Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji k 15. 7. 2020

 

K 15. červenci 2020 zpracoval Český statistický úřad již druhé zpřesněné odhady produkce základních druhů obilovin a vybraných zemědělských plodin. V porovnání s loňskou sklizní se v Libereckém kraji očekává úroda základních obilovin nižší o 4,7 %, naopak předpokládaná sklizeň řepky je prozatím o 7,4 % vyšší.

Graf - Sklizeň vybraných plodin v Libereckém kraji

Podle zpřesněných odhadů se v Libereckém kraji očekává sklizeň základních obilovin (tj. vč. tritikale, ale bez kukuřice na zrno a ostatních obilovin) ve výši 103 192 tun při průměrném výnosu 5,45 t/ha. Proti odhadu z 10. 6. 2020 to představuje zvýšení objemu produkce o 3 213 tun (3,2 %), ve srovnání s loňskou sklizní však pokles o 5 075 tun (4,7 %). U hektarového výnosu se jedná o nepatrný nárůst ve výši 0,03 t/ha (0,5 %). U pšenice celkem se počítá s produkcí 62 928 tun, pokles ve srovnání se sklizní v roce 2019 je vyčíslen na 6 453 tun (-9,3 %). Sklizeň pšenice ozimé by měla být nižší o 6 040 tun (-9,0 %) na 60 814 tun. Sklizeň pšenice jarní by měla poklesnout o 413 tun (-16,4 %) a měla by dosáhnout 2 114 tun. Také u ječmene celkem se předpokládá sklizeň nižší o  1 333 tun (-6,2 %) a měla by představovat 20 090 tun. Očekávaný pokles sklizně u ječmene jarního činí 395 tun (-4,4 %), u ječmene ozimého 938 tun (-7,5 %). Naopak vyšší sklizeň se očekává u žita (+2 341 tun, +39,1 % na 8 327 tun) a také ovsa (+366 tun, + 8,9 % na 4 462 tun). Hektarový výnos pšenice je odhadován na 5,80 tun (loňská skutečnost 5,71 tun), ječmene na 5,38 tun (5,51 tun) a žita na 5,17 tun (5,18 tun). Zhruba stejná úroda je očekávána u tritikale, jehož sklizeň by při hektarovém výnosu 5,02 tun měla dosáhnout 7 385 tun. V případě úrody řepky je oproti výsledkům z roku 2019 odhadován vyšší výnos v hodnotě 3,09 tun/ha (+1,5 %) a také její celková sklizeň by se měla zvýšit o 7,4 % na 15 608 tun.

Další informace: Odhady sklizně – operativní zpráva – k 15. 7. 2020

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

  • Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji k 15. 7. 2020 (aktualita ve formátu pdf)
  • Tabulka
  • Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin v Libereckém kraji k 15. 7. 2020
  • Grafy
  • Osevní plochy vybraných plodin v Libereckém kraji
  • Sklizeň vybraných plodin v Libereckém kraji
  • Hektarové výnosy vybraných plodin v Libereckém kraji