Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji k 15. 9. 2018

 

K 15. září 2018 zpracoval Český statistický úřad již čtvrté zpřesněné odhady vybraných zemědělských plodin.

Graf - osevní plochy a sklizeň vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji v letech 2009 až 2018

Podle zjištěných odhadů by mělo být v Libereckém kraji sklizeno celkem 100 198 tun základních obilovin (tj. vč. triticale, bez kukuřice na zrno a ostatních obilovin) při průměrném výnosu 4,96 t/ha. Oproti odhadu z 15. 8. 2017 to představuje snížení objemu produkce o 4 558 tun (4,4 %). Ve srovnání s loňskou sklizní se očekává pokles o 9 659 tun (8,8 %), u hektarového výnosu se jedná o pokles ve výši 0,25 t/ha (4,9 %). Nejvýraznější pokles úrody oproti loňské produkci je zřejmý u brambor (o 24,9 %) jejichž sklizeň by při hektarovém výnosu 25,33 tun měla dosáhnout 3 592 tun. Úroda pšenice by měla činit 65 175 tun při výnosu 5,22 tun/ha, tzn. snížení produkce o 7,6 % a výnosnosti o 4,8 %. Sklizeň pšenice ozimé by měla být nižší o 6 594 tun a odhad sklizně tak činí 57 742 tun, naopak produkce pšenice jarní by měla být vyšší o 1 223 tun a měla by dosáhnout 7 433 tun. U ječmene se předpokládá celková sklizeň ve výši 20 850 t, tj. o 1 006 tun (4,6 %) méně než v loňském roce. Výsledek je důsledkem poklesu sklizně jak ječmene ozimého (o 168 tun), tak jarního (o 838 tun). Úroda by se měla zvýšit u žita ozimého a jarního (o 387 tun na 3 808 tun) a mírně vzroste také produkce ovsa (o 204 tun na 5 248 tun). O 19,9 % poklesla produkce triticale, kterého by se mělo sklidit 5 116 t (tj. o 1 270 t méně než v předchozím roce). Hektarový výnos pšenice je odhadován na 5,22 tun (loňská skutečnost 5,49 tun), ječmene na 4,82 tun (5,13 tun) a žita na 4,90 tun (4,93 tun). Úroda řepky by oproti výsledkům o roku 2017 měla být vyšší o 14,0 % a měla by dosáhnout 20 101 tun při hektarovém výnosu 3,38 tun.

 

Odhady sklizně – operativní zpráva – k 15. 9. 2018

 

Kontakt:

Věra Maškarincová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

  • Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji k 15. 9. 2018 - komentář
  • Tabulky
  • Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin v Libereckém kraji k 15. 9. 2018
  • Grafy
  • Osevní plochy a sklizeň vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji v letech 2009 až 2018
  • Vývoj odhadů sklizně základních obilovin v roce 2018