Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji k 15. 9. 2021

 

Český statistický úřad k 15. září 2021 vypracoval poslední odhady produkce základních druhů obilovin a dalších vybraných zemědělských plodin.

Na základě tohoto zjišťování by sklizeň základních obilovin (tj. pšenice, ječmen, žito, oves a triticale) v Libereckém kraji měla dosáhnout 104 778 tun, a to při průměrném výnosu 5,60 t/ha. Oproti odhadu z 15. 8. 2021 se očekává snížení produkce o 511 tun (-0,5 %), oproti skutečné sklizni z roku 2020 se předpokládá snížení produkce o 3 959 tun (-3,6 %). Hektarový výnos se oproti skutečnosti loňského roku sníží o 0,15 tun (-2,5 %).

Graf - Sklizeň vybraných plodin v Libereckém kraji

Pšenice by se mělo sklidit 66 504 tun, tj. o 1 057 tun (-1,6 %) méně než při sklizni v roce 2020. Výsledek je způsoben poklesem produkce pšenice ozimé (-4 198 tun, -6,5 %), u produkce pšenice jarní došlo naopak k jejímu zvýšení o 3 141 tun (+157,0 %). Hektarový výnos pšenice ve výši 6,14 tun se v porovnání se skutečností v roce 2020 zvýšil o 0,01 tun (+0,2 %), výnos pšenice ozimé se vzrostl o 0,08 tun na 6,29 tun, výnos pšenice jarní zaznamenal přírůstek o 0,50 tun (+11,5 %) na 4,83 tun.

U ječmene se v září 2021 předpokládá sklizeň ve výši 21 395 tun, tj. o 625 tun (+3,0 %) více oproti loňské sklizni. Jeho hektarový výnos by měl činit 5,29 tun (tj. o 0,27 tun a 4,8 % méně než při sklizni 2020). Pokles zaznamenal  pouze ječmen ozimý (-573 tun, -4,7 %), v případě ječmene jarního došlo k nárůstu o 1 198 tun (14,0 %).  Hektarové výnosy obou těchto komodit se snížily, a to o -3,8 % na 5,84 tun u ječmene ozimého, o -4,1 % na 4,76 tun u ječmene jarního.

Pokles produkce o 8,3 % při hektarovém výnosu 5,15 tun se očekává u žita, sklizeno by mělo být 5 572 tun. Nepatrné zvýšení úrody je u ovsa (+2 tuny) na hodnotu 4 928 tun. U triticale se předpokládá nižší sklizeň, a to 7 378 tun (-0,9 %, -70 tun). V případě řepky je odhadována sklizeň ve výši 15 726 tun (oproti výsledkům z roku 2020  -1 504 tun, -8,7 %), hektarový výnos by měl činit 2,97 tun (pokles o 13,1 %).

Odhady sklizně – operativní zpráva – k 15. 9. 2021

Kontakt:

Ondřej Beneš

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

  • Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji k 15. 9. 2021 (celá aktualita v PDF)
  • Tabulka
  • Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin v Libereckém kraji k 15. 9. 2021
  • Grafy
  • Osevní plochy vybraných plodin v Libereckém kraji
  • Sklizeň vybraných plodin v Libereckém kraji
  • Hektarové výnosy vybraných plodin v Libereckém kraji