Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 7. 2019

 

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji, zjištěný ke konci července letošního roku, se meziměsíčně mírně zvýšil o 0,16 procentních bodů na 2,83 %. Podobně se však nezaměstnanost vyvíjí dlouhodobě a jedná se o projev její sezónnosti.

Graf - podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu Libereckého kraje

Vyšší hodnotu ve srovnání s 30. 6. 2019 zaznamenala také nezaměstnanost obou pohlaví. Nezaměstnanost mužů meziměsíčně nepatrně vzrostla o 0,04 p. b. na 2,41 %, nezaměstnanost žen se zvětšila o 0,28 p. b. na 3,27 %. Podíl nezaměstnaných se zvýšil také ve všech okresech kraje. Nejvýraznější nárůst byl vykázán v okrese Semily, a to o 0,20 p. b. na 2,93 % (v rámci 77 okresů České republiky 55. příčka). Nejvyšší nezaměstnanost v kraji vykázal na konci července 2019 okres Liberec (3,11 % a 60. příčka), následoval okres Jablonec nad Nisou s 3,02% nezaměstnaností (58. místo). Nejnižší podíl nezaměstnaných mezi okresy Libereckého kraje byl zaznamenán v okrese Česká Lípa, který se umístil s 2,14% podílem na 27. místě žebříčku. Celorepublikový meziokresní žebříček vede s 1,16% nezaměstnaností okres Praha-východ, uzavírá ho okres Karviná s 6,70% podílem nezaměstnaných.

Stejně jako v Libereckém kraji vzrostla nezaměstnanost také ve všech ostatních regionech. Nejvýraznější nárůst vykázal Pardubický kraj (+0,22 p. b.), ve kterém však byla současně zaznamenána nejnižší hodnota nezaměstnanosti (1,88 %). Nejvyšší nezaměstnanost byla opět zjištěna v Moravskoslezském kraji (4,28 %). Liberecký kraj obsadil 4. nejhorší pozici. Nejnižší nezaměstnanost žen vykázalo Hlavní město Praha (2,18 %), mužů pak Jihočeský kraj (1,53 %). Naopak nejvyšší nezaměstnanost žen byla zjištěna v Ústeckém kraji (4,68 %), v případě mužů v Moravskoslezském kraji (4,08 %).

K 31. 7. 2019 registrovaly úřady práce na území Libereckého kraje celkem 9 077 neumístěných uchazečů o zaměstnání, tedy o 430 osob (5,0 %) více než na konci června 2019. Počet nezaměstnaných mužů vzrostl o 53 osob (1,4 %), zatímco počet žen se navýšil o 377 osob (7,9 %). S ohledem na tuto skutečnost také vzrostlo zastoupení žen mezi uchazeči, a to o 1,5 p. b. na 56,9 %. Do skupiny dosažitelných bylo zařazeno 7 976 osob, tedy 87,9 % uchazečů. Osoby se zdravotním postižením tvořily 15,9 % (meziměsíčně o 0,3 p. b. méně), absolventi a mladiství 4,0 % (meziměsíčně o 0,2 p. b. méně) uchazečů. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 3 628 nezaměstnaných, což představuje 40,0 % evidovaných osob. Průměrný měsíční nárok činil 7 962 Kč, tj. o 160 Kč pod úrovní průměru za Českou republiku (8 122 Kč). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji dosáhl 42,2 let. Mezi kraji byl nejnižší, o 0,9 roku se pohyboval pod průměrem za Českou republiku.

V nabídce volných pracovních míst přibylo v průběhu letošního července pouze 39 volných pozic a úřady práce v Libereckém kraji tak evidovaly 11 798 pracovních příležitostí. Osobám se zdravotním postižením bylo určeno 597 míst (5,1 % všech míst), absolventům a mladistvým 2 860 pozic (24,2 %). Nejčastěji požadovanou profesí v kraji jsou montážní dělníci výrobků a zařízení (1 948 pozic, tj. 16,5 % z celkového počtu volných pozic).

Na jedno volné pracovní místo k 31. 7. 2019 připadlo v Libereckém kraji 0,77 uchazečů o zaměstnání a byla to 6. nejvyšší hodnota mezi kraji. Nepříznivější situace v rámci kraje z pohledu tohoto ukazatele panovala v okrese Semily, ve kterém na jedno místo připadlo 0,67 uchazečů, naopak v okrese Jablonec nad Nisou to bylo 1,25 nezaměstnaných. Napříč kraji České republiky se hodnota ukazatele pohybovala od 0,23 uchazečů v Plzeňském kraji do 1,99 uchazečů  v Moravskoslezském kraji. Mezi 77 okresy prvenství v žebříčku patřilo okresu Praha-východ (0,09 uchazeče na 1 volné pracovní místo), poslední místo obsadil okres Karviná (5,53 uchazečů).

 

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb

e-mail: infoservislbc@czso.cz

tel.: 485 238 811

 

 • Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 7. 2019 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 31. 7. 2019
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 31. 7. 2019
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky
 • ejčastěji zastoupené profese ve struktuře pracovních míst v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů
 • Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti a podle krajů