Obyvatelstvo ve městech Libereckého kraje v roce 2019

 

(předběžné výsledky)

K 31. 12. 2019 žilo ve 39 městech Libereckého kraje 342 170 obyvatel, tj. 77,1 % obyvatel kraje. Podíl městského obyvatelstva dlouhodobě klesá. Nejmenším městem s 1 135 obyvateli je Osečná.

Podle předběžných výsledků žilo ve 39 městech Libereckého kraje k poslednímu dni loňského roku  342 170 obyvatel, tj. o 660 osob (0,2 %) více než na konci roku 2018. Počet městských obyvatel vzrostl zásluhou stěhování – počet přistěhovalých převýšil počet vystěhovalých o 666 osob. V případě přirozené měny bylo vykázáno záporné saldo, počet zemřelých přesáhl počet živě narozených o 6 osob. Podíl městského obyvatelstva však meziročně nepatrně poklesl, a to o 0,1 procentního bodu na 77,1 %.

Graf - Pohyb obyvatel ve městech Libereckého kraje na 1 000 obyvatel v roce 2019

Celkový přírůstek obyvatel byl vykázán v 26 městech Libereckého kraje. Absolutně nejvyšší přírůstek byl dosažen v Liberci (+357 osob), v přepočtu na 1 000 obyvatel pak v Českém Dubu (+24,7 osob). Ve 13 městech došlo k meziročnímu úbytku počtu obyvatel. Nejvyšší absolutní ztrátu zaznamenal Nový Bor (-62 obyvatel), relativně nejvíce obyvatel ubylo v Harrachově (-17,7 osob na 1 000 obyvatel).

Kladného výsledku přirozené měny (tj. převaha živě narozených nad zemřelými) dosáhlo 16 měst, naopak ve 23 městech bylo vykázáno záporné saldo. Stěhováním získalo nové obyvatele 25 měst, v Kamenickém Šenově se v průběhu roku 2019 přistěhoval i vystěhoval stejný počet osob. V 11 městech našeho kraje bylo zároveň vykázáno kladné přirozené i migrační saldo, 8 měst registrovalo snížení počtu obyvatel jak v důsledku přirozené měny, tak stěhováním obyvatel.

Nejmenším městem Libereckého kraje bylo ke konci roku 2019 s 1 135 obyvateli město Osečná. Na opačném konci žebříčku se 104 802 obyvateli se nachází město Liberec, které je zároveň 5. největším městem v České republice.

Podle stavu k 1. 1. 2019 bylo v České republice celkem 606 měst, ve kterých žilo 7 369 115 obyvatel (tj. 68,9 % z celkového počtu 10 693 939 obyvatel). Nejlidnatějším městem byla s 1 324 277 obyvateli Praha, naopak nejmenším z pohledu počtu obyvatel město Přebuz v okrese Sokolov se 73 obyvateli. Mezi 50 největších měst v České republice patří také Jablonec nad Nisou (23. místo a 45 773 obyvatel) a Česká Lípa (27. místo a 37 525 obyvatel), mezi 100 největších měst se zařadilo ještě město Turnov (91. místo a 14 420 obyvatel).

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

  • Obyvatelstvo ve městech Libereckého kraje v roce 2019 (aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulky
  • Bilance počtu obyvatel ve městech Libereckého kraje v roce 2019
  • Bilance počtu obyvatel v 50 největších městech České republiky v roce 2019
  • Grafy
  • Pohyb obyvatel ve městech Libereckého kraje na 1 000 obyvatel v roce 2019
  • Vývoj počtu obyvatel v okresních městech Libereckého kraje
  • Počet obyvatel ve městech a podíl městského obyvatelstva v Libereckém kraji
  • Struktura měst podle počtu obyvatel v Libereckém kraji v roce 2019