Nezaměstnanost v Libereckém kraji se v červenci 2022 poprvé po půl roce navýšila

 

Nezaměstnanost v Libereckém kraji se meziměsíčně navýšila o 0,13 procentních bodů na 3,45 %. V evidenci úřadů práce bylo o 337 uchazečů o zaměstnání více, nabídka volných pracovních míst se snížila o 155 příležitostí.

Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji k 31. červenci 2022 dosáhl 3,45 %, v porovnání s koncem června 2022 se tedy navýšil o 0,13 p. b. Proti hodnotě z konce července 2021 byl letošní podíl nižší o 0,51 p. b., v porovnání s podílem z konce ledna 2022 byl nižší o 0,24 p. b. Meziměsíčně vyšší nezaměstnanost byla patrná v případě mužů (o 0,03 p. b. na 2,85 %) i žen (o 0,24 p. b. na 4,07 %).

Graf - Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech

Vyšší podíl nezaměstnaných byl evidován také ve všech okresech kraje. K nejvýraznějšímu nárůstu došlo v okrese Liberec (+0,17 p. b. na 3,60 %), nejnižší přírůstek zaznamenal okres Česká Lípa (+0,06 p. b. na 2,81 %). V žebříčku 77 okresů České republiky se nejlépe umístil okres Česká Lípa (35. místo). Nejhorší umístnění v rámci libereckých okresů s 3,72% nezaměstnaností zaznamenal okres Semily (58. místo). Napříč všemi okresy České republiky se podíl nezaměstnaných pohyboval v rozmezí od 1,25 % v okrese Praha-východ do 8,13 % v okrese Karviná.

Meziměsíčně vyšší podíl nezaměstnaných zaznamenaly i všechny kraje České republiky. Celorepublikový průměr se navýšil o 0,15 p. b. na 3,28 %. V rámci krajů se nárůst pohyboval mezi 0,05 p. b. v Karlovarském kraji a 0,21 p. b. v Pardubickém kraji. Nejvyšší podíl nezaměstnaných k 31. červenci 2022 evidoval Ústecký kraj (5,04 %), nejnižší pak Pardubický kraj (2,33 %). Nezaměstnanost v Libereckém kraji převyšovala republikový průměr o 0,17 p. b. a mezi kraji byla 5. nejvyšší.

Graf - Nezaměstnanost podle krajů k 31. 7. 2022

K 31. červenci 2022 evidovaly úřady práce v Libereckém kraji celkem 10 681 neumístěných uchazečů o zaměstnání, tj. o 337 osob (3,3 %) více než tomu bylo na konci června 2022. Většinu uchazečů tvořily ženy (57,1 %). Počet nezaměstnaných žen se meziměsíčně zvýšil o 307 osob (+5,3 %), počet mužů byl vyšší o 30 osob (+0,7 %). Osoby se zdravotním postižením tvořily 15,3 % uchazečů o zaměstnání, absolventi a mladiství 4,1 %. Za dosažitelné bylo označeno 9 475 uchazečů ve věku 15–64 let, tj. 88,7 % všech nezaměstnaných. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 3 775 uchazečů (35,3 % všech uchazečů) a její průměrná výše dosáhla 9 600 Kč, což je o 255 Kč méně, než činil republikový průměr (9 855 Kč). Uchazeči o zaměstnání v našem kraji bylo v průměru 43,2 let.

Nabídka volných pracovních míst čítala na konci července tohoto roku 8 335 pozic, meziměsíčně je to o 155 míst (-1,8 %) méně. V průběhu července 2022 bylo 590 míst nově nahlášeno, 119 míst obsazeno, 655 pozic zrušeno a 29 pozic uvolněno. Pro osoby se zdravotním postižením bylo určeno 570 míst (6,8 % všech volných pozic), absolventům a mladistvým vyhovovalo 1 739 míst (20,9 %).

V Libereckém kraji na jedno volné pracovní místo připadlo 1,28 uchazečů o zaměstnání, tj. o 0,51 uchazeče více než v průměru za Českou republiku (0,77 uchazeče). Napříč kraji České republiky se tento ukazatel pohyboval v rozmezí od 0,33 uchazeče v hlavním městě Praze do 2,80 uchazeče v Moravskoslezském kraji. Hodnota za Liberecký kraj byla 4. nejvyšší. V rámci okresů Libereckého kraje nejméně uchazečů na jedno volné pracovní místo připadlo v okrese Liberec (0,99 uchazeče, tj. 42. příčka celorepublikového meziokresního žebříčku), nejvíce pak v okrese Jablonec nad Nisou (2,15 uchazečů, tj. 65. příčka). První místo mezi 77 okresy České republiky patřilo okresu Praha-východ, ve kterém na 1 volné místo připadlo 0,15 uchazeče. Poslední příčku žebříčku obsadil s 9,62 uchazeči na 1 volné místo okres Karviná.

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

 • Nezaměstnanost v Libereckém kraji se v červenci 2022 poprvé po půl roce navýšila (celá aktualita v pdf)
 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 31. 7. 2022
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 7. 2022
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 31. 7. 2022
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky (červenec 2022/červen 2022)
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů české republiky k 31. 7. 2022
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 31. 7. 2022
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 31. 7. 2022
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 7. 2022
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 31. 7. 2022
 • Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti a podle krajů k 31. 7. 2022