Nezaměstnanost v Libereckém kraji se po třetí za sebou snížila a klesla pod 4,0 %

 

Nezaměstnanost v květnu 2024 v Libereckém kraji se meziměsíčně snížila o 0,09 procentních bodů na 3,97 %. Počet uchazečů poklesl o 1,6 %, nabídka volných pracovních míst se snížila o 1,1 %.

K 31. květnu 2024 podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji dosáhl 3,97 % a ve srovnání s údajem k 30. 4. 2024 se nezaměstnanost mírně snížila o 0,09 procentních bodů (p. b.), meziročně však byla vyšší o 0,30 p. b. Z pohledu pohlaví se nezaměstnanost snížila jak u mužů (-0,15 p. b. na 3,51 %), tak u žen (-0,04 p. b. na 4,45 %).

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti vykázaly všechny čtyři okresy Libereckého kraje – nejvýrazněji opět okres Semily o 0,22 p. b. na 4,03 %. V okrese Česká Lípa došlo ke snížení o 0,11 p. b. na 3,69 % (nejnižší hodnota mezi okresy kraje), v okrese Jablonec nad Nisou o 0,08 p. b. na 4,30 % (nejvyšší hodnota mezi okresy). V okrese Liberec se úroveň nezaměstnanosti od dubna snížila pouze o 0,04 p. b. a činila 3,95 %. V žebříčku 77 okresů České republiky pak z pohledu hodnoty podílu nezaměstnaných patřila okresu Česká Lípa 49. pozice, okresu Liberec 54. pozice, okresu Semily 55. pozice a okres Jablonec nad Nisou obsadil 60. příčku. Nejnižší podíl nezaměstnaných mezi všemi okresy zaznamenal okres Praha-východ (1,41 %), nejvyšší okres Karviná (8,12 %).

Podíl nezaměstnaných se meziměsíčně snížil v celé České republice, a to o 0,12 p. b. na 3,62 %. K poklesu s menší či větší intenzitou došlo ve všech 14 krajích. Zcela nepatrně nezaměstnanost poklesla v Ústeckém kraji (-0,03 p. b. na 5,87 %), nejvýrazněji v Karlovarském a Jihomoravském kraji (hodně -0,16 p. b. na 4,37 % resp. 4,07 %). Mezi kraji se nezaměstnanost pohybovala mezi 2,73 % v Kraji Vysočina a 5,87 % v Ústeckém kraji. Podíl vykázaný v Libereckém kraji byl 5. nejvyšší. Nejnižší nezaměstnanost žen vykázal Zlínský kraj (2,98 %), nejvyšší Ústecký kraj (6,78 %). V případě mužů nejnižší podíl nezaměstnaných vykázal Kraj Vysočina (2,38 %), nejvyšší Moravskoslezský kraj (5,07 %). Libereckým ženám patřila 4. nejhorší pozice, mužům 6. pozice.

Graf - Nezaměstnanost podle krajů k 31. 5. 2024

K 31. 5. 2024 registrovaly úřady práce v Libereckém kraji celkem 12 679 neumístěných uchazečů o zaměstnání, tj. o 209 osob (1,6 %) méně než k 30. 4. 2024. Počet žen bez zaměstnání poklesl o 14 osob (-0,2 %) na 6 994 osob a ženy tak představovaly 55,2 % celkového počtu nezaměstnaných. Počet nezaměstnaných mužů se snížil o 195 osob (-3,3 %) na 5 685 osob. Osoby se zdravotním postižením tvořily 14,0 % uchazečů, absolventi a mladiství představovali 5,2 % nezaměstnaných. Do skupiny dosažitelných ve věku 15–64 let patřilo 11 333 uchazečů (z toho 6 264 žen), tj. 89,4 % z celkového počtu nezaměstnaných. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 154 uchazečů (tj. 32,8 % z celkového počtu uchazečů) a její průměrná výše dosáhla částky 10 765 Kč (tj. o 489 Kč pod republikovým průměrem). Nejvyšší podporu v rámci krajů pobírali nezaměstnaní v hlavním městě Praze (14 185 Kč), nejnižší uchazeči v Ústeckém kraji (10 302 Kč). Uchazečům o zaměstnání v Libereckém kraji bylo v průměru 42,5 let. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných (tj. nezaměstnaných evidovaných na úřadech práce déle než 12 měsíců) dosáhl v našem kraji 28,1 %. Mezi kraji se tento ukazatel pohyboval v intervalu od 22,4 % v Pardubickém kraji do 39,2 % v Moravskoslezském kraji.

K 31. 5. 2024 bylo v Libereckém kraji k dispozici 5 836 volných pracovních míst, tj. meziměsíčně o 65 pozic a 1,1 % méně. V průběhu sledovaného měsíce bylo nově nahlášeno 714 míst, 89 míst bylo obsazeno, 691 míst zrušeno a 1 pozice uvolněna. Osobám se zdravotním postižením vyhovovalo 348 míst (6,0 % z celkového počtu), pro absolventy a mladistvé bylo určeno 1 233 míst (21,1 %).

V přepočtu na jedno volné pracovní místo připadlo v našem kraji 2,17 uchazečů o zaměstnání, tj. o 1,14 uchazečů více než v rámci celé České republiky. Mezi kraji se hodnota ukazatele pohybovala od 0,34 uchazečů v hlavním městě Praze do 3,76 uchazečů v Moravskoslezském kraji. Hodnota vykázaná za Liberecký kraj byla 3. nejvyšší. V rámci okresů Libereckého kraje nejméně uchazečů na jedno volné místo připadlo v okrese Liberec (1,64 uchazečů), nejvíce v okrese Jablonec nad Nisou (3,96 uchazečů).

 

Kontakt:

Aleš Krejza

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

 • Nezaměstnanost v Libereckém kraji se po třetí za sebou snížila a klesla pod 4,0 % (celá aktualita v pdf)
 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 31. 5. 2024
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 5. 2024
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 31. 5. 2024
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 31. 5. 2024
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 31. 5. 2024
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 31. 5. 2024
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 5. 2024
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 31. 5. 2024
 • Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti a podle krajů k 31. 5. 2024