Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 5. 2018

 

Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji v letošním roce počtvrté v řadě poklesl. Ke konci května 2018 dosáhl hodnoty 3,15 %, tj. o 0,18 procentních bodů (p. b.) méně než k 30. dubnu 2018 a o 0,71 p. b. méně než k 31. lednu 2018. Meziročně poklesla nezaměstnanost o 1,11 p. b.  Meziměsíčně nižší hodnoty byly zaznamenány u obou pohlaví. Podíl nezaměstnaných mužů se oproti konci dubna 2018 snížil o 0,24 p. b. na 2,91 %, podíl  žen poklesl o 0,12 p. b. na 3,40 %.

Také ve všech čtyřech okresech kraje se nezaměstnanost snížila. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán v okrese Semily, a to o 0,29 p. b. na 3,18 %. Nejvyšší podíl nezaměstnaných vykázal na konci dubna 2018 okres Liberec (3,64 %) a v rámci 77 okresů České republiky mu patří 61. pozice. Nejnižší nezaměstnanost byla dosažena v okrese Česká Lípa (2,25 %) a v meziokresním srovnání obsadil 28. příčku. Okres Semily se umístil na 50. místě, okres Jablonec nad Nisou s 3,24% nezaměstnaností na 53. místě. Žebříček s 1,13% nezaměstnaností vede okres Rychnov nad Kněžnou, uzavírá ho okres Karviná s 7,24% podílem nezaměstnaných.

Graf - podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji a jeho okresech

I přes uvedený vývoj byl podíl nezaměstnaných v našem kraji o 0,14 p. b. vyšší než republikový průměr, který se meziměsíčně snížil o 0,19 p. b. na 3,01 %. Pozitivně se vyvíjela také nezaměstnanost v ostatních krajích České republiky. Největší pokles podílu nezaměstnaných vykázaly shodně Jihočeský a Olomoucký kraj (o 0,29 p. b.), nejmenší pak Hlavní město Praha (o 0,04 p. b.). S nejnižším podílem nezaměstnaných se na prvním místě mezikrajského srovnání umístil Pardubický kraj (1,88 %), následovaný krajem Plzeňským (1,91 %) a Hlavním městem Prahou (2,04 %). Poslední příčka s 4,83% nezaměstnaností patřila Moravskoslezskému kraji. Hodnota vykázaná v Libereckém kraji byla 5. nejvyšší. Nejnižší nezaměstnanost žen i mužů vykázal Pardubický kraj (2,06 %, resp. 1,70 %).  Nejvyšší nezaměstnanost žen byla zjištěna v Ústeckém kraji (5,24 %), v případě mužů v Moravskoslezském kraji (4,86 %).

Úřady práce v Libereckém kraji ke konci května 2018 evidovaly celkem 10 055 neumístěných uchazečů o zaměstnání, což je o 528 uchazečů (5,0 %) méně než ke konci předchozího měsíce. Snížil se jak počet žen (o 175 osob, 3,2 %) na 5 375 uchazeček, tak počet mužů (o 353 osob, 7,0 %) na 4 680 osob. Ve struktuře nezaměstnaných nadále z 53,5 % převažovaly ženy.

Mezi dosažitelné uchazeče ve věku 15–64 let patřilo 8 938 osob, tedy 88,9 % nezaměstnaných. Mezi osoby se zdravotním postižením patřilo 17,1 % uchazečů, absolventi a mladiství tvořili 4,3 % uchazečů. Podpora v nezaměstnanosti byla přiznána 3 202 uchazečům (tj. 31,8 % z jejich celkového počtu).  Průměrný měsíční nárok činil 7 058 Kč, čímž se výše podpory o 253 Kč pohybovala pod úrovní průměru za Českou republiku (7 311 Kč). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání v našem kraji dosáhl 42,3 let.

Ke konci května 2018 evidovaly úřady práce v našem kraji 10 634 volných pracovních míst. V porovnání s koncem měsíce dubna se počet pracovních příležitostí navýšil o 373 pozic (3,6 %). Nově bylo nahlášeno 2 849 míst, 198 míst bylo obsazeno, 2 322 míst zrušeno a 44 míst uvolněno. Absolventi a mladiství mohli vybírat z nabídky 3 401 míst (32,0 % všech míst), osobám se zdravotním postižením bylo určeno 804 pozic (7,6 %). Nejčastěji požadovanou profesí v kraji jsou montážní dělníci výrobků a zařízení (1 606 pozic, tj. 15,1 % z celkového počtu volných pozic).

V přepočtu na jedno volné pracovní místo k 31. 5. 2018 připadá v Libereckém kraji 0,95 uchazečů o zaměstnání a jedná se o 6. nejvyšší hodnotu mezi kraji. Nejnižší hodnoty mezi okresy našeho kraje tento ukazatel nabyl v okrese Česká Lípa (0,82 uchazečů na 1 místo) a Liberec (0,83 uchazečů na 1 místo), nejvyšší v okrese Jablonec nad Nisou (1,97 uchazečů). Mezi okresy České republiky prvenství v žebříčku patřilo okresu Pardubice (0,13 uchazeče na 1 volné pracovní místo), poslední místo  okresu Karviná (5,69 uchazečů). V rámci krajů se hodnota pohybovala v rozmezí od 0,25 uchazečů v Pardubickém kraji do 2,49 uchazečů v Moravskoslezském kraji.

Kontakt:

Věra Maškarincová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: vera.maskarincova@czso.cz
tel.: 485 238 811

 • Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 5. 2018
 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 31. 5. 2018
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 5. 2018
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 31. 5. 2018
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky (březen 2018/květen 2018)
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 31. 5. 2018
 • Nejčastěji zastoupené profese ve struktuře pracovních míst v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji k 31. 5. 2018
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 31. 5. 2018
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 31. 5. 2018
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 5. 2018
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 31. 5. 2018