Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 3. 2019

 

Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji se podruhé v tomto roce snížil. K 31. 3. 2019 dosáhla jeho hodnota 3,12 %, tj. o 0,14 procentních bodů (p. b.) méně než na konci února 2019. Oproti konci března 2018 poklesl podíl nezaměstnaných o 0,46 p. b. V případě mužů se nezaměstnanost meziměsíčně snížila o 0,18 p. b. na 3,03 %, v případě žen poklesla o 0,11 p. b. na 3,21 %.

Graf: Podíl nezaměstnanosti v Libereckém kraji

Pozitivní výsledky byly vykázány i ve všech okresech Libereckého kraje. Nejvýraznější snížení bylo zaznamenáno v okrese Semily, a to o 0,24 p. b. na 3,34 %. V okrese Česká Lípa poklesla hodnota sledovaného ukazatele o 0,21 p. b. na 2,45 %, což je nejnižší hodnota mezi okresy kraje. Nezaměstnanost v okrese Jablonec nad Nisou se při snížení o 0,11 p. b. dostala na úroveň 3,24 %. V okrese Liberec snížení představovalo 0,08 p. b. a podíl nezaměstnaných činil 3,37 %. V rámci 77 okresů České republiky okresu Česká Lípa patřila 29. pozice, na 49. místě se umístil okres Jablonec nad Nisou, na 54. místě okres Semily a na 55. pozici okres Liberec. Do čela republikové tabulky se s 1,10% nezaměstnaností dostal okres Praha-východ, poslední místo patří okresu Karviná (6,94 %).

Republiková hodnota ukazatele ve srovnání s 28. 2. 2019 poklesla o 0,21 p. b. na 2,99 % a meziměsíční pokles vykázaly i ostatní kraje České republiky. Nejvýraznější snížení o 0,40 p. b. zaznamenal Jihočeský kraj, nejnižší snížení bylo vykázáno v Hlavním městě Praze (-0,04 p. b.). V mezikrajském žebříčku první místo s 1,91 % nezaměstnaností patří Hlavnímu městu Praze, poslední s 4,61% nezaměstnaností Ústeckému kraji. Liberecký kraj i přes dosažené výsledky vykázal 4. nejvyšší nezaměstnanost. Nejnižší nezaměstnanost žen i mužů vykázalo Hlavní město Praha (1,98 %, resp. 1,83 %). Nejvyšší nezaměstnanost žen eviduje Ústecký kraj (5,11 %), v případě mužů to je Moravskoslezský kraj (4,75 %).

V evidencích úřadů práce se sídlem v Libereckém kraji bylo k 31. 3. 2019 evidováno 10 021 uchazečů o zaměstnání, tj. meziměsíčně o 453 osob (4,3 %) méně. Počet nezaměstnaných žen poklesl o 144 osob (2,7 %) na 5 175 osob a počet mužů o 309 osob (6,0 %) na 4 846 osob. Ženy tak mezi uchazeči převažovaly z 51,6 %. Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let tvořili 87,9 % nezaměstnaných, osoby se zdravotním postižením 15,6 %, absolventi a mladiství 4,8 %. Podmínku nároku na podporu v nezaměstnanosti splňovalo 3 957 uchazečů, tedy 39,5 % všech evidovaných nezaměstnaných. Její průměrná výše dosáhla 7 134 Kč a o 374 Kč zaostala za republikovým průměrem (7 508 Kč). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji dosáhl 42,3 let a byl mezi regiony po Ústeckém kraji druhý nejnižší.

Také nabídka volných pracovních míst v evidenci úřadů práce se neustále rozšiřuje. K 31. 3. 2019 úřady se sídlem v Libereckém kraji evidovaly více než 11 tis. volných pozic, tj. o 400 míst (3,7 %) více než ke konci února. V průběhu sledovaného měsíce bylo nově nahlášeno 2 460 míst, 135 bylo obsazeno, 2 036 zrušeno a 111 uvolněno. Nabídka pro absolventy a mladistvé představovala 2 886 pozic (tj. více než čtvrtinu z celkového počtu volných míst), pro osoby se zdravotním postižením bylo určeno 692 volných míst (6,1 %). Nejčastěji požadovanou profesí jsou stále montážní dělníci výrobků a zařízení (1 721 pozic, tj. 15,2 % z celkového počtu volných pozic).

Na jedno volné pracovní místo v Libereckém kraji připadlo 0,88 uchazečů o zaměstnání (6. nejvyšší hodnota mezi kraji). Nejhorší situace je v Moravskoslezském kraji (2,30 uchazečů na 1 volné místo), nejlepší v Plzeňském kraji (0,24 uchazečů na 1 místo). Z pohledu okresů našeho kraje byla nejpříznivější situace v okrese Česká Lípa, ve kterém na jedno místo připadlo 0,73 uchazečů (32. příčka meziokresního žebříčku). Na druhé straně v okrese Jablonec nad Nisou se o 1 volnou pracovní pozici ucházelo 1,61 uchazečů (61. místo). Prvenství mezi okresy ČR patřilo okresu Praha-východ (0,09 uchazečů na 1 volné pracovní místo), poslední místo obsadil opět okres Karviná (5,08 uchazečů).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 

 • Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 3. 2019 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 31. 3. 2019
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 3. 2019
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 31. 3. 2019
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 31. 3. 2019
 • Nejčastěji zastoupené profese ve struktuře pracovních míst v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji k 31. 3. 2019
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 31. 3. 2019
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 31. 3. 2019
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 3. 2019
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 31. 3. 2019
 • Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti a podle krajů k 31. 3. 2019