Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji k 15. 9. 2020

 

Český statistický úřad k 15. září 2020 vypracoval poslední odhady produkce základních druhů obilovin a dalších vybraných zemědělských plodin.

Graf - osevní plochy vybraných plodin v Libereckém kraji

Na základě tohoto zjišťování by sklizeň základních obilovin (tj. pšenice, ječmen, žito, oves a triticale) v 2020 se očekává navýšení produkce o 882 tun (0,8 %), oproti skutečné sklizni z roku 2019 se předpokládá zvýšení produkce o 1 384 tun a 1,3 %. Hektarový výnos se oproti skutečnosti loňského roku zvýší o 0,37 tun (6,8 %). Pšenice by se mělo sklidit 66 615 tun, tj. o 2 767 tun (4,0 %)  méně než při sklizni v roce 2019. Výsledek je způsoben jak poklesem produkce pšenice ozimé (-2 342 tun, -3,5 %), tak snížením produkce pšenice jarní (-425 tun, -16,8 %). Hektarový výnos pšenice ve výši 6,14 tun se v porovnání se skutečností v roce 2019 zvýšil o 0,42 tun na jeden hektar (+7,4 %), výnos pšenice ozimé se vzrostl o 0,38 tun na 6,21 tun, výnos pšenice jarní zaznamenal přírůstek o 0,83 tun (+22,2 %) na 4,55 tun. U ječmene se v září 2020 předpokládá sklizeň ve výši 20 933 tun, tj. -489 tun (-2,3 %) oproti loňské sklizni. Jeho hektarový výnos by měl činit 5,60 tun (tj. o 0,09 tun a 1,6 % více než při sklizni 2019). Pokles zaznamenaly také obě dvě odrůdy – v případě ječmene ozimého -278 tun (-2,2 %), v případě ječmene jarního -211 tun (-2,4 %).  Hektarové výnosy těchto komodit se naopak zvýšily – o 0,3 % na 6,06 tun u  ječmene ozimého, o 3,2 % na 5,07 tun u ječmene jarního. Nárůst produkce o 58,0 % při hektarovém výnosu 5,88 tun se  očekává u žita, sklizeno by mělo být 9 459 tun. Zvýšení úrody je patrné také u ovsa (+23,8 % na 5 068 tun) a triticale (+2,6 % na 7 575 tun). V případě řepky je odhadována sklizeň ve výši 17 240 tun (oproti výsledkům z roku  2019 +2 707 tun, +18,6 %),  výnos by měl činit 3,42 tun na jeden hektar (nárůst o 12,1 %).

Odhady sklizně – operativní zpráva – k 15. 9. 2020


Dagmar Dvořáková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

  • Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji k 15.9.2020 (aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulky
  • Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin v Libereckém kraji k 15. 9. 2020
  • Grafy
  • Osevní plochy vybraných plodin v Libereckém kraji
  • Sklizeň vybraných plodin v Libereckém kraji
  • Hektarové výnosy vybraných plodin v Libereckém kraji