Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 8. 2019

 

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji vykázaný ke konci srpna letošního roku se meziměsíčně nezměnil a dosáhl 2,83 %. Beze změny zůstal také počet uchazečů na 1 volné pracovní místo (0,77 uchazečů).

Graf: Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu kraje

Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji v srpnu 2019 zůstal na úrovni předchozího měsíce, činil 2,83 % a pouze o 0,11 p. b. se pohyboval nad republikovou hodnotou (2,72 %). Nepatrně nižší hodnotu ve srovnání s koncem července 2019 zaznamenala nezaměstnanost mužů (- 0,05 p. b. na 2,36 %), naopak nezaměstnanost žen o stejnou hodnotu vzrostla (+0,05 p. b. na 3,32 %).

Nepatrně lepší meziměsíční výsledky vykázaly 2 okresy našeho kraje. V okrese Jablonec nad Nisou představoval pokles 0,06 p. b. a podíl nezaměstnaných zde dosáhl 2,95 %. V okrese Liberec nezaměstnanost poklesla o 0,03 p. b. na 3,08 %, avšak se stále jedná o nejvyšší hodnotu mezi okresy Libereckého kraje. Naopak mírný nárůst podílu nezaměstnaných zaznamenal okres Česká Lípa (+0,06 p. b. na 2,20 %) a Jablonec nad Nisou (+0,05 p. b. na 2,95 %). V rámci 77 okresů České republiky vede meziokresní žebříček s 1,19% nezaměstnaností okres Praha-východ, uzavírá ho okres Karviná s 6,61% podílem nezaměstnaných. Okres Česká Lípa se v tomto srovnání zařadil na 28. místo, okres Jablonec nad Nisou na 56. místo, okres Semily na 57. místo a okresu Liberec náležela 59. příčka.

Nezaměstnanost se meziměsíčně nezměnila ani v  České republice a také v Jihomoravském a Olomouckém kraji. Ve 3 regionech nezaměstnanost poklesla, nejvýrazněji v Karlovarském kraji (o 0,12 p. b.). Zvýšila se naopak v 8 krajích, a to v intervalu od 0,02 procentních bodů v kraji Pardubickém a Zlínském do 0,07 procentních bodů v Plzeňském kraji. Nejnižší hodnota nezaměstnanosti byla zjištěna v Pardubickém kraji (1,90 %), naopak nejvyšší v kraji Moravskoslezském (4,24 %). Liberecký kraj se umístil na 4. nejhorší pozici.

K 31. 8. 2019 registrovaly úřady práce na území Libereckého kraje celkem 9 016 neumístěných uchazečů o zaměstnání, tedy o 61 osob (0,7 %) méně než na konci července 2019. Počet nezaměstnaných mužů se meziměsíčně se snížil o 2,2 % na 3 823 osob, naopak počet nezaměstnaných žen vzrostl o 0,5 % na 5 193 osob (tj. 57,6 % z celkového počtu uchazečů). Do skupiny dosažitelných bylo zařazeno 7 966 osob, tedy 88,4 % uchazečů. Osoby se zdravotním postižením tvořily 15,8 %, absolventi a mladiství představovali 4,3 % uchazečů. Podpora v nezaměstnanosti byla přiznána 3 686 uchazečům (40,9 % z jejich celkového počtu) a činila v průměru 8 041 Kč, tj. o 166 Kč pod průměrnou hodnotou za Českou republiku (8 207 Kč). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl 42,1 let a byl mezi regiony nejnižší.

K 31. 8. 2019 bylo v Libereckém kraji k dispozici 11 727 volných pracovních míst pozic, tj. o 71 pozic (0,6 %) méně než k 31. 7. 2019. Pro osoby se zdravotním postižením bylo vhodných 670 pozic (tj. 5,7 % z celkového počtu), pro absolventy a mladistvé 2 943 míst (25,1 %). Dlouhodobě nejvíce požadovanou profesí v kraji jsou montážní dělníci výrobků a zařízení (1 963 pozic, tj. 16,7 % z celkového počtu volných pozic).

Na jedno volné pracovní místo v Libereckém kraji připadlo 0,77 uchazečů, stejně, tedy jako v červenci 2019. Mezi kraji České republiky se hodnota tohoto ukazatele pohybovala od 0,23 uchazečů v Plzeňském kraji do 2,03 uchazečů v Moravskoslezském kraji. Hodnota za Liberecký kraj byla 6. nejvyšší. Mezi okresy Libereckého kraje byla nejlepší situace v okrese Liberec, ve kterém na jedno místo připadlo 0,68 uchazečů. Na druhé straně v okrese Jablonec nad Nisou se o 1 volnou pracovní pozici ucházelo 1,29 uchazečů. Mezi 77 okresy prvenství v žebříčku patřilo okresu Praha-východ (0,08 uchazeče na 1 volné pracovní místo), poslední místo obsadil okres Karviná (5,47 uchazečů).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 

 • Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 8. 2019 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 31. 8. 2019
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 8. 2019
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 31. 8 .2019
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky (srpen2019/červenec2019)
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 31. 8. 2019
 • Nejčastěji zastoupené profese ve struktuře pracovních míst v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji k 31. 8. 2019
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 31. 8. 2019
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 31. 8. 2019
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 8. 2019
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 31. 8. 2019
 • Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti k 31. 8. 2019