Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji k 15. 8. 2019

 

Český statistický úřad k 15. srpnu 2019 vypracoval třetí odhady produkce základních druhů obilovin a dalších vybraných zemědělských plodin.

Sklizeň základních obilovin (tj. vč. triticale, ale bez kukuřice na zrno a ostatních obilovin) v Libereckém kraji by podle zpřesněných odhadů, provedených k 15. srpnu 2019, měla dosáhnout 109 280 tun při průměrném výnosu 5,48 t/ha. Ve srovnání s odhadem z předcházejícího měsíce se očekává navýšení produkce o 2 010 tun (+1,9 %), oproti skutečné sklizni v roce 2018 pak nárůst o 6 359 tun (+6,2 %). Pšenice by se mělo sklidit 69 836 tun, tj. o 3 761 tun (5,7 %) více než kolik jí bylo sklizeno v roce 2018. Zásluhu na tomto výsledku má pšenice ozimá, její produkce by se měla zvýšit o 8 603 tun (14,7 %) na 67 022 tun při výnosu 5,85 t/ha. Značné snížení ve výši 4 481 tun a 63,2 % je prozatím vykázáno u pšenice jarní, a to i přesto, že se její hektarový výnos zvýšil ze 4,04 tun na 4,15 tun. Zatímco u ječmene se červenci 2019 předpokládala ve srovnání se skutečností 2018 nižší sklizeň (-599 tun, -2,8 %), podle odhadu ze srpna už by měla být sklizeň nepatrně vyšší, a to o 185 tun (0,9 %) a měla by činit 21 569 tun. Jeho hektarový výnos by měl činit 5,55 tun, tj. o 12,3 % více než při sklizni 2018. U ječmene ozimého by mělo dojít k nárůstu sklizně o 3 806 tun (44,0 %) na 12 464 tun, u ječmene jarního se naopak očekává pokles ve výši 3 620 tun (28,4 %) na 9 106 tun. Více než 60% nárůst produkce se při hektarovém výnosu 5,21 tun očekává u žita, sklizeno by mělo být 6 025 tun. Zvýšení úrody je také patrné u triticale, a to o 2 068 tun (39,2 %) na 7 347 tun, hektarový výnos by měl dosáhnout 4,92 tun (ve srovnání se sklizní 2018 +0,43 tun a 9,5 %). V případě řepky je oproti výsledkům z roku 2018 odhadován pokles úrody o 5 905 tun (28,9 %) na 14 529 tun a snížení výnosu o 11,4 % na 3,05 t/ha.

Odhady sklizně – operativní zpráva – k 15. 8. 2019

Kontakt:

Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

  • Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji k 15. 8. 2019 (aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulky
  • Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin v Libereckém kraji k 15. 8. 2019
  • Grafy
  • Osevní plochy a sklizeň vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji v letech 2009 až 2019