní. U 67,0 % událostí se v případě ženicha jednalo o první sňatek, u nevěst hodnota tohoto ukazatele dosáhla 68,3 %. Rozvedeno bylo 504 manželství, tj. o 108 událostí (17,6 %) méně než ve srovnatelném období roku 2019. Ženy podaly 32,5 % návrhů, ve 43,1 % rozvodů se jednalo o společný návrh. Mezi rozvedenými manželstvími převažovaly 61,7% % svazky s nezletilými dětmi – rozvody s jedním nezletilým dítětem představovaly 28,8 %, se dvěma 30,2 %, se třemi a více dětmi 2,8 %.

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

 • Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2020 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Stav a pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Pohyb obyvatelstva podle krajů
 • Podíl dětí narozených mimo manželství podle okresů České republiky
 • Grafy
 • Pohyb obyvatel v Libereckém kraji a jeho okresech na 1 000 obyvatel
 • Pohyb obyvatel podle krajů na 1 000 obyvatel
 • Sňatečnost podle krajů
 • Živě narození na 1 000 obyvatel
 • Zemřelí na 1 000 obyvatel
 • Živě narozené děti podle legitimity a krajů
 • Zemřelí v Libereckém kraji podle věku
 • Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji