Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji k 15. 8. 2018

 

K 15. srpnu 2018 zpracoval Český statistický úřad již třetí zpřesněné odhady vybraných zemědělských plodin. Odhadovaná produkce jednotlivých plodin vychází z osevních ploch, vývoje počasí během vegetační doby a také z vývoje počasí během sklizně.

Graf  – Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji v letech 2009 až 2018

Podle zjištěných údajů by mělo být v Libereckém kraji sklizeno celkem 104 756 tun základních obilovin při průměrném výnosu 5,18 t/ha. Oproti odhadu z 15. 7. 2018 uvedená produkce představuje zvýšení objemu o 5 651 tun (5,7 %), ve srovnání s loňskou sklizní však představuje pokles o 5 100 tun (4,6 %). U hektarového výnosu se jedná o meziroční pokles ve výši 0,03 t/ha (0,5 %). Pokles předpokládané sklizně proti loňské produkci je zřejmý u triticale (o 11,7 %), jehož sklizeň by při hektarovém výnosu 4,80 tun měla dosáhnout 5 639 tun. Úroda pšenice by měla činit 67 764 tun při výnosu 5,43 tun/ha, tzn. snížení produkce o 3,9 % a výnosnosti o 1,0 %. Sklizeň pšenice ozimé by měla být nižší o 4 864 tun a odhad tak činí 59 473 tun. Naopak sklizeň pšenice jarní by měla být vyšší o 2 082 tun a měla by dosáhnout 8 291 tun. U ječmene se předpokládá celková sklizeň ve výši 21 754 tun, tj. o 101 tun (0,5 %) méně než v loňském roce. Výsledek je důsledkem poklesu sklizně ječmene jarního o 181 tun (1,4 %), naopak předpokládaná úroda ječmene ozimého vzroste o 81 tun (0,9 %). Vyšší úroda se očekává u žita ozimého a jarního, a to o 512 tun na 3 933 tun.

Úroda řepky by oproti výsledkům z roku 2017 měla být vyšší o 15,4 % a měla by dosáhnout 20 350 tun při hektarovém výnosu 3,42 tun.

Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 8. 2018

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

  • Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji k 15. 8. 2018 - komentář
  • Tabulka
  • Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin v Libereckém kraji k 15. 8. 2018
  • Grafy
  • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji v letech 2009 až 2018