Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 5. 2021

 

K 31. 5. 2021 podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji meziměsíčně poklesl o 0,15 procentních bodů na 4,14 %. Nezaměstnanost se snížila jak u žen, tak u mužů.

Graf: Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji a jeho okresech

Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji k 31. 5. 2021 dosáhl 4,14 %. Ve srovnání s 30. 4. 2021 poklesl o 0,15 procentních bodů (p. b.), oproti 31. 5. 2020 se zvýšil o 0,35 p. b. Uvedená hodnota převyšovala republikový průměr o 02,22 p. b. a v rámci mezikrajského srovnání zařadila náš kraj na 5. nejhorší pozici. Nezaměstnanost žen v kraji se meziměsíčně snížila o 0,10 p. b. na 4,49 % (4. nejvyšší hodnota mezi kraji), nezaměstnanost mužů poklesla o 0,19 p. b. na 3,80 % (5. nejvyšší hodnota).

Stejný trend jako v kraji vykázaly také okresy. K nejvýraznějšímu poklesu nezaměstnanosti došlo v okrese  Semily, a to o 0,29 p. b. na 4,04 %. Druhý podstatný pokles o 0,23 p. b. na 3,23 % vykázal okres Česká Lípa, kterému tak patří prvenství mezi okresy našeho kraje a 33. místo mezi 77 okresy České republiky. Okres Česká Lípa také v rámci kraje vykázal nejnižší nezaměstnanost žen (3,71 %) a mužů (2,77 %). V okrese Jablonec nad Nisou se nezaměstnanost snížila o 0,12 p. b. na 4,30 %, v okrese Liberec pokles představoval pouze 0,06 p. b. a podíl dosáhl 4,64 %. Jedná se o nejvyšší hodnotu mezi okresy kraje, a tato situace nastala jak u žen (4,95 %), tak mužů (4,34 %). Mezi 77 okresy ČR se jedná o 58. nejvyšší hodnotu. Prvenství v tomto žebříčku patří okresu Pelhřimov s 1,70 % nezaměstnaností, uzavírá ho okres Karviná s 9,21% nezaměstnaností. Okres Semily se umístil na 51. místě, okres Jablonec nad Nisou na 54. místě.

Hodnota ukazatele za Českou republiku se meziměsíčně snížila o 0,18 p. b. na 3,92 % a stejný trend vykázalo zbývajících 13 krajů. Nejvýraznější pokles o 0,32 p. b. zaznamenal Kraj Vysočina. Mezikrajský žebříček s 2,55% podílem nezaměstnaných vede Pardubický kraj, který také vykázal nejnižší nezaměstnanost žen (2,85 %) a mužů (2,28 %). Mezikrajský žebříček s celkovou hodnotou (5,78 %) a hodnotou za ženy (6,35 %) uzavírá Ústecký kraj. Nejvyšší nezaměstnanost mužů vykázal Moravskoslezský kraj (5,72 %). 

K 31. 5. 2021 úřady práce se sídlem v Libereckém kraji evidovaly 12 558 uchazečů o zaměstnání, tj. meziměsíčně o 368 osob (2,8 %) méně. Počet nezaměstnaných žen se snížil o 110 osob (-1,6 %) na 6 705 osob a na celkovém počtu uchazečů se podílely 53,4 %. Počet mužů poklesl  o 258 osob (-4,2 %) na 5  853 osob. Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let tvořili 91,8 % uchazečů o zaměstnání, jejich počet se meziměsíčně snížil o 415 osob (-3,5 %). Osoby se zdravotním postižením se na celkovém počtu uchazečů podílely 14,3 %, absolventi a mladiství 4,3 %. Podmínku nároku na podporu v nezaměstnanosti splňovalo 3 771 uchazečů, tzn. 30,0 % všech evidovaných uchazečů. Průměrná výše podpory dosáhla 8 232 Kč, tj.  6. nejnižší podpora mezi kraji. Uvedená hodnota o 372 Kč zaostala za republikovým průměrem (8 604 Kč). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji dosáhl 42,6 let. Do 3 měsíců bylo v evidenci 24,6 % uchazečů, nad 12  měsíců 28,9 % uchazečů.

V nabídce úřadů práce v Libereckém kraji bylo k 31. 5. 2021 k dispozici  9 893 volných pracovních míst, tj. meziměsíčně  o 26 míst (0,3 %) více. Nově bylo na úřady práce nahlášeno 2 190 míst, 64 míst bylo uvolněno, 83 obsazeno a 2 145 zrušeno. Pro absolventy a mladistvé bylo připraveno 2 070 pozic (20,9 % z celkového počtu), pro osoby se zdravotním postižením 525 míst (5,3 %).

Na jedno volné pracovní místo v Libereckém kraji připadlo 1,27 uchazečů, tj. 5. nejvyšší hodnota mezi kraji České republiky. Nejhorší situace z tohoto pohledu byla v Moravskoslezském kraji, ve kterém na jedno místo připadlo 3,33 uchazečů.  Nejlepší stav byl vykázán v hlavním městě Praze, na 1 místo připadlo 0,36 uchazečů. Mezi okresy Libereckého kraje byla nejpříznivější situace v okrese Liberec (1 uchazeč na 1 místo), nejhorší v okres Jablonec nad Nisou (2,17 uchazečů).

Kontakt:

Dagmar Dvořáková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

 • Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 5. 2021
 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 31. 5. 2021
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 5. 2021
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 31. 5. 2021
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky (květen 2021/duben 2021)
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 31. 5. 2021
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 31. 5. 2021
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 31. 5. 2021
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 5. 2021
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 31. 5. 2021
 • Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti a podle krajů k 31. 5. 2021