Ovocné sady v Libereckém kraji v roce 2017

 

Každých pět let se ve všech členských státech Evropské unie provádí šetření o ovocných sadech. V České republice se v roce 2017 uskutečnilo již potřetí a byli do něj zahrnuti všichni pěstitelé ovoce vedení v Zemědělském registru Českého statistického úřadu, kteří k 1. květnu 2017 obhospodařovali minimálně 0,20 hektarů ovocných sadů a jejichž produkce byla převážně nebo zcela určena pro trh. Cílem zjišťování bylo získat údaje o odrůdové skladbě, věkové struktuře a intenzitě pěstování sadů hlavních druhů ovocných stromů.

V Libereckém kraji bylo do šetření zahrnuto 67 pěstitelů, kteří obhospodařovali 1 245,0 ha ovocných sadů. Na celkové rozloze sadů v České republice (16 417,3 ha) se náš kraj podílel 7,6 %. Mezi přední pěstitele ovoce patří Středočeský kraj společně s Hlavním městem Prahou, ve kterém na 3 175,8 ha působilo 167 pěstitelů, a Jihomoravský kraj s 3 172,4 ha a 667 hospodáři. Nejmenší plocha ovocných sadů (61,8 ha, tj. 0,4 % republikové rozlohy) a nejméně pěstitelů (9 osob) byly zaznamenány v Karlovarském kraji (0,4 %).

Nejčastěji pěstovaným ovocným stromem téměř ve všech krajích České republiky je jabloň. Zastoupení jabloňových sadů se pohybuje v intervalu od 19,3 % v Kraji Vysočina do 71,5 % v Plzeňském kraji.  Výjimkou jsou 2 kraje – Zlínský a Moravskoslezský, ve kterých převažují plochy ovocných sadů se slivoněmi (v prvním případě ze 42,6 %, ve druhém z 38,3 %).

Graf - Struktura sadů podle krajů v roce 2017

Jabloně v Libereckém kraji byly pěstovány na ploše 549,4 ha, tj. 44,1 % z celkové rozlohy sadů. Z hlediska výměry byly nejrozšířenější odrůdou jabloní odrůdy zařazené ve skupině Idared (18,8 % z celkové výměry jabloní), Golden Delicious (15,5 %) a Jonagold/Jonagored (11,5 %). Z pohledu množství stromů to byla odrůda Golden Delicious (20,3 % z celkového počtu 761 394 jabloňových stromů) a odrůda Braeburn (19,4 %). Stáří výsadby největší části jabloňových sadů v kraji je 5–14 let (36,6 % z celkové plochy). Na sady staré 25 a více let připadlo 36,0 %, na mladé výsadby do 4 let pak pouze 6,6 % plochy sadů. Necelá polovina plochy jabloňových sadů (48,6 %) byla podle hustoty výsadby zařazena ve skupině od 400 do 1 599 stromů na hektar.

Druhým nejrozšířenějším ovocem pěstovaným v Libereckém kraji je rybíz, sady černých, červených a bílých rybízů podle výsledků šetření v roce 2017 zabíraly 181,4 ha (14,6 %). Třetím nejrozšířenějším ovocným druhem v kraji byly višně (164,8 ha, tj. 13,2 %). Necelá polovina sadů tohoto ovoce byla vysázena v období mezi 5–14 lety, višně staré 25 a více let tvoří 28,2 %, mladá výsadba do 4 let představuje 22,5 %. Pouze u zlomku višní (2,7 %) je stáří výsadby 15–24 let.

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: stanislava.riegerova@czso.cz
tel.: 485 238 808

  • Tabulky
  • Pěstitelé ovoce a plocha sadů podle krajů
  • Grafy
  • Struktura sadů podle krajů v roce 2017
  • Struktura sadů podle krajů v roce 2017 (%)