Nezaměstnanost v Libereckém kraji se druhý měsíc za sebou snížila

 

Nezaměstnanost v dubnu 2024 v Libereckém kraji se meziměsíčně snížila o 0,09 procentních bodů na 4,07 %. Počet uchazečů poklesl o 2,1 %, nabídka volných pracovních míst se zvýšila o 1,9 %.

K 30. dubnu 2024 podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji dosáhl 4,07 % a ve srovnání s údajem k 31. 3. 2024 se nezaměstnanost nepatrně snížila o 0,09 procentních bodů (p. b.), meziročně však byla vyšší o 0,24 p. b. Z pohledu pohlaví se nezaměstnanost snížila pouze v případě mužů, a to o 0,18 p. b. na 3,65 %. Podíl nezaměstnaných žen zůstal na březnové úrovni a činil tedy 4,49 %.

graf - Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti vykázaly tři okresy Libereckého kraje – nejvýraznější okres Semily o 0,37 p. b. na 4,26 %. V okresech Česká Lípa a Liberec došlo ke snížení o shodných 0,05 p. b. a nezaměstnanost v prvně jmenovaném okrese činila 3,80 % (nejnižší hodnota mezi okresy kraje), ve druhém 3,99 %. V okrese Jablonec nad Nisou se úroveň nezaměstnanosti od března nezměnila a činila 4,38 % (nejvyšší hodnota mezi okresy). V žebříčku 77 okresů České republiky pak z pohledu hodnoty podílu nezaměstnaných patřila okresu Česká Lípa 48. pozice, okresu Liberec 51. pozice, okresu Semily 56. pozice a okres Jablonec nad Nisou obsadil 60. příčku. Nejnižší podíl nezaměstnaných mezi všemi okresy zaznamenal okres Praha-východ (1,46 %), nejvyšší okres Karviná (8,13 %).

Podíl nezaměstnaných se meziměsíčně snížil v celé České republice o 0,12 p. b. na 3,74 % a k poklesu s menší či větší intenzitou došlo ve všech 14 krajích. Zcela nepatrně nezaměstnanost poklesla v hlavním městě Praze (-0,01 p. b. na 2,84 %), nejvýrazněji v Jihočeském kraji (-0,25 p. b. na 3,05 %). Mezi kraji se nezaměstnanost pohybovala mezi 2,84 % v hlavním městě Praze společně s Krajem Vysočina a 5,90 % v Ústeckém kraji. Podíl vykázaný v Libereckém kraji byl 5. nejvyšší. Nejnižší nezaměstnanost žen vykázal Zlínský kraj (3,05 %), nejvyšší Ústecký kraj (6,79 %). V případě mužů nejnižší podíl nezaměstnaných vykázalo hlavní město Praha (2,52 %), nejvyšší Moravskoslezský kraj (5,20 %). Libereckým ženám patřila 5. nejhorší pozice, mužům 6. pozice.

graf - Nezaměstnanost podle krajů k 30. 4. 2024

K 30. 4 .2024 registrovaly úřady práce v Libereckém kraji celkem 12 888 neumístěných uchazečů o zaměstnání, tj. o 281 osob (2,1 %) méně než k 31. 3. 2024. Počet žen bez zaměstnání poklesl o 12 osob (-0,2 %) na 7 008 osob a ženy tak představovaly 54,4 % celkového počtu nezaměstnaných. Počet nezaměstnaných mužů se snížil o 269 osob (-4,4 %) na 5 880 osob. Osoby se zdravotním postižením tvořily 13,4 % uchazečů, absolventi a mladiství představovali 5,6 % nezaměstnaných. Do skupiny dosažitelných ve věku 15–64 let patřilo 11 506 uchazečů (z toho 6 262 žen), tj. 89,3 % z celkového počtu nezaměstnaných. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 252 uchazečů (tj. téměř jedna třetina z celkového počtu uchazečů) a její průměrná výše dosáhla částky 9 690 Kč (tj. o 447 Kč pod republikovým průměrem). Nejvyšší podporu v rámci krajů pobírali nezaměstnaní v hlavním městě Praze (13 329 Kč), nejnižší uchazeči v Moravskoslezském kraji (9 084 Kč). Uchazečům o zaměstnání v Libereckém kraji bylo v průměru 42,5 let. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných (tj. nezaměstnaných evidovaných na úřadech práce déle než 12 měsíců) dosáhl v našem kraji 27,7 %. Mezi kraji se tento ukazatel pohyboval v intervalu od 21,6 % v Pardubickém kraji do 38,5 % v Moravskoslezském kraji.

K 30. 4. 2024 bylo v Libereckém kraji k dispozici 5 901 volných pracovních míst, tj. meziměsíčně o 110 pozic a 1,9 % více. V průběhu sledovaného měsíce bylo nově nahlášeno 861 míst, 129 míst bylo obsazeno, 627 míst zrušeno a 5 pozic uvolněno. Osobám se zdravotním postižením vyhovovalo 358 míst (6,1 % z celkového počtu), pro absolventy a mladistvé bylo určeno 1 332 míst (22,6 %).

V přepočtu na jedno volné pracovní místo připadlo v našem kraji 2,18 uchazečů o zaměstnání, tj. o 1,14 uchazečů více než v rámci celé České republiky. Mezi kraji se hodnota ukazatele pohybovala od 0,35 uchazečů v hlavním městě Praze do 3,88 uchazečů v Moravskoslezském kraji. Hodnota vykázaná za Liberecký kraj byla 3. nejvyšší. V rámci okresů Libereckého kraje nejméně uchazečů na jedno volné místo připadlo v okrese Liberec (1,68 uchazečů), nejvíce v okrese Jablonec nad Nisou (3,99 uchazečů).

 

Kontakt:

Aleš Krejza

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

 • Nezaměstnanost v Libereckém kraji se druhý měsíc za sebou snížila (celá aktualita v pdf)
 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 30. 4. 2024
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 30. 4. 2024
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 30. 4. 2024
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky (duben 2024/březen 2024)
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 30. 4. 2024
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 30. 4. 2024
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 30. 4. 2024
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 30. 4. 2024
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 30. 4. 2024
 • Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti a podle krajů k 30. 4. 2024