Počítače a internet v domácnostech Libereckého kraje

 

V roce 2015 mělo v Libereckém kraji přístup k internetu více než 71 % zde žijících domácností a ve srovnání s rokem 2006 je uvedená hodnota o 47,4 procentních bodů vyšší. Přes toto navýšení se však Liberecký kraj v pomyslném mezikrajském žebříčku umístil až na 11. pozici. Nižší přístup domácností k internetu byl vykázán pouze v Olomouckém (65,2 %), Ústeckém kraji (65,5 %) a Kraji Vysočina (71,1 %). Nejvyšší podíl domácností s přístupem k internetu byl zjištěn v Hlavním městě Praze (79,8 %), následoval kraj Středočeský (77,8 %). Přístup domácností k internetu se v dlouhodobém časovém horizontu významně zvýšil ve všech krajích, přičemž nejvyšší nárůst v desetiletém horizontu byl zaznamenán ve Zlínském kraji (o 53,0 procentních bodů).

Podíl domácností vybavených počítačem vzrostl v roce 2015 v Libereckém kraji meziročně o 2,4 procentní body na 71,2 %. V mezikrajském srovnání tento podíl řadí Liberecký kraj až na 12. pozici, méně domácností vybavených počítačem bylo zjištěno pouze v kraji Ústeckém (64,6 %) a Olomouckém (65,6 %). Prvenství si i v tomto případě udrželo Hlavní město Praha (79,7 %), následováno Středočeským krajem (76,1 %).

Graf - Domácnosti vybavené počítačem a přístupem k internetu podle krajů v roce 2015

Pokud se zaměříme na jednotlivé osoby, používalo v roce 2015 internet v Libereckém kraji 74,1 % osob ve věku 16 a více let. Mezi kraji byl nejvyšší podíl těchto uživatelů vykázán v Hlavním městě Praze (82,5 %), na konci pomyslného žebříčku zůstal s 66,8% podílem Ústecký kraj. Liberecký kraj se mezi kraji umístil až na 10. pozici, a to i přes mezi roky 2006–2015 vykázaný v rámci mezikrajského srovnání čtvrtý nejvyšší nárůst (o 39,3 procentních bodů). Nejnižší nárůst podílu jednotlivců používajících internet v tomto období byl zjištěn v Hlavním městě Praze (o 29,3 procentních bodů).

Každým rokem roste počet osob, které využívají internet k nakupování. Výsledek šetření se týká jednotlivců ve věku 16let a starších, kteří si v posledních 12 měsících objednali přes internet jakékoliv zboží nebo službu pro soukromé účely. V roce 2015 využilo v Libereckém kraji internet k nákupu 33,7 % z celkového počtu osob ve věku 16 a více let, což byl po Ústeckém kraji (30,9 %) druhý nejnižší podíl mezi kraji. Na opačném konci žebříčku se umístil Karlovarský kraj (48,0 %). Oproti roku 2006 byl nejvyšší nárůst podílu „nakupujících přes internet“ zaznamenán v Karlovarském kraji (o 40,3 procentních bodů). V Libereckém kraji zvýšení představovalo 25,8 procentních bodů, nejnižší nárůst (o 21,0 procentního bodu) byl zjištěn v Ústeckém kraji.

Přístup k internetu je uživatelům umožněn také v knihovnách. V roce 2015 bylo v Libereckém kraji 419 veřejně přístupných počítačových míst v knihovnách s připojením na internet, což představuje 4,0 % z republikového úhrnu 10 495 míst. Ve srovnání s rokem 2006 se kapacita rozšířila o 64 míst. Nejvyšší počet míst s připojením na internet v knihovnách byl v roce 2015 zjištěn v Jihomoravském kraji (1 204, tj. 11,5% podíl na úhrnu za ČR), nejméně jich bylo v Hlavním městě Praze (332, tj. 3,2 %).

Kontakt:
Ing. Hana Koťátková
Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: hana.kotatkova@czso.cz
tel.: 485 238 813

  • Tabulky
  • Vybrané údaje za Liberecký kraj
  • Domácnosti vybavené počítačem a přístupem k internetu podle krajů v letech 2006–2015
  • Jednotlivci používající internet podle krajů v letech 2006–2015

  • Grafy
  • Domácnosti vybavené počítačem a přístupem k internetu podle krajů v roce 2015
  • Jednotlivci používající počítač a internet v Libereckém kraji v letech 2006–2015
  • Jednotlivci nakupující přes internet podle krajů v roce 2015