Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 7. 2018

 

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji zjištěný ke konci července letošního roku se meziměsíčně mírně zvýšil o 0,11 p. b. na 3,17 %. Jedná se o první meziměsíční nárůst od začátku roku 2018. Podobně se však nezaměstnanost vyvíjí dlouhodobě a jedná se o projev její sezónnosti. Nepatrně nižší hodnotu ve srovnání s koncem června 2018 zaznamenala nezaměstnanost mužů, která poklesla o 0,05 p. b. na 2,68 %. Naopak nezaměstnanost žen meziměsíčně vzrostla o 0,26 p. b. na 3,68 %.

Nezaměstnanost se zvýšila také ve všech okresech kraje. Nejvýraznější  nárůst byl vykázán v okrese Česká Lípa, a to o 0,14 p. b. na 2,34 %. Je to však nejnižší podíl nezaměstnaných mezi okresy Libereckého kraje a v rámci 77 okresů České republiky mu patří 25. příčka. Nejvyšší podíl nezaměstnaných vykázal na konci července 2018 okres Liberec (3,59 % a 59. příčka), okres Semily (nezaměstnanost 3,24 %) se umístil na 51. místě a okres Jablonec nad Nisou s 3,29% podílem na 52. místě. Meziokresní žebříček vede s 1,09% nezaměstnaností okres Rychnov nad Kněžnou, uzavírá ho okres Karviná s 7,24% podílem nezaměstnaných.

Graf – Nezaměstnanost podle krajů k 31. 7. 2018

Stejně jako v Libereckém kraji vzrostla meziměsíčně nezaměstnanost také ve všech ostatních regionech, přičemž nejvýraznější nárůst vykázal Kraj Vysočina společně se Zlínským krajem (o 0,17 p. b.). Nejnižší hodnota nezaměstnanosti byla zaznamenána v Pardubickém kraji (2,00 %), nejvyšší v Moravskoslezském kraji (4,81 %). Liberecký kraj opět obsadil 5. nejhorší pozici. Nejnižší nezaměstnanost žen vykázalo Hlavní město Praha (2,31 %), mužů pak Jihočeský kraj (1,65 %). Naopak nejvyšší nezaměstnanost žen byla zjištěna v Ústeckém kraji (5,36 %), v případě mužů v Moravskoslezském kraji (4,68 %).

K 31. 7. 2018 registrovaly úřady práce na území Libereckého kraje celkem 10 054 uchazečů o zaměstnání, tedy o 285 osob (2,9 %) více než na konci června 2018. Počet nezaměstnaných mužů poklesl o 62 osob (1,4 %), zatímco počet žen o 347 osob (o 6,4 %) vzrostl. S ohledem na tuto skutečnost se navýšilo také zastoupení žen mezi uchazeči, a to o 1,9 p. b. na 57,0 %. Mezi dosažitelné uchazeče ve věku 15–64 let patřilo 8 988 osob, tedy 89,4 % nezaměstnaných. Osoby se zdravotním postižením tvořily 16,8 %, absolventi a mladiství představovali 4,0 % uchazečů. Podpora v nezaměstnanosti byla přiznána 3 419 uchazečům (34,0 % z jejich celkového počtu). Průměrný měsíční nárok činil 7 251 Kč, tj. o 236 Kč pod úrovní průměru za Českou republiku (7 487 Kč). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl 42,2 let a byl mezi regiony nejnižší.

Graf – Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 7. 2018

V nabídce volných pracovních míst přibylo v průběhu července letošního roku 106 volných pozic a úřady práce v Libereckém kraji tak evidovaly již 11 163 pracovních příležitostí. Osobám se zdravotním postižením bylo určeno 762 míst (6,8 % všech míst), absolventům a mladistvým pak 3 286 míst (29,4 %). Dlouhodobě nejvíce požadovanou profesí v kraji jsou montážní dělníci výrobků a zařízení (1 594 pozic, tj. 14,3 % z celkového počtu volných pozic).

Na jedno volné pracovní místo v Libereckém kraji připadlo 0,90 uchazečů. Nepříznivější situace z pohledu tohoto ukazatele panovala v okrese Liberec, ve kterém na jedno místo připadlo 0,78 uchazečů, naopak v okrese Jablonec nad Nisou se o jednu volnou pozici ucházelo 1,81 nezaměstnaných. Napříč kraji České republiky se hodnota ukazatele pohybovala mezi 0,22 uchazeči v Pardubickém kraji a 2,35 uchazeči v Moravskoslezském kraji. Hodnota za Liberecký kraj byla 7. nejvyšší. Mezi okresy prvenství v žebříčku patřilo okresu Pardubice (0,11 uchazečů na 1 volné pracovní místo), poslední místo  okres Karviná (5,97 uchazečů).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 • Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 7. 2018 - komentář
 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 31. 7. 2018
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 7. 2018
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 31. 7. 2018
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky (červenec 2018/červen2018)
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 31. 7. 2018
 • Nejčastěji zastoupené profese ve struktuře pracovních míst v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji k 31. 7. 2018
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 31. 7. 2018
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 31. 7. 2018
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 7. 2018
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 31. 7. 2018