Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 8. 2021

 

Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji meziměsíčně poklesl o 0,03 procentních bodů a k 31. 8. 2021 činil 3,93 %. Nezaměstnanost mužů se snížila o 0,05 p. b. na 3,52 %, nezaměstnanost žen se snížila o 0,01 p. b. na 4,36 %.

Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji po zanedbatelném snížení o 0,03 procentních bodů (p. b.) k 31. 8. 2021 dosáhl hodnoty 3,93 %. Ve srovnání s údajem na konci srpna roku 2020 poklesl o 0,09 p. b. Uvedená hodnota převyšovala republikový průměr o 0,28 p. b., v rámci mezikrajského srovnání zařadila náš kraj na 5. nejhorší pozici. Nezaměstnanost žen i mužů se v našem kraji meziměsíčně snížila v případě mužů o 0,05 p. b. na 3,52 %, v případě žen o 0,01 p. b. na 4,36 %. (5. nejvyšší hodnota mezi kraji u obou pohlaví).

Graf - Nezaměstnanost podle krajů k 31. 8. 2021

Snížení nezaměstnanosti bylo vykázáno také ve třech okresech Libereckého kraje. K tomu nejvýraznějšímu došlo k v okrese Liberec (-0,06 p. b. na 4,59 %), který mezi 77 okresy České republiky obsadil 63. pozici. V okrese Jablonec nad Nisou se nezaměstnanost snížila o 0,04 p. b. na 3,93 % (56. pozice v republikovém srovnání), v okrese Česká Lípa pokles představoval pouze 0,02 p. b. a podíl dosáhl 2,89 % (29. pozice). Pouze v okrese Semily se nezaměstnanost zvýšila  o 0,05 p. b. na 3,84 % (54. pozice). Prvenství v republikovém žebříčku patří okresu Pelhřimov s 1,68% nezaměstnaností, uzavírá ho okres Karviná s 8,96% nezaměstnaností.

Hodnota ukazatele za Českou republiku se meziměsíčně snížila o 0,06 p. b. na 3,65 % a stejný trend s různou intenzitou vykázalo celkem 13 krajů. Nejvýraznější pokles o 0,31 p. b. zaznamenal Karlovarský kraj. Pouze v Kraji Vysočina se nezaměstnanost zvýšila (+0,02 p. b.). Mezikrajský žebříček s 2,32% podílem nezaměstnaných vede Pardubický kraj, který také vykázal nejnižší nezaměstnanost žen (2,75 %) a mužů (1,91 %). Žebříček s celkovou hodnotou 5,41 % uzavírá Moravskoslezský kraj, který vykázal nejvyšší nezaměstnanost mužů (5,32 %). Nejvyšší nezaměstnanost žen byla zaznamenána v  Ústeckém kraji (6,05 %). 

Graf - Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 8. 2021

K 31. 8. 2021 úřady práce se sídlem v Libereckém kraji evidovaly 12 007 uchazečů o zaměstnání, tj. meziměsíčně o 51 osob (0,4 %) méně. Počet nezaměstnaných žen se zvýšil o 3 osoby (+0,05 %) na 6 536 osob a na celkovém počtu uchazečů se podílely 54,4 %. Počet mužů poklesl o 54 osob (-1,0 %) na 5 471 osob. Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let tvořili 91,2 % uchazečů o zaměstnání, jejich počet se meziměsíčně snížil o 82 osob (0,7 %) na 10 946 osob. Osoby se zdravotním postižením se na celkovém počtu uchazečů podílely 14,6 %, absolventi a mladiství 4,5 %. Podmínku nároku na podporu v nezaměstnanosti splňovalo 3 559 uchazečů, tzn. 29,6 % všech evidovaných uchazečů. Průměrná výše podpory v našem kraji dosáhla 9 050 Kč, tj. 9. nejnižší podpora mezi kraji. Uvedená hodnota se o 178 Kč pohybovala pod republikovým průměrem (9 228 Kč). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji dosáhl 42,4 let. Do 3 měsíců bylo v evidenci 26,0 % uchazečů, nad 12  měsíců 31,7 % uchazečů.

V nabídce úřadů práce v Libereckém kraji bylo k 31. 8. 2021 k dispozici 11 068 volných pracovních míst. Meziměsíčně se nabídka rozšířila o 591 míst (5,6 %). Nově bylo na úřady práce nahlášeno 2 311 míst, 76 míst bylo uvolněno, 120 obsazeno a 1 676 zrušeno. Pro absolventy a mladistvé bylo připraveno 2 293 pozic (20,7 % z celkového počtu), pro osoby se zdravotním postižením 606 míst (5,5 %).

Na jedno volné pracovní místo v Libereckém kraji připadlo 1,08 uchazečů, tj. 5. nejvyšší hodnota mezi kraji České republiky. Nejhorší situace z tohoto pohledu byla v Moravskoslezském kraji, ve kterém na jedno místo připadlo 3,13 uchazečů.  Nejlepší situace byla vykázána v hlavním městě Praze, na 1 místo připadlo 0,32 uchazečů. Mezi okresy Libereckého kraje byla nejpříznivější situace v okrese Liberec (0,87 uchazečů na 1 místo), nejhorší v okrese Jablonec nad Nisou (1,61 uchazečů).

Kontakt:

Ondřej Beneš

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

 • Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 8. 2021 (celá aktualita v PDF)
 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 31. 8. 2021
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 8. 2021
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 31. 8. 2021
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky (srpen 2021/červenec 2021)
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 31. 8. 2021
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 31. 8. 2021
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 31. 8. 2021
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 8. 2021
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 31. 8. 2021
 • Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti a podle krajů k 31. 8. 2021