Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 5. 2019

 

Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání ke konci května 2019 v Libereckém kraji poklesl na 8 940 osob, podíl nezaměstnaných se snížil na 2,75  % a hodnotu za celou Českou republiku převyšuje o 0,13 procentních bodů.

Graf: Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji

Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji k 31. 5. 2019 dosáhl 2,75 %, meziměsíčně se nezaměstnanost snížila o 0,13 procentních bodů (p. b.). Dynamičtější pokles byl vykázán v případě nezaměstnanosti mužů, a to o 0,18 p. b. na 2,49 %. V případě žen byla vykázána 3,02% nezaměstnanost, což ve srovnání s koncem dubna letošního roku znamená nižší hodnotu o 0,07 p. b.

Pozitivně se podíl nezaměstnaných vyvíjel také v jednotlivých okresech Libereckého kraje. Nejvýrazněji jeho hodnota poklesla v okrese Česká Lípa a Liberec (shodně o 0,16 p. b.). Přes dosažené výsledky nejvyšší nezaměstnanost nadále vykazuje okres Liberec (3,00 %) a patří mu 61. příčka v celorepublikovém meziokresním srovnání, nejnižší okres Česká Lípa (2,05 % a 29. pozice mezi 77 okresy České republiky). První místo tohoto žebříčku s 1,05% podílem obsadil okres Praha-východ, poslední příčka s 6,79 % patřila okresu Karviná.

Meziměsíčně nižší podíl nezaměstnaných obyvatel zaznamenala také většina ostatních krajů. Výjimku představuje pouze Hlavní město Praha, ve kterém nezaměstnanost zůstala na úrovni předchozího měsíce (1,87 %). Intenzita změn se pohybovala od -0,07 p. b. v Plzeňském kraji do -0,25 p. b. v kraji Ústeckém. Nad republikovým podílem nezaměstnaných  (2,62 %) se pohybovaly hodnoty v pěti krajích (Moravskoslezském, Ústeckém, Jihomoravském, Libereckém a Karlovarském). Nejnižší nezaměstnanost byla k poslednímu květnu 2019 evidována v Pardubickém kraji (1,68 %), nejvyšší v kraji Moravskoslezském (4,24 %). Hodnota vykázaná v Libereckém kraji byla 4. nejvyšší. Nejnižší nezaměstnanost v případě žen i mužů byla zjištěna v Pardubickém kraji (1,87 % resp. 1,50 %). Naopak nejvyšší nezaměstnanost žen byla zjištěna v Ústeckém kraji (4,65 %), v případě mužů v Moravskoslezském kraji (4,20 %).

V evidencích úřadů práce Libereckého kraje bylo k 31. 5. 2019 celkem 8 940 uchazečů o zaměstnání, což je o 364 osob (3,9 %) méně než tomu bylo na konci předcházejícího měsíce. Počet žen se meziměsíčně snížil o 92 osob (1,9 %) na 4 879 uchazeček (tj. 54,6 % z celkového počtu uchazečů), počet mužů poklesl o 272 osob, (6,3 %) na 4 061 osob. Mezi dosažitelné uchazeče ve věku 15–64 let patřilo 7 758 osob, tedy 86,8 % nezaměstnaných. Mezi osoby se zdravotním postižením patřilo 16,2 % uchazečů, absolventi a mladiství tvořili 4,7 % uchazečů. Podpora v nezaměstnanosti byla přiznána 3 456 uchazečům (38,7 % z jejich celkového počtu). Průměrný měsíční nárok představoval 7 628 Kč, o 272 Kč se pohyboval pod úrovní průměru za Českou republiku (7 900 Kč). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji dosáhl 42,2 let a mezi kraji byl nejnižší.

Nabídku volných pracovních míst v evidencích úřadů práce ke konci května 2019 v našem kraji představovalo 11 769 pozic, tj. meziměsíčně více o 63 míst (0,5 %). V průběhu sledovaného měsíce bylo na úřady práce nově nahlášeno 2 725 míst, 2 612 míst bylo zrušeno, 193 obsazeno a 143 pozic uvolněno. Pro absolventy a mladistvé bylo určeno 3 052 pozic (25,9 % všech míst), handicapovaným osobám mohlo být nabídnuto 668 míst (5,7 %). Nejčastěji požadovanou profesí v kraji jsou dlouhodobě montážní dělníci výrobků a zařízení (2 016 pozic, tj. 17,1 % z celkového počtu volných pozic).

Na jedno volné pracovní místo v našem regionu k 31. 5. 2019 připadlo 0,76 uchazečů, což byla 5. nejvyšší hodnota mezi kraji. Nejmenší „tlak“ na volné pozice pak z tohoto pohledu evidoval okres Česká Lípa (0,60 uchazečů), největší v okrese Jablonec nad Nisou (1,42 uchazečů). Napříč kraji České republiky se hodnota tohoto ukazatele pohybovala v rozmezí od 0,21 uchazeče v Plzeňském kraji do 2,04 uchazeče v Moravskoslezském kraji. Mezi 77 okresy České republiky prvenství v žebříčku přísluší okresu Praha-východ (0,08 uchazeče na 1 volné pracovní místo), na poslední místo se řadí okres Karviná (5,19 uchazeče).

Kontakt:                                               

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb

e-mail: infoservislbc@czso.cz

tel.: 485 238 811

 

 • Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 5. 2019 (Aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 31. 5. 2019
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 5. 2019
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 31. 5. 2019
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky (květen 2019/duben 2019)
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 31. 5. 2019
 • Nejčastěji zastoupené profese ve struktuře pracovních míst v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji k 31. 5. 2019
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 31. 5. 2019
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 31. 5. 2019
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 5. 2019
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 31.5. 2019
 • Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti k 31. 5. 2019