Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji k 15. 9. 2022

 

Český statistický úřad k 15. září 2022 vypracoval poslední odhady produkce základních druhů obilovin a dalších vybraných zemědělských plodin. V Libereckém kraji se předpokládá u většiny plodin zvýšení hektarových výnosů oproti roku 2021.

Graf - Hektarové výnosy vybraných plodin v Libereckém kraji

Na základě tohoto zjišťování by sklizeň základních obilovin (tj. pšenice, ječmen, žito, oves a triticale) v Libereckém kraji měla dosáhnout 110 243 tun, a to při průměrném výnosu 5,68 t/ha. Oproti odhadu z 15. 8. 2022 se očekává snížení produkce o 2 775 tun (-2,5 %), oproti skutečné sklizni z roku 2021 se předpokládá zvýšení produkce o 6 047 tun (5,8 %). Hektarový výnos se oproti skutečnosti loňského roku zvýší o 0,11 tun (+2,0 %).

Graf - Sklizeň vybraných plodin v Libereckém kraji

Pšenice by se mělo sklidit 67 962 tun, tj. o 2 477 tun (+3,8 %) více než při sklizni v roce 2021. Uvedenému výsledku přispěl zejména vyšší objem pšenice ozimé (+3 000 tun, +4,9 %), produkce pšenice jarní naopak poklesla o 523 tun (-10,8 %). Hektarový výnos pšenice ve výši 5,98 tun se v porovnání se skutečností v roce 2021 snížil o 0,16 tun (-2,6 %), výnos pšenice ozimé se snížil o 0,22 tun na 6,10 tun, výnos pšenice jarní zaznamenal přírůstek o 0,15 tun (+3,4 %) na 4,69 tun.

U ječmene se předpokládá sklizeň ve výši 25 026 tun, tj. o 3 799 tun (+17,9 %) více oproti loňské sklizni. Jeho hektarový výnos by měl činit 5,62 tun (tj. o 0,37 tun a 7,1 % více než při sklizni 2021). Nárůst zaznamenaly oba druhy ječmene, ozimý +2 014 tun (17,4 %), jarní +1 785 tun (18,5 %). Také hektarové výnosy obou těchto komodit se zvýšily, a to o 4,9 % na 6,10 tun u ječmene ozimého a o 9,5 % na 5,14 tun u ječmene jarního.

Pokles produkce o 14,8 % při vyšším hektarovém výnosu o 7,8 % se očekává u žita, sklizeno by mělo být 4 692 tun s výnosem 5,48 t/ha. Podobná situace je také u ovsa – méně sklizených 4 338 tun (-6,0 %) s vyšším hektarovým výnosem 3,73 tun (+9,7 %). U triticale se předpokládá jak vyšší sklizeň, tak vyšší výnos, a to o 11,7 % na 8 225 tun, resp. o 10,5 % na 5,22 t/ha. V případě řepky je odhadována sklizeň ve výši 17 269 tun (oproti výsledkům z roku 2021 +1 542 tun, +9,8 %), hektarový výnos by měl činit 3,33 tun (nárůst o 12,2 %).

 

Odhady sklizně – operativní zpráva – k 15. 9. 2022

 

Kontakt:

Aleš Krejza

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

  • Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji k 15. 9. 2022 (celá aktualita v pdf)
  • Tabulky
  • Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin v Libereckém kraji k 15. 9. 2022
  • Grafy
  • Osevní plochy vybraných plodin v Libereckém kraji
  • Sklizeň vybraných plodin v Libereckém kraji
  • Hektarové výnosy vybraných plodin v Libereckém kraji