Počítače a internet v domácnostech a mezi jednotlivci v Libereckém kraji v roce 2020

 

V roce 2020 mělo přístup k internetu 81,5 % domácností Libereckého kraje, přes mobilní telefon se k internetu připojovalo 64,8 % osob starších 16 let a e-mailovou komunikaci využívalo 74,9 % těchto osob.

Z výsledků Výběrového šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci vyplynulo, že v Libereckém kraji v roce 2020 bylo osobním počítačem vybaveno 77,6 % domácností, tj. meziročně více o 0,7 p. b. Přesto se i nadále vybavenost domácností počítačem v našem kraji pohybovala pod republikovým průměrem (78,5 %). V rámci České republiky se pak vybavenost osobním počítačem pohybovala v rozmezí od 65,4 % v Ústeckém kraji do 83,7 % v hlavním městě Praze. Podíl Libereckého kraje byl 6. nejnižší.

Přístup k internetu uvedlo 81,5 % libereckých domácností, tj. o 2,1 p. b. více než v roce 2019, avšak o 0,4 p. b. pod republikovým průměrem. Nejvyšší podíl domácností s přístupem k internetu byl vykázán v Plzeňském kraji (85,2 %), nejnižší v Ústeckém kraji (75,8 %). Liberecký region obsadil 7. nejhorší pozici. Více než 61 % domácností v kraji využívalo Wi-fi router k připojení k internetu, což meziročně znamenalo nárůst o1,7 p. b.

Graf - Osoby využívající internet denně nebo téměř denně podle krajů v roce 2020

Z pohledu jednotlivců používalo v roce 2020 v našem kraji internet denně nebo téměř denně 67,0 % osob starších 16 let, naopak 14,4 % těchto osob internet nepoužilo nikdy. Nejvyšší zastoupení každodenních uživatelů internetu evidovalo hlavní město Praha (80,7 % osob), na opačném konci srovnání se umístil Ústecký kraj s 66,1 %. Hodnota za Liberecký kraj byla v tomto srovnání 2. nejnižší. Podíl osob, které internet nepoužily nikdy, byl nejvyšší v Olomouckém kraji (17,0 %). Nejnižší zastoupení těchto osob bylo zjištěno v hlavním městě Praze (7,2 %) a Liberecký kraj se s výše uvedenou hodnotou umístil na 5. nejhorší příčce. 

Přes mobilní telefon se na internet v Libereckém kraji připojovalo 64,8 % osob nad 16 let. V porovnání s ostatními kraji České republiky je to 3. nejnižší podíl. Nejméně se tímto způsobem připojovali uživatelé z Jihomoravského kraje (63,1 %), nejvíce z hlavního města Prahy (74,3 %). Datový tarif k připojení na internet přes mobilní telefon používalo v našem kraji 57,1 % osob starších 16 let, tj. 7. nejvyšší hodnota v rámci mezikrajského srovnání. Nejvyšší podíl byl zaznamenán v hlavním městě Praze (68,6 %), naopak nejnižší v Pardubickém kraji (49,4 %).

E‑mail v našem kraji využívalo 74,9 % osob starších 16 let. Také v této činnosti byli nejaktivnější uživatelé v hlavním městě Praze (84,7 %), na opačném konci žebříčku byli uživatelé z Ústeckého kraje (69,5 %). Libereckému kraji v mezikrajském srovnání patřila 3. nejnižší příčka.

Významně roste také zájem o internetové bankovnictví. V porovnání s rokem 2010 se podíl osob starších 16 let, které tuto službu využívaly, zvýšil o 47,2 p. b. na 64,7 %. Podobně je tomu také v ostatních krajích České republiky – nejvýrazněji se podíl v tomto období zvýšil v Pardubickém kraji (+48,7 p. b. na 67,8 %), nejmenší změnu zaznamenal Karlovarský kraj (+35,1 p. b. na 63,5 %). Přírůstek v Libereckém kraji byl pak 3. nejvyšší. Nejvíce uživatelů internetového bankovnictví v roce 2020 vykázalo hl. m. Praha (70,4 %). Naopak v Ústeckém kraji tento přístup k bankovnímu účtu využívalo pouze 57,7 % obyvatel starších 16 let. Hodnota za Liberecký kraj byla 6. nejnižší.

Informace o zdraví vyhledávalo v roce 2020 na internetu v Libereckém kraji 54,8 % osob starších 16 let, mezi kraji to byla 5. nejnižší hodnota. Prvenství patřilo uživatelům z Moravskoslezského kraje (62,3 %), nejnižší podíl osob byl zaznamenán v kraji Ústeckém (45,0 %). Na stránkách úřadů vyhledávalo v Libereckém kraji informace 30,3 % jednotlivců starších 16 let (3. nejnižší podíl mezi ostatními kraji), 19,2 % si zde stahovalo nebo tisklo formuláře (7. nejnižší podíl) a 17,3 % online vyplnilo a odeslalo formulář (6. nejvyšší podíl). Nejvíce osob vykázalo aktivitu na stránkách úřadů ve všech případech v hlavním městě Praze, naopak tomu bylo v Ústeckém kraji.

Více informací naleznete v publikaci: 

Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci – 2021

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 821
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

  • Počítače a internet v domácnostech a mezi jednotlivci v Libereckém kraji v roce 2020 (celá aktualita v PDF)
  • Tabulky
  • Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v Libereckém kraji
  • Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech podle krajů
  • Využívání informačních a komunikačních technologií mezi osobami podle krajů v roce 2020
  • Grafy
  • Osoby využívající internet denně nebo téměř denně podle krajů v roce 2020
  • Osoby, které internet nikdy nepoužily, podle krajů v roce 2020
  • Osoby komunikující přes internet s ostatními podle krajů v roce 2020
  • Osoby vykonávající vybrané aktivity na stránkách úřadů podle krajů v roce 2020