Počítače a internet v domácnostech a mezi jednotlivci Libereckého kraje

 

Český statistický úřad od roku 2003 realizuje „Výběrové šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci“ (VŠIT) a podle jeho výsledků bylo v roce 2017 v Libereckém kraji vybaveno osobním počítačem 70,6 % domácností, což byla mezi kraji České republiky druhá nejnižší hodnota (Ústecký kraj 69,7 % domácností). Vybavenost domácností počítačem tak byla v kraji o 6,2 procentních bodů pod republikovým průměrem (76,8 %). Nejvyšší vybavenost domácností počítačem ve sledovaném období byla vykázána v Hlavním městě Praze (82,4 %), následoval Středočeský kraj (79,7 %). Přístupu k internetu mělo v roce 2017 v Libereckém kraji 72,5 % domácností. Mezi regiony se podíl domácností s přístupem na internet pohyboval od 72,1 % v Olomouckém kraji do 83,2 % v Hlavním městě Praze. Libereckému kraji připadla opět druhá nejhorší pozice a zůstal o 5,4 procentních bodů pod průměrem za Českou republiku (77,9 %).

Graf - Jednotlivci využívající internet denně nebo téměř denně podle krajů v roce 2017.

Pokud se zaměříme na jednotlivé osoby, používalo v roce 2017 v Libereckém kraji internet denně nebo téměř denně 58,4 % z celkového počtu osob ve věku 16 a více let, naopak 19,0 % těchto osob internet nikdy nepoužilo. Nejvyšší zastoupení každodenních uživatelů internetu evidovalo opět Hlavní město Praha (74,1 % osob), na opačném konci srovnání se umístil Ústecký kraj s 55,2 % těchto uživatelů. Hodnota za Liberecký kraj byla v tomto srovnání druhá nejnižší. Podíl jednotlivců, kteří internet nepoužili nikdy, byl nejvyšší v Kraji Vysočina (21,6 %). Více než pětinu populace starší 16 let tvořily tyto osoby také ještě v kraji Olomouckém (21,4 %), Královéhradeckém (21,3 %) a Zlínském (20,1 %). Nejnižší zastoupení těchto osob bylo zjištěno v Hlavním městě Praze (9,7 %) a Liberecký kraj se s výše uvedenou hodnotou umístil na 5. nejhorší příčce.

Pokud 16letá a starší populace z Libereckého kraje používala internet ke komunikaci s ostatními, jednalo se většinou o posílání a přijímání e-mailů (69,6 %). Téměř čtvrtina přes internet telefonovala a 39,3 % těchto osob používalo sociální sítě. Téměř 65 % osob využívalo internet k vyhledávání informací o zboží a službách, 38,4 % o cestování a ubytování a 36,5 % zde hledalo informace o zdraví. Počítačové hry hrálo či stahovalo 21,3 % jednotlivců starších 16 let.

Významně roste také zájem o internetové bankovnictví. Zatímco v roce 2012 tuto službu v Libereckém kraji využívalo 32,2 % osob nad 16 let věku, v roce 2017 se jednalo již o 53,9 % těchto osob. Zájem o internetové bankovnictví roste ve všech krajích České republiky. Nejvíce se podíl zvýšil v Pardubickém kraji (mezi roky 2012 a 2017 o 27,0 p. b. na 58,6 %, což mu zajistilo  prvenství v mezikrajském žebříčku. Naopak méně než 50% podíl uživatelů byl zjištěn v krajích Ústeckém (46,5 %), Olomouckém (47,0 %), Kraji Vysočina (47,1 %) a Jihočeském (49,1 %). Hodnota zjištěná v Libereckém kraji byla pátá nejvyšší.

Alespoň jednou v posledních třech měsících přes internet v roce 2017 nakoupilo 27,7 % 16letých a starších obyvatel Libereckého kraje, 45,0 % osob alespoň jednou v posledním roce a 60,5 % alespoň jednou v životě. Naopak 39,5 % osob přes internet nikdy nic nenakoupilo. Mezi kraji byl nejvyšší podíl osob, které přes internet nakoupily v posledních třech měsících, zjištěn v Hlavním městě Praze (37,1 %), nejméně v Ústeckém kraji (22,0 %). Libereckému kraji patřila třetí nejnižší pozice. Podíl osob, které přes internet nikdy nenakupovaly, byl nejvyšší v Ústeckém kraji (45,9 %), nejnižší v Hlavním městě Praze (31,8 %). Hodnota zjištěná za Liberecký kraj byla šestá nejvyšší.

 

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

  • Počítače a internet v domácnostech a mezi jednotlivci Libereckého kraje
  • Tabulky
  • Využívání internetu domácnostmi a jednotlivci v Libereckém kraji
  • Domácnosti vybavené počítačem a přístupem k internetu podle krajů v letech 2011–2017
  • Grafy
  • Jednotlivci využívající internet denně nebo téměř denně podle krajů v roce 2017
  • Jednotlivci, kteří internet nikdy nepoužili podle krajů v roce 2017
  • Jednotlivci komunikující přes internet s ostatními podle krajů v roce 2017
  • Jednotlivci, kteří na internetu nakoupili alespoň jednou v posledních 3 měsících, a kteří nenakoupili nikdy podle krajů v roce 2017