Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 3. 2018

 

Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji se podruhé v tomto roce snížil. K 31. 3. 2018 dosáhla jeho hodnota 3,58 %, tj. o 0,18  procentních bodů (p. b.) méně než na konci února 2018. V případě mužů se nezaměstnanost snížila o 0,22 p. b. na 3,51 %, v případě žen poklesla o 0,15 p. b. na 3,64 %. 

Pozitivní výsledky byly vykázány i ve všech okresech Libereckého kraje. Nejvýraznější snížení bylo zaznamenáno v okrese Semily, a to o 0,29 p. b. na 3,85 %. Pokles hodnoty sledovaného ukazatele o 0,18 p. b. na 2,69 % byl dosažen v okrese Česká Lípa. Nezaměstnanost v okrese Jablonec nad Nisou se přes 0,16 procentní snížení dostala na úroveň 3,50 %, v okrese Liberec snížení představovalo 0,15 p. b. a podíl nezaměstnaných činil 4,03 %. Nejnižší celkovou nezaměstnanost, ale i nezaměstnanost mužů (2,55 %) a žen (2,85 %) vykázal okres Česká Lípa. V rámci 77 okresů České republiky mu tak s celkovým podílem nezaměstnaných patřila 25. pozice. Na 44. místě se umístil okres Jablonec nad Nisou, na 50. místě okres Semily a na 59. pozici okrese Liberec. Do čela republikové tabulky se s 1,24% nezaměstnaností dostal okres Rychnov nad Kněžnou, poslední místo patří okresu Karviná (7,61 %).

Graf – Nezaměstnanost podle krajů k 31. 3. 2018

Republiková hodnota ve srovnání s 28. 2. 2018 poklesla o 0,25 p. b. na 3,50 % a meziměsíční pokles také vykázaly i zbývajíc kraje České republiky. Nejvýraznější snížení o 0,43 p. b. zaznamenal Jihočeský kraj, nejnižší snížení bylo vykázáno v Hlavním městě Praze (0,11 p. b.). V mezikrajském žebříčku první místo s 2,15% nezaměstnaností patří Hlavnímu městu Praze, poslední s 5,36% nezaměstnaností Moravskoslezskému kraji. Liberecký kraj i přes dosažené výsledky vykázal 5. nejvyšší nezaměstnanost. Nejnižší nezaměstnanost žen i mužů vykázalo Hlavní město Praha (2,22 %, resp. 2,09 %). Nejvyšší nezaměstnanost žen eviduje Ústecký kraj (5,58 %), v případě mužů to je pak Moravskoslezský kraj (5,66 %).  

V evidencích úřadů práce se sídlem v Libereckém kraji bylo k 31. 3. 2018 evidováno 11 317 uchazečů o zaměstnání, tj. o 550 osob (4,6 %) méně než k 28. 2. 2018 a z více než poloviny se na tomto výsledku podíleli muži. Jejich počet poklesl o 323 osob na 5 563 osob. Počet uchazeček poklesl o 227 osob na 5 754 osob a tvořily tak 50,8 % nezaměstnaných. Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let tvořili 89,8 % nezaměstnaných, 16,2 % připadlo na osoby se zdravotním postižením, 4,7 % na absolventy a mladistvé. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 3 699 uchazečů (tj. 32,7 % nezaměstnaných) a její průměrná výše dosáhla 6 592 Kč, tj. o 353 Kč pod úrovní průměru za Českou republiku (6 945 Kč).

Graf – Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 3. 2018

Také nabídka volných pracovních  míst v evidenci úřadů práce se neustále rozšiřuje. K 31. 3. 2018 úřady se sídlem v Libereckém kraji evidovaly téměř 10 tis. volných pozic, tj. o 598 míst (6,4 %) více než k 28. 2. 2018.  V průběhu sledovaného měsíce bylo nově nahlášeno 2 477 míst, 100 bylo obsazeno, 1 810 zrušeno a 31 uvolněno. Nabídka pro absolventy a mladistvé představovala 3 005 pozic (tj. 30,1 % z celkového počtu volných míst), pro osoby se zdravotním postižením 736 volných míst (7,4 %). Nejčastěji požadovanou profesí jsou montážní dělníci výrobků a zařízení (1 325 pozic, tj. 13,3 % z celkového počtu volných pozic).

Na jedno volné pracovní místo v Libereckém kraji k 31. 3. 2018 připadlo 1,13 uchazečů o zaměstnání (7. nejvyšší hodnota mezi kraji). Nejhorší situace je v Moravskoslezském kraji (3,03 uchazečů na 1 volné místo), nejlepší v Pardubickém kraji (0,38 uchazečů na 1 místo). Z pohledu okresů našeho kraje v okrese Liberec na 1 volné místo připadá 1 uchazeč, zatímco v okrese Jablonec nad Nisou se o u 1 místo uchází 2,21 nezaměstnaných. Žebříčku okresů vévodí okres Pardubice (0,18 uchazečů na 1 volné pracovní místo), na konci se nachází okres Karviná (6,38 uchazečů). Okresu Liberec patří 29. místo, okresu Jablonec nad Nisou až 63. místo.

Kontakt:

Ing. Dagmar Dvořáková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: dagmar.dvorakova@czso.cz
tel.: 485 238 803

 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 31. 3. 2018
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 3. 2018
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 31. 3. 2018
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky (březen 2018/únor 2018)
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 31. 3. 2018
 • Nejčastěji zastoupené profese ve struktuře pracovních míst v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji k 31. 3. 2018
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 31. 3. 2018
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 31. 3. 2018
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 3. 2018
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 31. 3. 2018