Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2019

 

(předběžné výsledky)

Podle předběžných výsledků se počet obyvatel Libereckého kraje od počátku roku do konce června 2019 zvýšil o 587 osob na 442 943 obyvatel (z toho 224 742 žen, tj. 50,7 %). Pozitivní výsledek způsobila zcela jednoznačně zahraniční migrace – počet přistěhovalých z ciziny převýšil počet vystěhovalých do ciziny o 713 osob. V důsledku stěhování mezi kraji náš kraj přišel o 131 obyvatel, pouhých 5 obyvatel získal přirozenou měnou.

Graf - Živě narození na 1000 obyvatel

Zvýšení počtu obyvatel vykázaly v 1. až 2. čtvrtletí  2019 všechny okresy Libereckého kraje – okres Liberec +311 osob (v přepočtu na 1 000 obyvatel 3,6 osob), okres Česká Lípa +109 osob (2,1 ‰), okres Jablonec nad Nisou +110 osob (2,4 ‰) a okres Semily +57 obyvatel (1,6 ‰). Kladné přirozené měny bylo dosaženo v okrese Liberec (+69 osob) a Jablonec nad Nisou (+46 osob). Naopak  okresy Semily a Česká Lípa vykázaly přirozený úbytek obyvatel (-65 osob, resp. -45 osob). Přírůstek obyvatel stěhováním byl zaznamenán ve všech okresech, jediný okres Semily však vykázal kladné saldo vnitřní i zahraniční migrace (+56 osob, resp. +66 osob). O kladném výsledku v ostatních okresech rozhodlo pouze zahraniční stěhování.

Zvýšení počtu obyvatel v průběhu prvních šesti měsíců letošního roku vykázalo dalších osm krajů České republiky. Nejvyšší absolutní i relativní přírůstek vykázal Středočeský kraj (+7 847 obyvatel, 11,5 ‰). Úbytek obyvatel byl zaznamenán v 5 krajích, mezi kterými z absolutního i relativního pohledu dominuje Moravskoslezský kraj (-1 868 osob, -3,1 ‰). V celé České republice se počet obyvatel zvýšil o 18 841 osob (tj. na 1 000 obyvatel 3,6 osob) a k 30. 6. 2019 v ní žilo 10 668 641 obyvatel. Čtyři kraje vykázaly jak přirozený přírůstek obyvatel, tak přírůstek stěhováním (Hlavní město Praha, Středočeský, Jihomoravský a Liberecký kraj). Na druhé straně příčinou úbytku obyvatel v Moravskoslezském kraji byla jak přirozená měna (-1 147 osob), tak stěhování obyvatel (-721 osob). Zbývajících 9 krajů vykázalo záporné saldo přirozené měny a kladné saldo stěhování.

V průběhu 1. až 2. čtvrtletí 2019 se v Libereckém kraji živě narodilo 2 303 dětí (z toho 49,6 % chlapců). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 přišlo na svět o 44 dětí (1,9 %) méně. V přepočtu na 1 000 obyvatel to znamená 10,5 dětí, tj. 7. nejvyšší hodnota v rámci mezikrajského srovnání. Jako první se narodilo 47,6 % živě narozených dětí, 37,2 % dětí se narodilo jako druhé, 15,2 % jako třetí a další. Mimo manželský svazek se v našem kraji narodilo 53,2 % živě narozených dětí. Tento údaj převyšuje republikovou hodnotu o 5,0 procentních bodů a v rámci mezikrajského srovnání je 3. nejvyšší. V Ústeckém kraji podíl takto narozených dětí dosáhl 63,4 %, v Karlovarském kraji 60,0 %. Mezi okresy našeho kraje byl nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství evidován v okrese Česká Lípa (59,8 %), kterému mezi 77 okresy České republiky příslušela 10. nejvyšší pozice. Meziokresní žebříček s 68,5% podílem vede okres Most.

Graf - Živě narozené děti podle legitimity

Ve sledovaném období v Libereckém kraji zemřelo 2 298 osob, mezi kterými mírně z 50,1 % převažovaly ženy. Počet zemřelých meziročně poklesl o 171 osob (6,9 %), na 1 000 obyvatel připadlo 10,5 zemřelých (4. nejnižší hodnota mezi kraji). Do 28 dnů od narození zemřelo 6 dětí a novorozenecká úmrtnost dosáhla 2,6 ‰. Do jednoho roku skonalo 10 dětí, kojenecká úmrtnost tak činila 4,3 ‰. Z pohledu věku byly mezi zemřelými nejčetněji zastoupeny věkové skupiny osob ve věku 70–79 let (28,7 % z celkového počtu zemřelých) a 80–89 let (28,5 %).

Do Libereckého kraje se v průběhu 1. až 2. čtvrtletí 2019 přistěhovalo 1 740 osob z jiných krajů České republiky (meziročně o 77 osob a 4,6 % více) a 1 185 osob z ciziny (+ 125 osob, +11,8 %). Celkový počet přistěhovalých do našeho kraje tedy představoval 2 925 osob, tj. 13,3 osob v přepočtu na 1 000 obyvatel (6. nejvyšší hodnota v rámci mezikrajského srovnání). Do jiných krajů se vystěhovalo 1 871 osob (meziročně méně o 143 osob, tj. o 7,1 %), do zahraničí 472 osob (meziročně více o 193 osob, tj. o 69,2 %). Celkový počet vystěhovalých dosáhl 2 343 osob, tj. 10,7 osob na 1 000 obyvatel (4. nejvyšší pozice mezi kraji).

V 1. až 2. čtvrtletí 2019 bylo v Libereckém kraji uzavřeno 919 sňatků, tj. o 55 událostí (6,4 %) více než ve stejném období roku 2018. Pro 71,6 % ženichů a 72,3 % nevěst se jednalo o jejich první sňatek, v 63,4 % nových svazků byli oba snoubenci svobodní. Rozvedeno bylo 608 manželství, tj. o 75 událostí (14,1 %) více než ve srovnatelném období roku 2018. Ženy podaly 38,5 % návrhů, v 39,0 % rozvodů se jednalo o společný návrh. Mezi rozvedenými manželstvími převažovaly z více než 61 % svazky s nezletilými dětmi – rozvody s jedním nezletilým dítětem představovaly 27,0 %, se dvěma 30,3 %, se třemi a více dětmi 3,9 %.

Více informací v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR – 1. pololetí 2019

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 • Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2019 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Stav a pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2019
 • Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019
 • Podíl dětí narozených mimo manželství podle okresů České republiky v 1. až 2. čtvrtletí 2019
 • Grafy
 • Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2019
 • Pohyb obyvatel podle krajů na 1 000 obyvatel v 1. až 2. čtvrtletí 2019
 • Živě narození na 1 000 obyvatel podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019
 • Zemřelí na 1 000 obyvatel podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019
 • Živě narozené děti podle legitimity a krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019
 • Zemřelí v Libereckém kraji podle věku v 1. až 2. čtvrtletí 2019